sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "ministerstwo sprawiedliwości"

ministerstwo sprawiedliwości

W dniu 08.06.2016r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o pilne wyznaczenie terminu spotkania przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z władzami resortu w celu uzyskania informacji na temat działań związanych ze zmianą struktury organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Projektowane zmiany mają doprowadzić do powołania nowego Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, w którego kompetencjach ma pozostawać „nadzór administracyjny nad kuratorską służbą sądową w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich”. Zdaniem nieprzewodniczącego KRK: Przeprowadzenie tak istotnych zmian w organizacji Ministerstwa Sprawiedliwości, które niosą za sobą bezpośrednie skutki także dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej, nie zostało dotychczas skonsultowane z ustawowo upoważnionymi przedstawicielami reprezentowanego przez nas środowiska.

Projekt zarządzenia  dostępny jest tutaj.

Pełna treść wystąpienia KRK dostępna jest tutaj.

Na prośbę Prezydium Krajowej Rady Kuratorów informujemy, że 19 stycznia 2016 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się z inicjatywy Krajowej Rady Kuratorów spotkanie przedstawicieli środowiska kuratorskiego z Panem Patrykiem Jakim – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Stronę ministerialną reprezentowali Pan dr Rafał Reiwer – Zastępca Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji oraz Pan dr Sławomir Stasiorowski – kurator sądowy delegowany do MS. Nasza grupa zawodowa reprezentowana była przez Henryka Pawlaczyka – Przewodniczącego, Grzegorza Kozerę – Zastępcę Przewodniczącego, Renatę Cieszko – Sekretarza oraz Rafał Sitarza – Delegata do Krajowej Rady Kuratorów okręgu opolskiego.

Ze szczegółowym opisem przebiegu spotkania można zapoznać się poniżej.

Komunikat KRK 21.01.2016

2081

W dniu 14 października br.  Minister Sprawiedliwości Borys Budka podpisał Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. W imieniu organizacji pozarządowych dokument podpisał przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – Łukasz Broniszewski. Wydarzenie to zainaugurowało dwudniową konferencję naukową pn. „Współpraca pomiędzy instytucjami przestrzeni sprawiedliwości i organizacjami pozarządowymi”. Ministerstwo Sprawiedliwości jest drugim – po Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej – ministerstwem, które przyjęło  plan współdziałania z organizacjami trzeciego sektora.

Warto podkreślić, że w konferencji wzięło udział liczne grono kuratorów sądowych, także reprezentujących stowarzyszenia kuratorskie.

Więcej informacji o konferencji i o samym programie współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi znaleźć można na stronie www.ms.gov.pl

IMG_6767IMG_6622IMG_6799

 

 

 

 

 

(zdjęcia dzięki uprzejmości Fundacji Court Watch Polska)

2075

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja o tym, że został już uruchomiony portal poświęcony darmowej pomocy prawnej (www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl). Dzięki niemu możemy się dowiedzieć komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługiwać będzie nieodpłatna pomoc prawna. Z przedstawionej przez ministerstwo informacji wynika również, że od początku 2016 r. wraz z uruchomieniem ogólnopolskiego systemu darmowej pomocy prawnej na portalu zostanie umieszczony również wykaz 1524 punktów darmowej pomocy z podziałem na województwa.
Więcej na ten temat przeczytać można na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.