Kto do brydża?

Kto do brydża?

W dniach 18-19 sierpnia 2018 r. Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Okręgowa Izba Lekarska, Warszawski Związek Brydża Sportowego zapraszają brydżystów członków samorządów zawodowych: adwokatów, aptekarzy, architektów, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, diagnostów laboratoryjnych, inżynierów budownictwa, komorników, kuratorów sądowych, lekarzy i lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, notariuszy, pielęgniarek i położnych, psychologów, radców prawnych i rzeczników patentowych, a także członków stowarzyszeń zawodowych do udziału w VII Mistrzostwach Polski Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w Brydżu Sportowym pod tradycyjna nazwą „MISJA”, które odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Warszawa ul. 1 Sierpnia 36B.

  18 sierpnia 2018 r., godz. 11:00 – turniej par na zapis maksymalny,
  18 sierpnia 2018 r., godz. 16:00 – turniej, par na punkty meczowe,
  19 sierpnia 2018 r., godz. 9:00 – turniej indywidualny,
  19 sierpnia 2018 r., godz. 13:30 – turniej teamów.

Zainteresowani kuratorzy sądowi proszeni są o kontakt z Krajową Radą Kuratorów pod adresem mailowym: krajowarada.kuratorow@o2.pl i do wiadomości Renaty Cieszko – Sekretarza Rady: renata.cieszko@siedlce.so.gov.pl  w terminie do 27 lipca 2018 roku. Wiadomość należy zatytułować: Turniej brydżowy – zgłoszenie.

Regulamin turnieju można pobrać tutaj: Regulamin Misja 2018.