sobota, 22 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "kuratorzy"

kuratorzy

4451

W poniedziałek 23 maja w Polsce będzie obchodzony Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – ta data przypomina dzień śmierci sędziego Giovanni Falcone, który oddał życie w zamachu zorganizowanym przez włoską mafię.

Wszystkie Stowarzyszenia sędziowskie: Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia na swoich stronach internetowych informują szczegółowo o przebiegu tego dnia. W niektórych sądach będą odbywały się dni otwarte, ciekawe spotkania, konferencje.

Z plakatem informującym o planowanych obchodach można zapoznać sie tutaj.

Do uroczystych obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości zachęcają również wszyscy sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Więcej czytaj tutaj.

 

4261

Okręg olsztyński i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów zapraszają na rejs po Wielkich Jeziorach Mazurskich.

Impreza rozpocznie się w piątek 16.09.2016 i trwać będzie do 18.09.2016 roku w Marinie Bełbot, w Wilkasach koło Giżycka.

Wstępny plan obejmuje zawinięcie i nocleg w dwóch portach. Prawdopodobnie będą to Sztynort i Stanica Wodna Stranda w Giżycku. W obydwu portach będziemy bawili się przy ognisku.

Wstępny koszt to około 250 zł od osoby (około 100 zł z tej kwoty to kaucja zwrotna za jacht, czyli faktyczny koszt to około 150 zł). Cena obejmuje czarter jachtów typu Bolero 805, które mieszczą 8 osób, opłaty portowe (postój jachtu, podłączenie prądu, korzystanie z umywalek i WC), paliwo i ogniska. Oczywiście nocujemy na jachtach. Odbiór jachtów następuje w dniu 15.09.2016 roku o godz.20.00, a więc można przyjechać dzień wcześniej.

Podany koszt nie uwzględnia zakupu żywności i napojów, a także korzystania z pryszniców w portach.

Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa do dnia 20.05.2016 roku, do godz. 12.00, na adres karol.mysiukiewicz@gizycko.sr.gov.pl

Tak krótki termin spowodowany jest koniecznością zarezerwowania jachtów.

W zgłoszeniu proszę podać adres mailowy oraz ewentualną informację o posiadanych uprawnieniach żeglarskich.

Szczegółowych informacji, odnośnie dokładnego planu rejsu, kosztów oraz numeru konta, udzielimy po zebraniu zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy

Karol Mysiukiewicz i Dariusz Palmirski

4293

Kilka dnia temu informowaliśmy o uruchomieniu strony internetowej Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych (czytaj tutaj). Dziś zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi podczas ostatniego posiedzenia Porozumienia stanowiskami. Efekt współpracy środowisk prawniczych dostępny jest tutaj.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,
 
Przełom starego i Nowego Roku to czas sprzyjający różnorodnym podsumowaniom i podziękowaniom.
Dlatego też, Prezydium Krajowej Rady Kuratorów pragnie serdecznie podziękować osobom dbającym o medialny wizerunek Kuratorskiej Służby Sądowej. Podziękowania nasze kierujemy do osób zajmujących się publikowaniem materiałów na stronach partnerskich KRK: http://kurator.info i www.kurator.webd.pl (z forum internetowym).
 
Kierujemy je także do wszystkich Stowarzyszeń kuratorskich, które na swoich stronach internetowych (a WSKS dodatkowo na forum) publikują bieżące informacje dotyczące naszej grupy zawodowej, wymieniają się doświadczeniami i prowadzą twórcze dyskusje (w kolejności alfabetycznej):
  • Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Frontis”,
  • Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Pomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
  • Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych,
Wyrażamy wdzięczność za wszystkie przedsięwzięcia, konferencje naukowe, i inne inicjatywy sprzyjające promowaniu naszej służby i kreowaniu jej pozytywnego wizerunku w społecznej świadomości.
 
Dziękujemy Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „Probare” za dotychczasową współpracę, wspólnie realizowane projekty i wsparcie materialne dla działań KRK.
 
Nade wszystko jednak podziękowania nasze kierujemy do Was- wszystkich kuratorów sądowych w Polsce, szczególnie tych którzy swoją ciężką pracą i zaangażowaniem wspomagają działania Krajowej Rady Kuratorów, aktywnie uczestniczą w opiniowaniu aktów, tworzeniu stanowisk na ich temat, wykazuję się kreatywnością i inwencją. To Wasza inicjatywa i wola pokazuje nam sens i dodaje sił do dalszego działania.
 
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Waszych Rodzin, gdyż to co robicie, często odbywa się kosztem czasu, który moglibyście poświęcić właśnie im. Jesteśmy dłużnikami Waszych żon, mężów, dzieci i dlatego tym bardziej, choć w tak drobny sposób pragniemy im wynagrodzić ich cierpliwość i wyrozumiałość.
 
Wszystkiego najlepszego na ten Nowy Rok- A.D. 2016. Oby był jak najlepszy i dla naszej grupy zawodowej.
 
W imieniu Prezydium, z upoważnienia Przewodniczącego,
 
Grzegorz Kozera– Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów

 

Stan obecny i perspektywy readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności stanowiły główną tematykę Konferencji „Pomoc Postpenitencjarna w Regionie. Potrzeby, wyzwania, szanse”, która odbyła się w dniach 25-27.11.2015 r. w Krynicy Zdroju. W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 gości, wśród nich kuratorzy sądowi, reprezentanci środowiska akademickiego, sędziowie, funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele instytucji rządowych, pomocy społecznej, urzędów pracy oraz działacze i wolontariusze instytucji pozarządowych wspierających proces resocjalizacji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez czterech partnerów: Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie i Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Konferencja była okazją do retrospektywnej analizy teorii i praktyki resocjalizacyjnej oraz stanowiła punkt wyjścia do określenia potrzeb i szans współpracy pomiędzy różnymi podmiotami, zajmującymi się ww. tematyką. Uczestnicy skoncentrowali się nad prewencją powrotności do przestępstwa szukając odpowiedzi na pytanie: Jak przy pomocy różnych podmiotów zajmujących się pomocą postpenitencjarną zmniejszać prawdopodobieństwo ponownego powrotu do przestępstwa osób wykolejonych społecznie?

Podejmując dyskusję na temat perspektyw prewencji wskazano, że działalność resocjalizacyjna, instytucjonalna i pozainstytucjonalna powinny być w jak najszerszym zakresie wspomagane przez społeczeństwo – dopiero bowiem kompleksowość przemian może przynieść szansę na uzyskanie rzeczywistej poprawy sytuacji społecznej
i ekonomicznej osób opuszczających jednostki penitencjarne.

Kuratorska służba sądowa była mocno reprezentowana na konferencji. Swoje wystąpienia mieli m.in. Maria Nowak – Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Tarnowie, Agnieszka Bogusz – kurator specjalista z Krakowskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, Barbara Wilamowska reprezentująca Małopolskie Stowarzyszenie Probacja w Krakowie, Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu czy Krzysztof Jasiński – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Odnoszono się także do dorobku w zakresie tzw. kurateli penitencjarnej pani kurator Marii Kokorzeckiej-Piber i pani kurator śp. Teresy Gałan.

Bardzo ważnym osiągnięciem i podsumowaniem Konferencji były podpisane w ostatnim dniu porozumienia dotyczące współpracy pomiędzy Krakowskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Krakowie oraz Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu, a Krakowskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych.

Organizatorzy zadbali także o stworzenie przestrzeni do integracji, czemu służył wyjazd na Słowację do Nestville Park.

Redakcja kurator.info objęła krynicką konferencję patronatem medialnym. Przedstawiciele redakcji mieli przyjemność – na zaproszenie organizatorów, wzięcia w niej udziału. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem zarówno konceptu przedsięwzięcia, jak i doskonałej organizacji. Spotkaliśmy na konferencji ludzi podchodzących z pasją do swojej pracy, zaangażowanych i otwartych na nowe pomysły. Tego typu wydarzenia z pewnością przyczyniają się do podniesienia standardów współpracy podmiotów ponoszących trud readaptacji społecznej skazanych. Trzymamy kciuki za realizację idei, które zrodziły się w trakcie tego trzydniowego spotkania. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wydarzenia, z Zastępcą Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu – Krzysztofem Jasińskim, na czele.

 

Program konferencji:

Konferencja szkoleniowa - Krynica 2015 - program Konferencja szkoleniowa - Krynica 2015 - program2 Konferencja szkoleniowa - Krynica 2015 - program3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej o wydarzeniu można przeczytać także na stronie Sądu Okręgowego w Nowym Sączu (tutaj), w lokalnym serwisie informacyjnym (tutaj) oraz na facebooku (tutaj).


 
Więcej zdjęć:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1715292322033811.1073741919.1467268470169532&type=3

2372

Wyjazdowe posiedzenie Rządu, jakie miało miejsce w dniu 28.07.2015r. we Wrocławiu i związana z tym obecność Ministra Sprawiedliwości w stolicy Dolnego Śląska, stały się okazją do „spotkania przy kawie” z Borysem Budką. Możliwość osobistej – krótkiej lecz merytorycznie bogatej rozmowy, wykorzystali miejscowi kuratorzy sądowi ze Stowarzyszenia FRONTIS, akcentując tym samym gotowość i potrzebę konstruktywnego dialogu tej grupy zawodowej z organami decyzyjnymi. Minister Sprawiedliwości nie krył zainteresowania poruszanymi przez kuratorów kwestiami z zakresu wykonywanych przez nich obowiązków i trudności w ich realizacji – w szczególności tych wynikających z ograniczeń ustawodawczych. Borys Budka wykazał się również biegłą znajomością bieżących, newralgicznych zagadnień w zakresie funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej, takich jak obligatoryjność obsługi biurowej zespołów kuratorskich, wynagrodzeń kuratorów czy kwestii bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami wynikającymi z wykonywania obowiązków kuratora.

Więcej o spotkaniu na stronie: www.frontis.com.pl.  Szerzej o wizycie Ministra Sprawiedliwości na Dolnym Śląsku przeczytać można z kolei na stronie: www.ms.gov.pl

 

2411

Senat RP w dniu 24 lipca br. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu usprawnienie procesu wnioskowania, ustalania i przyznawania świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693) art. 105 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki sektora finansów publicznych, w tym sądy, Policja, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i organy administracji publicznej, a także kuratorzy sądowi, pracodawcy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, przedszkola, szkoły, placówki, poradnie i ośrodki, o których mowa w art. 2 pkt 1–7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.6)), szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy są obowiązani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku kierownika ośrodka pomocy społecznej lub pracownika socjalnego udostępnić informacje, które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia.”

Nowy przepis ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 

2487

Senat RP w dniu 24 lipca 2015r. na swoim 79 posiedzeniu uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o kuratorach sądowych. Wcześniej przegłosowano poprawkę, w wyniku której jedynie zespoły liczące powyżej 10 zawodowych kuratorów sądowych będą miały zapewnione sekretariaty. Dziesięcioosobowe i mniejsze zespoły będą miały swoje sekretariaty, jeśli taką decyzję podejmie prezes sądu rejonowego. Jest to rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem strony rządowej, która powoływała się na argumenty racjonalności i adekwatności.

Zapewnienie odpowiedniej obsługi biurowej zespołom kuratorskiej służby sądowej jest bezwzględnym warunkiem pełnej ich profesjonalizacji. Środowisko kuratorskie walczy o to od wielu lat. Zmiana polityki karnej dokonana nowelizacją przepisów prawa karnego materialnego i  wykonawczego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015r. ma doprowadzić – zgodnie z założeniem ustawodawcy, m.in. do wzrostu liczby orzekanych kar nieizolacyjnych. Nowe zadania nałożone na kuratorów zawodowych i kierowników zespołów wymagają odpowiedniego zaplecza. Bez tego nie ma mowy o efektywnym systemie wykonywania kar i środków karnych. To oczywiście niesie za sobą określone koszty.  Kuratorzy sądowi dostrzegają konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami w warunkach ograniczonych możliwości finansowych państwa. Rozumieją też potrzebę wyposażenia zespołów w obsługę biurową adekwatnie do ich stanu kadrowego. Postulat utworzenia sekretariatów jest podyktowany przede wszystkim troską o odpowiedni standard pracy. Kuratorzy sądowi wykonują bowiem swoje zadania przede wszystkim w terenie, w środowisku swoich podopiecznych. Jednoosobowy sekretariat zespołu stanowi absolutne minimum dla zapewnienia możliwości poprawnego funkcjonowania jakiegokolwiek zespołu. Sprawy muszą być rejestrowane na bieżąco. Wiele czynności kuratorskich podejmowanych jest bowiem w trybie pilnym, co podyktowane jest np. dobrem małoletniego. Jak ma to robić np. 10 kuratorów, którzy w sądzie pojawiają się jedynie na dyżurach, w trakcie których głównie podejmują strony postępowań? Rozwiązanie, by obsługę biurową kuratorów prowadzili pracownicy wydziałów karnych lub rodzinnych jest rozwiązaniem zastępczym i nie sprawdza się. W praktyce bowiem pracownicy ci zaabsorbowani są innymi niż kuratorskie zadaniami. Jedynie sekretariaty są rozwiązaniem na miarę wymagań stawianych kuratorskiej służbie sądowej.

Wprowadzane do ustawy o kuratorach sądowych zmiany nakładają nowe zadania na kierowników zespołów. Wyposażenie zespołów w sekretariaty miało także im zapewnić warunki do ich wykonywania. Nie wszędzie tak się stanie. Szkoda. Była szansa…

 

 

4444

Uruchamiamy nowy serwis informacyjny kuratorskiej służby sądowej. Będziemy tu publikować newsy ze świata kuratorskiej służby sądowej i jego okolic.

Dlaczego to robimy?

Bo komunikacja jest kluczowa dla budowania wizerunku profesjonalnej grupy zawodowej, którą staramy się na co dzień tworzyć. W naszym kraju ma miejsce całkiem sporo inicjatyw podejmowanych przez kuratorów sądowych. Dotąd brakowało medium, w którym można byłoby się o tym dowiedzieć. Planujemy zamieszczać w tym serwisie relacje, zapowiedzi, komunikaty, wywiady, opracowania i galerie.

 

Kim jesteśmy?

Redakcję kurator.info tworzą zawodowi kuratorzy sądowi skupieni wokół Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS. Nie jesteśmy zatem dziennikarzami. Postaramy się jednak rzetelnie i obiektywnie pokazywać rzeczywistość służby kuratorskiej. Liczymy na Wasze wsparcie i wyrozumiałość. Korespondenci regionalnie mile widziani.

 

4350

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna zaprasza do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu „Konteksty efektywności…” Uwarunkowania efektywności wsparcia osób zagrożonych ekskluzją społeczną, pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Konferencja odbędzie się w dniach: 25 – 26 maja 2015 roku, w siedzibie Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej, Środa Wielkopolska, ul. Surzyńskich 2. Iednyum z partnerów konferencji jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Program konferencji