Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zawiercie”

Konferencja „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zawiercie”

4925

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Zawiercie” – to tytuł konferencji, która odbyła się 18 listopada 2015r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Konferencja skierowana była do podmiotów i instytucji biorących udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Zawierciu.

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego, pracownicy socjalni oraz asystenci rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Sądu Rejonowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Górze Włodowskiej, Dyrektorzy i pedagodzy zawierciańskich szkół, przedstawiciele Pogotowia Ratunkowego oraz Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego.

Podczas konferencji wystąpiło sześciu prelegentów, między innymi Adam Witkowicz – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Zawierciu, członek Stowarzyszenia „Mężczyźni przeciw przemocy”, laureat wyróżnienia „Białej wstążki”.

Więcej o konferencji można przeczytać tu – http://www.zawiercie.eu/aktualnosci/4838

Materiały z konferencji – prelekcja_adam_witkowicz863 psychologia_przemocy863