Jubileusz 35-lecia pracy naukowej prof. Marka Konopczyńskiego

Jubileusz 35-lecia pracy naukowej prof. Marka Konopczyńskiego

W dniu 26 listopada 2018 r. w Białymstoku odbyła się konferencja pt. Współczesne dylematy resocjalizacyjne- w stronę twórczej resocjalizacji, którą zorganizowali współpracownicy prof. Marka Konopczyńskiego z Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Była to okazja do świętowania jubileuszu 35 – lecia pracy naukowej prof. Konopczyńskiego, cenionego przez kuratorów sądowych eksperta, autora licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych. W wydarzeniu wzięli udział znakomici naukowcy – prof. Wiesław Ambrozik, prof. Barbara Kromolicka, prof. Bogusław Śliwerski, prof. Andrzej Bałandynowicz, prof. Zbyszko Melosik, prof. Andrzej Bałandynowicz oraz prof. Amadeusz Krause.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z konferencji, któą na swoim blogu zamieścilł prof. Śliwerski: https://sliwerski-pedagog.blogspot.com.

Polecamy też wywiad z prof. Konopczyńskim, który przeprowadził dziennikarz TVP3 Warszawa:  https://warszawa.tvp.pl/38938871/echa-dnia a także materiał TVP3 Białystok: https://bialystok.tvp.pl/40148813/jubileusz-35lecia-pracy-naukowej-prof-marka-konopczynskiego

Przy okazji pragniemy zwrócić uwagę na publikację, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Impuls zatytułowaną: Współczesne dylematy resocjalizacyjne. W Stronę twórczej resocjalizacji , będącą Księgą jubileuszową dedykowaną Profesorowi Markowi Konopczyńskiemu.

W tej obszernej pozycji znalazły się teksty wielu znakomitych naukowców oraz doświadczonych praktyków, w tym kuratorów sądowych. Poniżej prezentujemy spis treści:

Wprowadzenie    
Wiesław Ambrozik
Biografia Profesora Marka Konopczyńskiego

Andrzej Bałandynowicz
Prekursor nowoczesnego interpretowania treści procesu resocjalizacji

Rozdział I. Rzeczywistość społeczna i doświadczenia socjalizacyjne

Bogusław Śliwerski
Imperatyw pamięci społecznej

Tadeusz Pilch
Strategia kształtowania człowieka czynu i rzeczywistości społecznej

Kazimierz Pospiszyl
Studia nad dynamiką wczesnej socjalizacji

Jerzy Modrzewski
O względności kwalifikacji zachowań konformistycznych i dewiacyjnych w doświadczeniu socjalizacyjnym jednostek w układach ich społecznej obecności

Jerzy Nikitorowicz
Diagnoza i autodiagnoza w kontekście złożonego procesu kształtowania się tożsamości

Zbyszko Melosik
Post-subkultury i tożsamość współczesnej młodzieży: tyrania tymczasowości?

Ewa Solarczyk-Ambrozik
Uczenie się przez całe życie i zmiany we wzorach przebiegu kariery a zapotrzebowanie na doradztwo zawodowe

Agnieszka Cybal-Michalska
Kariera jako zjawisko obiektywne i układ zewnętrzny – perspektywa funkcjonalno-strukturalna

Agnieszka Gromkowska-Melosik
Przemoc symboliczna, ideologia neoliberalna i automarginalizacja w edukacji: dlaczego wolę być dokerem niż prezesem korporacji?

Rozdział II. Potrzeba budowania bądź rewitalizacji naturalnej humanistycznej wspólnoty

Zdzisław Kosyrz
Jak współdziałać z tymi, których trudno zrozumieć i kształtować?

Zenon Gajdzica
O szansach i warunkach samorozwoju osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną wkraczających w świat ludzi dorosłych

Wiktor Rabczuk
Pozytywna dyskryminacja w zwalczaniu nierówności, wykluczenia edukacyjnego i społecznego

Anna Nowak
Sytuacja prawna małoletniego i nieletniego z niepełnosprawnością intelektualną

Jerzy Kunikowski
Problem wartości i aspiracji w życiu młodego człowieka

Krystyna Marzec-Holka
Poliamoria – akceptowalne życie w sieci przyjacielskiej, miłosnej i seksualnej z wieloma partnerami czy patologia?

Mirosław Sobecki
Polska – z jaką pedagogiką w XXI wiek?

Wioleta Danilewicz
Od statycznego do procesualnego kierunku myślenia o rodzinie

Ewa Jarosz
Przemoc, zdrowie, pieniądze – szkic o powiązaniach

Marek Michalak
Dzieci bić nie wolno – nigdy!

Rozdział III. Możliwości, ograniczenia i nowe wyzwania w pedagogice resocjalizacyjnej

Beata Pastwa-Wojciechowska
Diagnoza psychologiczna na rzecz wymiaru sprawiedliwości – pomiędzy teorią a praktyką

Ewa Wysocka
Podejście pozytywne i psychotransgresjonizm w resocjalizacji – możliwości i ograniczenia w działalności pedagoga resocjalizującego

Zdzisław Bartkowicz
Kompetencje społeczne w kontekście procesu wykolejenia i resocjalizacji

Marian Nowak
Twórcza resocjalizacja a „progowe zasoby osób” w sytuacji izolacji więziennej

Robert Opora
Rola wartości moralnych w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu

Agnieszka Barczykowska, Maciej Muskała
Koegzystencja modeli ryzyka i dobrego życia jako warunek skutecznych oddziaływań resocjalizacyjnych

Marzenna Zaorska
Problematyka przestępczości farmaceutycznej w opinii studentów resocjalizacji

Kazimierz Pierzchała, Beata Mydłowska
Przełamywanie stygmatyzacji osadzonych w obszarze działań duszpasterstwa więziennego

Krzysztof Sawicki
Młodzież jako przedmiot zainteresowań pedagogiki resocjalizacyjnej

Aneta Skuza
Zastosowanie techniki wywiadu narracyjnego w badaniach nieletnich przebywających w zakładzie poprawczym

Rozdział IV. W stronę uspołecznienia twórczej resocjalizacji

Wiesław Ambrozik
W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań resocjalizacyjnych

Barbara Kromolicka
Twórcza resocjalizacja w pomocy postpenitencjarnej realizowanej przez zawodowych kuratorów sądowych

Andrzej Węgliński
Resocjalizacja w środowisku otwartym z zastosowaniem metody zarządzania przypadkiem w dozorach kuratorskich

Agata Cudowska
Twórcze orientacje życiowe jako zasoby w readaptacji społecznej

Anna Kieszkowska
Znaczenie oddziaływań inkluzyjno-katalaktycznych w środowisku życia

Małgorzata Michel
„Wykluczenie uczestniczące” jako przestrzeń potencjałów i narzędzie pracy pedagoga resocjalizacyjnego z dziećmi i młodzieżą na ulicy w nurcie „nowej resocjalizacji”

Klaudia Węc
Nibylandia resocjalizacyjna, czyli opowieść o populizmie, scjentyzmie, pozoranctwie w krainie iluzji. Psychoanalityczne inspiracje Marka Konopczyńskiego

Iwona Klonowska
Rola twórczej resocjalizacji w budowaniu nowej pedagogicznej funkcji Policji
Kierunki działań i perspektywy

Łukasz Kwadrans
Między resocjalizacją tradycyjną a kreującą działalnością wychowawczą
Możliwości stosowania twórczej resocjalizacji w ośrodkach kuratorskich

Hubert Kupiec
Kształcenie pedagogiczne studentów przez organizowanie warsztatów twórczej resocjalizacji

Anna Janus-Dębska
Praca na cele społeczne jako szansa na resocjalizację w społeczeństwie oraz ograniczenie poziomu recydywy

Dariusz Piekut
Sport jako płaszczyzna oddziaływań resocjalizacyjnych

Literatura

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.