wtorek, 28 maja, 2024
Tags Posts tagged with "społeczne reprezentacje kuratorów zawodowych"

społeczne reprezentacje kuratorów zawodowych

Nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się właśnie publikacja kuratora zawodowego Aleksandra Cywińskiego, będąca jego pracą doktorską. Książka Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych porusza zagadnienia z kilku dyscyplin, a w szczególności prawa i pedagogiki.

Fragment książki (źródło: www.impulsoficyna.com):

Uzasadnienia wyboru tematu rozprawy doktorskiej upatruję na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to odwołanie do mojej pracy zawodowej. Od 2004 roku jestem kuratorem sądowym. Początkowo (przez rok) byłem kuratorem społecznym, a następnie, po odbyciu aplikacji, zawodowym. Moje pierwsze doświadczenie wiązało się z kuratelą do spraw rodzinnych, jednak mianowanie mnie na stanowisko kuratora do spraw dorosłych i praca w tym obszarze jednoznacznie zdeterminowała moje zainteresowania. Od samego początku, z krótką przerwą w 2014 roku, kiedy to zostałem przeniesiony do Sądu Rejonowego w Gryfinie, pracuję w Szczecinie. Najpierw w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, a następnie, od 2009 roku, po reorganizacji, w Sądzie Rejono-wym Szczecin-Centrum w Szczecinie. Rejonem miasta, w którym wykonuję swoją pracę, jest fragment dzielnicy Niebuszewo. Muszę zaznaczyć, że kurator zawodowy pracuje w biurze (tj. w sądzie), gdzie ma dyżury dwa razy w tygodniu oraz w terenie. W rzeczywistości ze względu na nadmierne obciążenie pracą biurową przebywamy w sądzie znacznie częściej. W konsekwencji odwiedzamy swoich podopiecznych również w porze wieczornej lub w weekendy, przy czym z reguły nie zapowiadamy swoich wizyt.

Myślę, że zasadne jest stwierdzenie, iż – wykonując pracę – stopniowo traciłem przywilej anonimowości. W obszarze kilku ulic stawałem się osobą coraz bardziej rozpoznawalną. Wreszcie pewnego styczniowego wieczoru, będąc w terenie, minąłem na schodach księdza chodzącego po kolędzie. Na tej odrapanej, ciasnej klatce schodowej wydał mi się kimś nie na miejscu. Nie pasował mi do tej rzeczywistości. Księdza kojarzyłem z obecnością w prezbiterium, które było przestronne, ukwiecone i zadbane. Następnie myślałem o swoim myśleniu o księdzu. Na koniec pomyślałem o samym sobie. Skoro ja reaguję tak na księdza, to prawie pewne jest, że ktoś inny może reagować podobnie na mój widok. W moim umyśle pojawiły się pytania: Kim jestem? Za kogo biorą mnie ludzie? Co o mnie myślą? Sam fakt minięcia na schodach księdza, który tak jak ja odwiedzał mieszkańców Niebuszewa w ich domach, reprezentując cały szereg określonych wartości, koncepcji, zachowań i wymagań, kazał mi głęboko przemyśleć relację kurator – skazany.

 

Spis treści:
Podziękowania
Wstęp      
Rozdział 1
Relacja kurator – podopieczny jak o zagadnienie o charakterze wielokontekstowym
1.1. Historyczne konteksty kurateli sądowej
1.2. Prawne aspekty zawodu i funkcji kuratora sądowego
1.3. Relacja kurator – podopieczny w kontekście refleksji filozoficznej
1.4. Pedagogiczne funkcje kuratora
1.5. Emancypacyjne konteksty kurateli
Rozdział 2
Teoria społecznych reprezentacji
2.1. Teoria społecznych reprezentacji, jej źródła i konteksty
2.2. Teoria społecznych reprezentacji w kontekście fenomenu reprezentacji
2.3. Próba określenia relacji: reprezentacja – schemat – skrypt – prototyp – egzemplarz
2.4. Podsumowanie. Teoria społecznych reprezentacji i jej użyteczność poznawcza (pedagogiczna)
Rozdział 3
Założenia metodologiczne badań
3.1. Społeczne reprezentacje jako przedmiot badań
3.2. Problematyka badawcza
3.3. Etyczne aspekty prowadzonych badań
3.4. Metoda gromadzenia danych i opis badanej próby
3.5. Procedura badań
3.6. Metoda analizy materiału empirycznego  
Rozdział 4
Społeczne reprezentacje uczestników interakcji probacyjnej
4.1. Treść społecznych reprezentacji podopiecznych w wypowiedziach zawodowych kuratorów do spraw dorosłych
4.2. Treść społecznych reprezentacji zawodowych kuratorów do spraw dorosłych w wypowiedziach podopiecznych
Rozdział 5
Wzajemne społeczne reprezentacje uczestników interakcji probacyjnej
5.1. Prawy i Lewy w kontekście wzajemnych społecznych reprezentacji
5.2. Kurator zorientowany na teren i kurator zorientowany na sąd w kontekście wzajemnych społecznych reprezentacji
Zakończenie

Książkę można nabyć pod adresem: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/wzajemne-spoleczne-reprezentacje-zawodowych-kuratorow-sadowych-do-spraw-doroslych-i-ich-podopiecznych,1969.html