Wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów do Ministra Sprawiedliwości w związku projektem powołania w...

Wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów do Ministra Sprawiedliwości w związku projektem powołania w MS Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich

W dniu 08.06.2016r. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o pilne wyznaczenie terminu spotkania przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z władzami resortu w celu uzyskania informacji na temat działań związanych ze zmianą struktury organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Projektowane zmiany mają doprowadzić do powołania nowego Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich, w którego kompetencjach ma pozostawać „nadzór administracyjny nad kuratorską służbą sądową w zakresie spraw rodzinnych i nieletnich”. Zdaniem nieprzewodniczącego KRK: Przeprowadzenie tak istotnych zmian w organizacji Ministerstwa Sprawiedliwości, które niosą za sobą bezpośrednie skutki także dla funkcjonowania Kuratorskiej Służby Sądowej, nie zostało dotychczas skonsultowane z ustawowo upoważnionymi przedstawicielami reprezentowanego przez nas środowiska.

Projekt zarządzenia  dostępny jest tutaj.

Pełna treść wystąpienia KRK dostępna jest tutaj.