Pamiętamy

Pamiętamy

1968

Własną śmiercią można własne życie tylko potwierdzić, ale zaprzeczyć mu nie można, ponieważ nasza śmierć czyni dopiero nasze życie ostatecznie nieodmiennym. (…) Akceptacja śmierci i protest przeciw niej to dwie nieusuwalne strony naszego życia.

Leszek Kołakowski, Klucz niebieski albo opowieści biblijne zebrane ku pouczeniu i przestrodze / Mini wykłady o maxi sprawach.

Jak co roku w tych dniach nasze myśli kierujemy w stronę bliskich nam osób, które pożegnaliśmy. Wśród nich są też nasze koleżanki i koledzy z pracy. Także za nich zapalamy świeczkę i ogarniamy ich modlitwami, dobrymi myślami, pamięcią, wdzięcznością. Spoczywajcie w pokoju.