niedziela, 16 czerwca, 2024
Tags Posts tagged with "twórcza resocjalizacja"

twórcza resocjalizacja

Z początkiem 2022 roku Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan we współpracy z Zakładem Karnym w Krzywańcu otworzyło Centrum Sztuki Osadzonych. Partnerami projektu są również Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis oraz Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

W pierwszym naborze do projektu zgłosiło się aż siedemdziesiąt osadzonych kobiet i mężczyzn. Rozpoczęły się już spotkania i warsztaty. Organizatorzy wspólnie z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności tworzą teatr, chór, muzykę i literaturę.

Osadzeni tworzą w ramach projektu nie tylko sztukę, lecz także samo Centrum – współdecydują bowiem o jego kształcie. Zwieńczeniem projektu będzie Festiwal Sztuki Osadzonych, który odbędzie się jesienią 2023 roku. W jego ramach którego pokazane zostaną efekty wspólnej pracy.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Interesującym rozwiązaniem jest powołanie w nim Rady Doradczej, czyli ciała złożonego z szóstki osadzonych reprezentujących różne linie programowe, dwóch przedstawicielek Stowarzyszenia Kobietostan, dwójki wychowawców Zakładu Karnego, zewnętrznej ewaluatorki oraz przedstawicielki społeczności kuratorskiej ze Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, oferującej zewnętrzną opinię i radę.

W ramach projektu odbędzie się również kurs dla kadr skierowany do wychowawców penitencjarnych oraz kuratorów sądowych stanowiący wstęp do pedagogiki teatru nastawionego na budowanie zespołowości, współdziałania i współtworzenia. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z technikami i narzędziami, które posłużyć im mogą zarówno w inicjowaniu samej pracy teatralnej, jak i prowadzeniu innych procesów grupowych. Warsztaty mają na celu propagowanie metody teatru społecznego – dynamicznie rozwijającej się w Polsce i na świecie gałęzi (re)socjalizacji przez sztukę, skierowanej na rozwój empatii, nabywanie nowych kompetencji społecznych, przeciwdziałanie agresji, motywowanie.

W imieniu organizatorów projektu serdecznie zapraszamy do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na konferencję prasową w dniu 7 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 – na żywo i online. Będzie to szansa na spotkanie z inicjatorkami projektu ze Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan i przedstawicielami Zakładu Karnego w Krzywańcu. Uczestnicy spotkania usłyszą o historii współpracy, bieżących działaniach i planach na przyszłość. Docelowo siedzibą Centrum Sztuki Osadzonych stanie się położony na terenie jednostki penitencjarnej budynek (dawny obiekt wojskowy z salą widowiskową), w którym obecnie trwają prace remontowe. Organizatorzy odpowiedzą na wszystkie pytania. Konferencja będzie prowadzona w formie hybrydowej.

Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu zdalnie zapraszamy 7 kwietnia o 11:00 na profil 
YouTube Kolektywu Kobietostan lub na Facebooka.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein  i Norwegię w ramach Funduszy EOG 
Organizator projektu: Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan.
Partnerzy projektu: Zakład Karny w Krzywańcu, Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis, Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

Natomiast już we wtorek 12 kwietnia br. Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan zaprasza na warsztat „Teatr Wykluczonych” skierowany do wychowawców, kuratorów i pracowników socjalnych. Odbędzie się on w godz. 17.00 – 20.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65 we Wrocławiu. Maksymalna liczba uczestników: 12. Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Rezerwacja miejsc i więcej informacji: Martyna Dębowska, kontakt@kobietostan.pl

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Teatr – przestrzeń spotkania, dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

W dniu 26 listopada 2018 r. w Białymstoku odbyła się konferencja pt. Współczesne dylematy resocjalizacyjne- w stronę twórczej resocjalizacji, którą zorganizowali współpracownicy prof. Marka Konopczyńskiego z Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Była to okazja do świętowania jubileuszu 35 – lecia pracy naukowej prof. Konopczyńskiego, cenionego przez kuratorów sądowych eksperta, autora licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych. W wydarzeniu wzięli udział znakomici naukowcy – prof. Wiesław Ambrozik, prof. Barbara Kromolicka, prof. Bogusław Śliwerski, prof. Andrzej Bałandynowicz, prof. Zbyszko Melosik, prof. Andrzej Bałandynowicz oraz prof. Amadeusz Krause.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji, któą na swoim blogu zamieścilł prof. Śliwerski: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com.

Polecamy też wywiad z prof. Konopczyńskim, który przeprowadził dziennikarz TVP3 Warszawa:  https://warszawa.tvp.pl/38938871/echa-dnia a także materiał TVP3 Białystok: https://bialystok.tvp.pl/40148813/jubileusz-35lecia-pracy-naukowej-prof-marka-konopczynskiego

Przy okazji pragniemy zwrócić uwagę na publikację, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Impuls zatytułowaną: Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W Stronę twórczej resocjalizacji , będącą Księgą jubileuszową dedykowaną Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu.

W tej obszernej pozycji znalazły się teksty wielu znakomitych naukowców oraz doświadczonych praktyków, w tym kuratorów sądowych. Poniżej prezentujemy spis treści:

Wprowadzenie    
Wiesław Ambrozik
Biografia Profesora Marka Konopczyńskiego

Andrzej Bałandynowicz
Prekursor nowoczesnego interpretowania treści procesu resocjalizacji

Rozdział I. Rzeczywistość społeczna i doświadczenia socjalizacyjne

Bogusław Śliwerski
Imperatyw pamięci społecznej

Tadeusz Pilch
Strategia kształtowania człowieka czynu i rzeczywistości społecznej

Kazimierz Pospiszyl
Studia nad dynamiką wczesnej socjalizacji

Jerzy Modrzewski
O względności kwalifikacji zachowań konformistycznych i dewiacyjnych w doświadczeniu socjalizacyjnym jednostek w układach ich społecznej obecności

Jerzy Nikitorowicz
Diagnoza i autodiagnoza w kontekście złożonego procesu kształtowania się tożsamości

Zbyszko Melosik
Post-subkultury i tożsamość współczesnej młodzieży: tyrania tymczasowości?

Ewa Solarczyk-Ambrozik
Uczenie się przez całe życie i zmiany we wzorach przebiegu kariery a zapotrzebowanie na doradztwo zawodowe

Agnieszka Cybal-Michalska
Kariera jako zjawisko obiektywne i układ zewnętrzny – perspektywa funkcjonalno-strukturalna

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Przemoc symboliczna, ideologia neoliberalna i automarginalizacja w edukacji: dlaczego wolę być dokerem niż prezesem korporacji?

Rozdział II. Potrzeba budowania bądź rewitalizacji naturalnej humanistycznej wspólnoty

Zdzisław Kosyrz
Jak współdziałać z tymi, których trudno zrozumieć i kształtować?

Zenon Gajdzica
O szansach i warunkach samorozwoju osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną wkraczających w świat ludzi dorosłych

Wiktor Rabczuk
Pozytywna dyskryminacja w zwalczaniu nierówności, wykluczenia edukacyjnego i społecznego

Anna Nowak
Sytuacja prawna małoletniego i nieletniego z niepełnosprawnością intelektualną

Jerzy Kunikowski
Problem wartości i aspiracji w życiu młodego człowieka

Krystyna Marzec-Holka
Poliamoria – akceptowalne życie w sieci przyjacielskiej, miłosnej i seksualnej z wieloma partnerami czy patologia?

Mirosław Sobecki
Polska – z jaką pedagogiką w XXI wiek?

Wioleta Danilewicz
Od statycznego do procesualnego kierunku myślenia o rodzinie

Ewa Jarosz
Przemoc, zdrowie, pieniądze – szkic o powiązaniach

Marek Michalak
Dzieci bić nie wolno – nigdy!

Rozdział III. Możliwości, ograniczenia i nowe wyzwania w pedagogice resocjalizacyjnej

Beata Pastwa-Wojciechowska
Diagnoza psychologiczna na rzecz wymiaru sprawiedliwości – pomiędzy teorią a praktyką

Ewa Wysocka
Podejście pozytywne i psychotransgresjonizm w resocjalizacji – możliwości i ograniczenia w działalności pedagoga resocjalizującego

Zdzisław Bartkowicz
Kompetencje społeczne w kontekście procesu wykolejenia i resocjalizacji

Marian Nowak
Twórcza resocjalizacja a „progowe zasoby osób” w sytuacji izolacji więziennej

Robert Opora
Rola wartości moralnych w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu

Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała
Koegzystencja modeli ryzyka i dobrego życia jako warunek skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych

Marzenna Zaorska
Problematyka przestępczości farmaceutycznej w opinii studentów resocjalizacji

Kazimierz Pierzchała, Beata Mydłowska
Przełamywanie stygmatyzacji osadzonych w obszarze działań duszpasterstwa więziennego

Krzysztof Sawicki
Młodzież jako przedmiot zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej

Aneta Skuza
Zastosowanie techniki wywiadu narracyjnego w badaniach nieletnich przebywających w zakładzie poprawczym

Rozdział IV. W stronę uspołecznienia twórczej resocjalizacji

Wiesław Ambrozik
W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań resocjalizacyjnych

Barbara Kromolicka
Twórcza resocjalizacja w pomocy postpenitencjarnej realizowanej przez zawodowych kuratorów sądowych

Andrzej Węgliński
Resocjalizacja w środowisku otwartym z zastosowaniem metody zarządzania przypadkiem w dozorach kuratorskich

Agata Cudowska
Twórcze orientacje życiowe jako zasoby w readaptacji społecznej

Anna Kieszkowska
Znaczenie oddziaływań inkluzyjno-katalaktycznych w środowisku życia

Małgorzata Michel
„Wykluczenie uczestniczące” jako przestrzeń potencjałów i narzędzie pracy pedagoga resocjalizacyjnego z dziećmi i młodzieżą na ulicy w nurcie „nowej resocjalizacji”

Klaudia Węc
Nibylandia resocjalizacyjna, czyli opowieść o populizmie, scjentyzmie, pozoranctwie w krainie iluzji. Psychoanalityczne inspiracje Marka Konopczyńskiego

Iwona Klonowska
Rola twórczej resocjalizacji w budowaniu nowej pedagogicznej funkcji Policji
Kierunki działań i perspektywy

Łukasz Kwadrans
Między resocjalizacją tradycyjną a kreującą działalnością wychowawczą
Możliwości stosowania twórczej resocjalizacji w ośrodkach kuratorskich

Hubert Kupiec
Kształcenie pedagogiczne studentów przez organizowanie warsztatów twórczej resocjalizacji

Anna Janus-Dębska
Praca na cele społeczne jako szansa na resocjalizację w społeczeństwie oraz ograniczenie poziomu recydywy

Dariusz Piekut
Sport jako płaszczyzna oddziaływań resocjalizacyjnych

Literatura

W dniu 02.12.2015r. w Szamotułach (okręg poznański) odbyła się trzecia edycja Festiwalu „Wychowanie przez teatr”, którego główną nagrodą jest statuetka „Otwartej dłoni”. Celem festiwalu jest twórcza resocjalizacja, a tematem tegorocznych zmagań młodych artystów był problem dopalaczy. Festiwal ma formę otwartego konkursu profilaktyczno-edukacyjnego. Organizatorami wszystkich edycji Festiwalu są pani Agnieszka Nowaczyk – kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Szamotułach oraz pan Piotr Michalski – dyrektor Szamotulskiego Ośrodka Kultury.

W części oficjalnej festiwalu głos zabierali: Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu a zarazem Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu – Wojciech Mroczkowski, podinspektor Piotr Mania – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz dr Ewelina Silecka-Marek z Wydziału Studiów Edukacyjnych Zakładu Resocjalizacji UAM w Poznaniu. Patronat nad  festiwalem objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych w Poznaniu oraz Fundacja „Odnaleziona Bajka” Szamotuły.

W pokazach konkursowych wzięło udział osiem zespołów:
1. Zespół „Ambitny Team” z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „NEGEB” Szamotuły,
2. Zespół „Świetliki” z Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „ŚWIETLIKI” Sieraków,
3. Zespół „Moskar” z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Gołańcz i Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu,
4. Zespół „Anioły” z Grupą PaT ze Świetlicy Środowiskowej „Anioły”, działające przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach,
5. Grupa „BOA 3” – Bardzo Otwarci Amatorzy z Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 działającego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto,
6. Zespół „Sweet Eyes” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „Przylesie” w Czarnkowie,
7. Zespół „Amatorzy” działający przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrorogu,
8. Zespół „Betlejemskie dzieci” ze Świetlicy Socjoterapeutycznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi „Betlejemka” w Szamotułach.

Jury w składzie:
– dr Hanna Karaszewska, UAM w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji,
– dr Ewelina Silecka Marek – UAM w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Resocjalizacji,
– Wojciech Mroczkowski – Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu,
– Marcin Iwanowski – członek zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w Poznaniu,
– Piotr Mania – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu,
– Piotr Witoń – aktor i konferansjer
wyłoniło laureata konkursu oraz przyznało dwa regulaminowe wyróżnienia.

Tegorocznym zdobywcą statuetki „Otwartej dłoni” został Zespół „ANIOŁY” z Grupą PaT w Szamotułach ze Świetlicy Środowiskowej „Anioły”, działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Szamotułach z przedstawieniem pt. „Tylko jeden raz”

Wyróżnienia otrzymali:
– Grupa „BOA 3 – Bardzo Otwarci Amatorzy” z Ośrodka Kuratorskiego Nr 3 działającego przy Sądzie Rejonowym Poznań – Stare Miasto z przedstawieniem pt. „Sąd nad dopalaczami”;
– Zespół „MOSKAR” z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Gołańcz i Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu z przedstawieniem pt. „Anioł i diabeł”.

Pełna relacja z festiwalu znajduje się tutaj.
Relacja video z tegorocznego festiwalu znajduje się tutaj.
O festiwalu można też przeczytać tutaj.