sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

1778

Przyczynkiem do porozmawiania o przemocy domowej, sytuacji dziecka w rodzinie w której występuje przemoc,  kontaktach rodzica z dzieckiem, oraz roli instytucji i służb z systemu przeciwdziałania przemocy była projekcja filmu Jeszcze nie koniec, która odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu w dniu 30.11.2018r. W wydarzeniu wzięło udział ponad 400 osób, w tym młodzież ze szkół powiatu zawierciańskiego, oraz przedstawiciele służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć również kuratorów sądowych. W panelu dyskusyjnym udział wzięła m.in. Marzena Purgal – kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Zawierciu, natomiast moderatorem dyskusji był kurator zawodowy – Adam Witkowicz. 

Jak podkreślili uczestniczy panelu, fala przemocy domowej może być zatrzymana tylko poprzez działania edukacyjne, profilaktyczne, oraz interdyscyplinarną współpracę służb i instytucji. 

Wydarzenie odbyło sie w ramach 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć 2018 dzięki wsparciu Fundacja Batorego.

Organizatorem wydarzenia była Fundacja z Pomysłem. 

W kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu w dniu 28 listopada odbyła się konferencja pn. „Bieruń bez przemocy” organizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”było współorganizatorem tego wydarzenia wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Uczestników konferencji przywitali pan Piotr Ćwiękała- dyrektor MOPS w Bieruniu oraz pani Aneta Marczak Cywińska- prezes ŚSKS „Auxilium, a konferencję otworzył Burmistrz Miasta Bieruń, pan Krystian Grzesica, który patronował temu wydarzeniu.

Na wstępie, uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć przedstawienie pt. „Gdzie Ona jest?” w wykonaniu Artystycznej Grupy Antyprzemocowej Art. 207 z Bielska-Białej. Następnie swoje prelekcje wygłosili m.in. pan Henryk Pawlaczyk, były przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, a obecnie Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamenice Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministestwa Sprawiedliwości, mł. inspektor Krzysztof Kazek, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka, dr Grzegorz Wrona, adwokat oraz certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, oraz Małgorzata Szulik, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, założycielka Fundacji Dobrych Praktyk.

Pełny opis wydarzenia wraz z galerią zdjęć znajduje się na stronie Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych AUXILIUM www.ssksauxilium.pl 

 

4924

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zawiercie” – to tytuł konferencji, która odbyła się 18 listopada 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Konferencja skierowana była do podmiotów i instytucji biorących udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zawierciu.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego, pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Sądu Rejonowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, Dyrektorzy i pedagodzy zawierciańskich szkół, przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego oraz Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Podczas konferencji wystąpiło sześciu prelegentów, między innymi Adam Witkowicz – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Zawierciu, członek Stowarzyszenia „Mężczyźni przeciw przemocy”, laureat wyróżnienia „Białej wstążki”.

Więcej o konferencji można przeczytać tu – http://www.zawiercie.eu/aktualnosci/4838

Materiały z konferencji – prelekcja_adam_witkowicz863 psychologia_przemocy863