czwartek, 25 lipca, 2024
Tags Posts tagged with "RPD"

RPD

3620

W Dniu Świadomości Alienacji Rodzicielskiej – przypadający na dzień 25 kwietnia – Rzecznik Praw Dziecka skierował do wszystkich rodziców i opiekunów list, w którym pisze między innymi: życzę wszystkim dzieciom aby nie musiały zmagać się z nieodpowiedzialnymi zachowaniami dorosłych. Pamiętajmy, że najmłodsi nie powinni wybierać pomiędzy tatą a mamą – mają prawo do obojga rodziców, do ich miłości i obecności w codziennym życiu.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że również z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka w 2014r. ruszyła kampania społeczna „Jestem mamy i taty”. Kampania ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wikłania dziecka w sprawy rozwodowe rodziców oraz stawiania go w sytuacji konfliktu lojalnościowego wobec nich. Przypomina także, że każde dziecko ma prawo do kontaktów z obojgiem rodziców.

Informacje na temat kampanii dostępne są tutaj.

 

 

 

 

2341

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka ukazała się publikacja autorstwa Ewy Jarosz pod tytułem Przemoc w wychowaniu- czas z tym skończyć! Raport RPD 2017.

Z prezentowanych badań wynika, że ponad połowa Polaków akceptuje kary cielesne, uznając, że są takie sytuacje, w których trzeba dziecko uderzyć. Przemoc częściej stosują rodzice, którzy nie zdają sobie sprawy, że bicie jest niezgodne z prawem, sami doświadczali przemocy w dzieciństwie, są nisko wykształceni, pochodzą z małych miejscowości oraz starsi wiekiem.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Zgodnie z przepisami prawa, osoby doznające przemocy, na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mogą żądać, aby sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc do opuszczenia mieszkania.

Osoba, która jest ofiarą przemocy ze strony współlokatora, może złożyć wniosek o jego eksmisję. Choć osób świadomych tego rozwiązania przybywa, Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o upowszechnienie informacji o formach pomocy i wsparcia w tym zakresie.

Jak wynika ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w 2014 roku do sądów rejonowych wpłynęło 1152 wniosków o usunięcie współlokatorów z powodu stosowania przemocy. Dla porównania w 2013 r. było ich 1114, 2012 r. – 730, 2011 r. – 197, 2010 r. – 353.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

List RPD dostępny jest tutaj.