Prośba o pomoc

Prośba o pomoc

3168

Na prośbę kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Częstochowie pani Aleksandry Dobrzańskiej kierujemy do Państwa odezwę dotyczącą prośby o wsparcie dla  Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Umysłowo
i Fizycznie w Broniszewicach.