Nowa publikacja: Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i...

Nowa publikacja: Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych

Nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się właśnie publikacja kuratora zawodowego Aleksandra Cywińskiego, będąca jego pracą doktorską. Książka Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych porusza zagadnienia z kilku dyscyplin, a w szczególności prawa i pedagogiki.

Fragment książki (źródło: www.impulsoficyna.com):

Uzasadnienia wyboru tematu rozprawy doktorskiej upatruję na kilku płaszczyznach. Pierwsza z nich to odwołanie do mojej pracy zawodowej. Od 2004 roku jestem kuratorem sądowym. Początkowo (przez rok) byłem kuratorem społecznym, a następnie, po odbyciu aplikacji, zawodowym. Moje pierwsze doświadczenie wiązało się z kuratelą do spraw rodzinnych, jednak mianowanie mnie na stanowisko kuratora do spraw dorosłych i praca w tym obszarze jednoznacznie zdeterminowała moje zainteresowania. Od samego początku, z krótką przerwą w 2014 roku, kiedy to zostałem przeniesiony do Sądu Rejonowego w Gryfinie, pracuję w Szczecinie. Najpierw w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, a następnie, od 2009 roku, po reorganizacji, w Sądzie Rejono-wym Szczecin-Centrum w Szczecinie. Rejonem miasta, w którym wykonuję swoją pracę, jest fragment dzielnicy Niebuszewo. Muszę zaznaczyć, że kurator zawodowy pracuje w biurze (tj. w sądzie), gdzie ma dyżury dwa razy w tygodniu oraz w terenie. W rzeczywistości ze względu na nadmierne obciążenie pracą biurową przebywamy w sądzie znacznie częściej. W konsekwencji odwiedzamy swoich podopiecznych również w porze wieczornej lub w weekendy, przy czym z reguły nie zapowiadamy swoich wizyt.

Myślę, że zasadne jest stwierdzenie, iż – wykonując pracę – stopniowo traciłem przywilej anonimowości. W obszarze kilku ulic stawałem się osobą coraz bardziej rozpoznawalną. Wreszcie pewnego styczniowego wieczoru, będąc w terenie, minąłem na schodach księdza chodzącego po kolędzie. Na tej odrapanej, ciasnej klatce schodowej wydał mi się kimś nie na miejscu. Nie pasował mi do tej rzeczywistości. Księdza kojarzyłem z obecnością w prezbiterium, które było przestronne, ukwiecone i zadbane. Następnie myślałem o swoim myśleniu o księdzu. Na koniec pomyślałem o samym sobie. Skoro ja reaguję tak na księdza, to prawie pewne jest, że ktoś inny może reagować podobnie na mój widok. W moim umyśle pojawiły się pytania: Kim jestem? Za kogo biorą mnie ludzie? Co o mnie myślą? Sam fakt minięcia na schodach księdza, który tak jak ja odwiedzał mieszkańców Niebuszewa w ich domach, reprezentując cały szereg określonych wartości, koncepcji, zachowań i wymagań, kazał mi głęboko przemyśleć relację kurator – skazany.

 

Spis treści:
Podziękowania
Wstęp      
Rozdział 1
Relacja kurator – podopieczny jak o zagadnienie o charakterze wielokontekstowym
1.1. Historyczne konteksty kurateli sądowej
1.2. Prawne aspekty zawodu i funkcji kuratora sądowego
1.3. Relacja kurator – podopieczny w kontekście refleksji filozoficznej
1.4. Pedagogiczne funkcje kuratora
1.5. Emancypacyjne konteksty kurateli
Rozdział 2
Teoria społecznych reprezentacji
2.1. Teoria społecznych reprezentacji, jej źródła i konteksty
2.2. Teoria społecznych reprezentacji w kontekście fenomenu reprezentacji
2.3. Próba określenia relacji: reprezentacja – schemat – skrypt – prototyp – egzemplarz
2.4. Podsumowanie. Teoria społecznych reprezentacji i jej użyteczność poznawcza (pedagogiczna)
Rozdział 3
Założenia metodologiczne badań
3.1. Społeczne reprezentacje jako przedmiot badań
3.2. Problematyka badawcza
3.3. Etyczne aspekty prowadzonych badań
3.4. Metoda gromadzenia danych i opis badanej próby
3.5. Procedura badań
3.6. Metoda analizy materiału empirycznego  
Rozdział 4
Społeczne reprezentacje uczestników interakcji probacyjnej
4.1. Treść społecznych reprezentacji podopiecznych w wypowiedziach zawodowych kuratorów do spraw dorosłych
4.2. Treść społecznych reprezentacji zawodowych kuratorów do spraw dorosłych w wypowiedziach podopiecznych
Rozdział 5
Wzajemne społeczne reprezentacje uczestników interakcji probacyjnej
5.1. Prawy i Lewy w kontekście wzajemnych społecznych reprezentacji
5.2. Kurator zorientowany na teren i kurator zorientowany na sąd w kontekście wzajemnych społecznych reprezentacji
Zakończenie

Książkę można nabyć pod adresem: http://www.impulsoficyna.com.pl/nowosci/wzajemne-spoleczne-reprezentacje-zawodowych-kuratorow-sadowych-do-spraw-doroslych-i-ich-podopiecznych,1969.html