niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "KPC"

KPC

2519

Po uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 12 października 2017r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. procedowany akt prawny został przesłany do dalszych prac w Senacie RP. Najbliższe posiedzenia Izby Wyższej ma się odbyć w dniach 18 i 19 października 2017r.

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita: Sądy rodzinne i opiekuńcze dostały też jednoznaczną podstawę do zlecania kuratorom wywiadów środowiskowych w sprawach małoletnich i dorosłych objętych opieką lub kuratelą – uchwalił Sejm. Będą mogli to czynić po powzięciu wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie sprawy z urzędu przez sąd, jeszcze przed formalnym rozpoczęciem.

Na problem braku podstaw prawnych do podejmowania czynności przez kuratorów sądowych w omawianych przypadkach od długiego czasu zwracało uwagę wiele podmiotów w tym Krajowa Rada Kuratorów.  Opinia samorządu zawodowego kuratorów sądowych została przedstawiona w dniu 27 września 2017r. podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji, podczas której posłowie pracowali nad opisywanym aktem prawnym. Z treścią stanowiska KRK można zapoznać się TUTAJ.

 

 

2192

W dniu 27.09.2017r. w Sejmie RP odbyło się  posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji. Posłowie zajęli się między innymi rozpatrzeniem ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 1676).

W obradach Komisji uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Kuratorów w osobach pani kurator Renaty Cieszko – sekretarza prezydium KRK oraz pan kurator Rafał Sitarz – delegat do KRK z okręgu opolskiego. Kuratorzy przedstawili stanowisko KRK odnoszące się do projektowanych zmian.

Zapis relacji TV z posiedzenia Komisji znajduje się tutaj.

Ze stanowiskiem KRK można zapoznać się tutaj.