Aby ofiara przemocy nie musiała mieszkać z katem

Aby ofiara przemocy nie musiała mieszkać z katem

Zgodnie z przepisami prawa, osoby doznające przemocy, na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mogą żądać, aby sąd zobowiązał osobę stosującą przemoc do opuszczenia mieszkania.

Osoba, która jest ofiarą przemocy ze strony współlokatora, może złożyć wniosek o jego eksmisję. Choć osób świadomych tego rozwiązania przybywa, Rzecznik Praw Dziecka apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o upowszechnienie informacji o formach pomocy i wsparcia w tym zakresie.

Jak wynika ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w 2014 roku do sądów rejonowych wpłynęło 1152 wniosków o usunięcie współlokatorów z powodu stosowania przemocy. Dla porównania w 2013 r. było ich 1114, 2012 r. – 730, 2011 r. – 197, 2010 r. – 353.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.

List RPD dostępny jest tutaj.