środa, 24 kwietnia, 2024
Tags Posts tagged with "Łukasz Kwadrans"

Łukasz Kwadrans

Oficyna Wydawnicza Impuls wydała kolejną publikację poświęconą młodzieży niedostosowanej społecznie.  Autorami książki Zasoby osobiste młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Uwarunkowania środowiskowe są Łukasz Kwadrans i Karol Konaszewski, którzy przeprowadzili badania młodzieży przejawiającej symptomy demoralizacji i popełniającej czyny karalne przebywającej w ośrodkach kuratorskich. Na ich podstawie dochodzą do przekonania, że aby działania naprawcze były skuteczne, powinno się analizować funkcjonowanie młodzieży nieprzystosowanej z perspektywy posiadanych przez nią zasobów.  Istnieje wysoka potrzeba diagnozowania zasobów osobistych i społecznych młodzieży, ponieważ mogą być one płaszczyzną odbicia, która będzie sprzyjać kształtowaniu zachowań akceptowanych i rozwojowi tożsamości zintegrowanej.

Przedmiotem swoich analiz teoretycznych autorzy uczynili funkcjonowanie ośrodka kuratorskiego, placówki wychowawczej o ponad czterdziestoletniej tradycji w polskim systemie postępowania z nieletnimi. Jest to specyficzny rodzaj oddziaływania resocjalizacyjnego w warunkach nieizolacyjnych, przy wykorzystaniu współpracy oraz zasobów nie tylko własnych podopiecznego i wychowawcy, kuratora rodzinnego, lecz także rodziców nieletniego, środowiska rówieśniczego, szkolnego i lokalnego. Ponadto dokonali oni charakterystyki młodzieży, która kierowana jest do ośrodka kuratorskiego. Wskazują na poziom jej nieprzystosowania społecznego, przyczyny i stopień, zwracając również uwagę na zalecenia co do klasyfikacji czy postępowania diagnostycznego przy skierowaniu oraz metodycznego w pracy z nieletnimi.

Spis treści:
Wprowadzenie
1. Problematyka zasobów osobistych i społecznych
1.1. Pojęcie zasobów osobistych i społecznych
1.2. Model salutogenezy Aarona Antonovsky’ego
1.3. Założenia koncepcji resilience
1.4. Prężność i sprężystość psychiczna zasobami osobistymi jednostek
1.5. Kapitał społeczno-kulturowy jako źródło zasobów zewnętrznych jednostki
1.6. Teoria systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera
2. Dylematy młodzieży w okresie dorastania
2.1. Pojęcie młodzieży i charakterystyka okresu dorastania
2.2. Specyfika okresu dorastania w ujęciu Erika Eriksona i Jamesa Marcii
2.3. Specyfika młodzieży nieprzystosowanej społecznie
3. Kształtowanie zasobów młodzieży nieprzystosowanej społecznie
3.1. Profilaktyka i resocjalizcja młodzieży w środowisku otwartym
3.2. Ośrodek kuratorski jako placówka wspierająca kształtowanie zasobów osobistych i społecznych młodzieży nieprzystosowanej
3.3. Problematyka (nie)przystosowania społecznego, czyli jaką młodzież kieruje się do ośrodków kuratorskich
3.4. Uwarunkowania nieprzystosowania społecznego młodzieży
4. Środowiskowe uwarunkowania zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie
4.1. Założenia i cel badań
4.2. Pytania badawcze
4.3. Zmienne i ich operacjonalizacja
4.4. Narzędzia badawcze
4.5. Organizacja i przebieg badań
4.6. Charakterystyka badanej grupy
4.7. Typy i sposoby analiz statystycznych
5. Charakterystyka zasobów osobistych w grupie młodzieży nieprzystosowanej i ich obraz w zależności od zmiennych socjodemograficznych
6. Środowiskowe wyznaczniki zasobów osobistych młodzieży nieprzystosowanej społecznie
6.1. Środowiskowe predyktory sprężystości psychicznej
6.2. Środowiskowe predyktory poczucia koherencji
6.3. Środowiskowe predyktory prężności
6.4. Dyskusja wyników
7. Postępowanie diagnostyczno-metodyczne w ośrodku kuratorskim
8. Założenia teoretyczne programu kształtowania zasobów osobistych nieletnich
8.1. Wstępne założenia programu
8.2. Treści programu w grupie młodzieży nieprzystosowanej
Zakończenie

Książkę można nabyć tutaj.

1983

Jest nam bardzo miło poinformować, że książka Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne autorstwa Łukasza Wirkusa zdobyła pierwsze miejsce w konkursie portalu granice.pl na najlepszą publikację w kategorii Psychologia. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło w dniu 22 października w trakcie 19. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Autorowi publikacji serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że zagadnienia związane z pracą kuratorów sądowych mają szanse stać się znane szerszemu gronu czytelników.

O wynikach konkursu można przeczytać na stronie wydawcy książki – Oficyny Wydawniczej Impuls.

aktualizacja:

Otrzymaliśmy list z podziękowaniami od autora książki. Podziękowania należą się przede wszystkim internautom, dlatego zamieszczamy list na naszym portalu.

Szanowni Państwo!

W dniach 22-25 października 2015 roku odbywały się Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, które wpisują się w program promocji czytelnictwa oraz są otwarte dla szerokiej publiczności. Tegoroczne targi w Krakowie pobiły rekord frekwencji – w tym roku nową halę EXPO odwiedziło ponad 68 tys. zwiedzających  (o 8 tysięcy więcej niż w zeszłym roku). Ten imponujący wynik czyni z krakowskich targów największą tego typu imprezę w Polsce.

W trakcie pierwszego dnia targów odbyło się rozstrzygnięcie plebiscytu na Najlepsze Książki Psychologiczne i Poradniki 2015. Z wielką radością chciałbym poinformować, że książka mojego autorstwa Stres w pracy kuratora sądowego. Studium teoretyczno-empiryczne zdobyła tytuł Najlepszej Książki Psychologicznej 2015 w ramach plebiscytu wortalu Granice.pl

Chciałbym serdecznie podziękować Twórcom i Redaktorom Portalu  Informacyjnego KSS za rozpropagowanie plebiscytu oraz za Waszym pośrednictwem wszystkim Internautom, którzy brali w nim udział.  

Udział w plebiscycie stał się doskonałą okazją do szerszego ukazania problematyki środowiska pracy kuratorów sądowych oraz działalności i misji Kuratorskiej Służby Sądowej w strukturach Wymiaru  Sprawiedliwości RP.

Z szacunkiem

Łukasz Wirkus