wtorek, 28 maja, 2024
Tags Posts tagged with "sąd"

sąd

Jak podaje serwis prawo.pl w Ministerstwie Sprawiedliwości dobiegają końca prace nad nowym prawem dla nieletnich. Zgodnie z opracowywanymi propozycjami już 10-letnie dziecko mogłoby odpowiadać za popełnienie czynu karalnego, obecnie granicą jest 13 lat. Ma być też – jak ustaliło Prawo.pl – wprowadzona dolna granica wykazywania przejawów demoralizacji – również od 10 lat. 

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie serwisu www.prawo.pl

4522

W dniu 4.06.2016 roku odbyły się Jubileuszowe X Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego pod honorowym patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku, SSO Dariusza Ziniewicza. Do malowniczej miejscowości Stara Brda w Gminie Koczała zjechało 57 uczestników, wychowanków oraz kadry wychowawców z Ośrodków Kuratorskich ze Strzelina, Damnicy, Słupska, Człuchowa i Miastka, aby wziąć udział w spływie kajakowym. Trasa spływu liczyła 14 km po rzece Brdzie , od miejscowości Stara Brda przez Żołnę do Nowej Brdy-Szlakiem Jana Pawła II.

Po powitaniu, wystąpieniu Pani Zastępcy Kurator Okręgowej, Iwony Urbanowicz, która przekazała życzenia od Patrona Imprezy dla wszystkich uczestników spływu z życzeniami udanej imprezy, przystąpiliśmy do startu.

Na początku wszyscy uczestnicy zostali przeszkoleni, poinstruowani
o zasadach i warunkach spływu ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo własne oraz pozostałych uczestników spływu. Po dobraniu się w pary, załogi pobrały kajaki, wiosła oraz obowiązkowe kapoki i przystąpiły do wodowania. Już sam początek spływu dostarczył wielu humorystycznych
i zabawnych scen. Okazało się bowiem, iż prawie nikt z wychowanków,
a i wielu wychowawców, dotąd nie płynęło kajakiem po rzece. Były trudności
z rozpoczęciem harmonijnego wiosłowania, kilka załóg zagrożonych było wywrotką, jednak z czasem było już tylko lepiej. Pierwszy odcinek trasy liczył około 8 km. Nie było łatwo, płynęliśmy około 4 godzin. Po drodze mijaliśmy przeszkody. Konary drzew, meandry rzeki, niski poziom wody dawały się we znaki. Trud spływu rekompensowały malownicze obrazy przyrody, praktycznie za każdym zakolem odkrywaliśmy coś nowego – to powalone przez bobry drzewa, to stada łani pasące się na łąkach. Pogoda dopisywała, prawie przez cała trasę spływu świeciło słońce.

Po dopłynięciu do miejscowości Żołna, rozpoczęliśmy biesiadę. Pożywiliśmy się smacznym żurkiem i zupą gulaszową. Następnie część załóg podjęła się przepłynięcia drugiego etapu do finalnego punktu – Kamienia Papieskiego, ustawionego w jednym z punktów widokowych na pamiątkę spływu, jaki odbył w 1964 roku ksiądz Karol Wojtyła ze swoimi studentami. Inni w międzyczasie do tego miejsca dojechali autokarem. Po spotkaniu przy obelisku, zrobiliśmy wspólne zdjęcie.

Wychowankowie i wychowawcy przeżyli przygodę, która zapadnie na długie lata w ich pamięci. Mieliśmy niezwykłą możliwość bliskiego obcowania z naturą. Wysiłek przy wiosłowaniu i pokonane kilometry były dla wszystkich źródłem frajdy i ogromnej satysfakcji.

 

 

 

 

4401

W poniedziałek 23 maja w Polsce będzie obchodzony Dzień Wymiaru Sprawiedliwości – ta data przypomina dzień śmierci sędziego Giovanni Falcone, który oddał życie w zamachu zorganizowanym przez włoską mafię.

Wszystkie Stowarzyszenia sędziowskie: Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, Stowarzyszenia Sędziów Themis, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych Pro Familia na swoich stronach internetowych informują szczegółowo o przebiegu tego dnia. W niektórych sądach będą odbywały się dni otwarte, ciekawe spotkania, konferencje.

Z plakatem informującym o planowanych obchodach można zapoznać sie tutaj.

Do uroczystych obchodów Dnia Wymiaru Sprawiedliwości zachęcają również wszyscy sygnatariusze Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. Więcej czytaj tutaj.

 

4258

Na stronie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ukazała się publikacja pt.: „Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami” .

Autorzy publikacji podkreślają, że „niepełnosprawność jest zjawiskiem, które nabiera coraz większego znaczenia dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa. Udział osób z niepełnosprawnościami w populacji globalnej w poszczególnych krajach sięga od kilkunastu procent do jednej piątej ogółu ludności (szacunki zależą przede wszystkim od zastosowanej definicji terminu „niepełnosprawność” oraz sposobu gromadzenia i klasyfikowania danych). Osoby z niepełnosprawnościami to największa grupa mniejszościowa.”

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem. Można znaleźć je tutaj.

2143

Lębork, dnia 04 maja 2015 r.

Szanowni Państwo

W imieniu organizatorów V Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako konsekwencja oddziaływań probacyjnych oraz IX Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na lęborskie wydarzenia.
Tytuł tegorocznej konferencji nawiązuje do tego obszaru refleksji nad specyfiką oddziaływań kuratorskich, która bardzo często pomijana jest nie tylko w literaturze przedmiotu, ale również nie stanowi ważnego elementu wewnątrzśrodowiskowej debaty. Z perspektywy rodzimych doświadczeń, wskazywanie na tak bliskie relacje pomiędzy bezpieczeństwem środowisk lokalnych, a działaniami kuratorów sądowych, wydaje się być mało interesujące, zarówno dla przedstawicieli świata nauki, jak również i praktyków. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to kuratorzy sądowi z natury specyfiki wykonywanych przez siebie zadań, stając się emisariuszami wymiaru sprawiedliwości w społecznościach lokalnych, współpracują z instytucjami, organizacjami samorządowymi i pozarządowymi na rzecz pomocy, wsparcia i kontroli osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądów. Zarazem konsekwencją ich szeroko rozumianej pracy resocjalizacyjnej, jest często poprawa osób poddanych ich oddziaływaniu, co bezpośrednio stymuluje wzrost bezpieczeństwa w środowiskach lokalnych. W opinii organizatorów spotkania, efekty pracy kuratorów obu specjalności są właśnie identyfikowane w opisywanym obszarze w społecznościach miast i gmin. Dotychczas tradycją lęborskich spotkań, było podejmowanie ważnych tematów dla funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce, sytuowanych w kontekście szerokiej resocjalizacyjnej perspektywy, często w odważnej i oryginalnej formule. Tej tradycji zamierzają organizatorzy pozostawać konsekwentnie wierni.
Tegoroczna konferencja odbędzie się w Ratuszu Miejskim w Lęborku dnia 03.07.2015 r. w Ratuszu Miejskim przy ul. Armii Krajowej w Lęborku. Otwarcie obrad godz. 10.00.
Rozgrywki Międzynarodowego Probacyjnego Turnieju Piłkarskiego rozpoczną się na Stadionie Miejskim w Lęborku dnia 04.07.2015 r. o godz. 9.30.
Kolejna szczegółowa informacja ukaże się do 10.06.2015 r.
Komitet Organizacyjny