Jednak nie każdy zespół będzie miał zapewniony sekretariat. Senat uchwalił zmiany w...

Jednak nie każdy zespół będzie miał zapewniony sekretariat. Senat uchwalił zmiany w ustawie o kuratorach sądowych.

2487

Senat RP w dniu 24 lipca 2015r. na swoim 79 posiedzeniu uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o kuratorach sądowych. Wcześniej przegłosowano poprawkę, w wyniku której jedynie zespoły liczące powyżej 10 zawodowych kuratorów sądowych będą miały zapewnione sekretariaty. Dziesięcioosobowe i mniejsze zespoły będą miały swoje sekretariaty, jeśli taką decyzję podejmie prezes sądu rejonowego. Jest to rozstrzygnięcie zgodne z wnioskiem strony rządowej, która powoływała się na argumenty racjonalności i adekwatności.

Zapewnienie odpowiedniej obsługi biurowej zespołom kuratorskiej służby sądowej jest bezwzględnym warunkiem pełnej ich profesjonalizacji. Środowisko kuratorskie walczy o to od wielu lat. Zmiana polityki karnej dokonana nowelizacją przepisów prawa karnego materialnego i  wykonawczego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015r. ma doprowadzić – zgodnie z założeniem ustawodawcy, m.in. do wzrostu liczby orzekanych kar nieizolacyjnych. Nowe zadania nałożone na kuratorów zawodowych i kierowników zespołów wymagają odpowiedniego zaplecza. Bez tego nie ma mowy o efektywnym systemie wykonywania kar i środków karnych. To oczywiście niesie za sobą określone koszty.  Kuratorzy sądowi dostrzegają konieczność racjonalnego gospodarowania zasobami w warunkach ograniczonych możliwości finansowych państwa. Rozumieją też potrzebę wyposażenia zespołów w obsługę biurową adekwatnie do ich stanu kadrowego. Postulat utworzenia sekretariatów jest podyktowany przede wszystkim troską o odpowiedni standard pracy. Kuratorzy sądowi wykonują bowiem swoje zadania przede wszystkim w terenie, w środowisku swoich podopiecznych. Jednoosobowy sekretariat zespołu stanowi absolutne minimum dla zapewnienia możliwości poprawnego funkcjonowania jakiegokolwiek zespołu. Sprawy muszą być rejestrowane na bieżąco. Wiele czynności kuratorskich podejmowanych jest bowiem w trybie pilnym, co podyktowane jest np. dobrem małoletniego. Jak ma to robić np. 10 kuratorów, którzy w sądzie pojawiają się jedynie na dyżurach, w trakcie których głównie podejmują strony postępowań? Rozwiązanie, by obsługę biurową kuratorów prowadzili pracownicy wydziałów karnych lub rodzinnych jest rozwiązaniem zastępczym i nie sprawdza się. W praktyce bowiem pracownicy ci zaabsorbowani są innymi niż kuratorskie zadaniami. Jedynie sekretariaty są rozwiązaniem na miarę wymagań stawianych kuratorskiej służbie sądowej.

Wprowadzane do ustawy o kuratorach sądowych zmiany nakładają nowe zadania na kierowników zespołów. Wyposażenie zespołów w sekretariaty miało także im zapewnić warunki do ich wykonywania. Nie wszędzie tak się stanie. Szkoda. Była szansa…

 

 

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.