Poradnik „Jak walczyć z cyberprzemocą” – publikacja w ramach Wrocławskiej Kampanii Białej...

Poradnik „Jak walczyć z cyberprzemocą” – publikacja w ramach Wrocławskiej Kampanii Białej Wstążki

2271

W ramach VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” udostępniamy dzisiaj drugą zaplanowaną publikację. Tym razem jest to poradnik Jak walczyć z cyberprzemocą, który został przygotowany specjalnie w ramach Kampanii przez p. Sylwię Kotecką-Kral.

Autorka jest nauczycielką akademicką w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz radcą prawnym. W pracy zawodowej zajmuje się zagadnieniami prawnymi związanymi z gwałtownym rozwojem nowych technologii, takimi jak ochrona prywatności i danych osobowych w Internecie czy odpowiedzialność prawna za sztuczną inteligencję i pojazdy autonomiczne. Jako propagatorka bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu brała udział w spotkaniu pt. The Shape of Hate, czyli granice wolności słowa w Internecie, zorganizowanym przez ELSA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Prawa. Prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu prawnych aspektów nowych technologii, cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępstw.

Internet jest przestrzenią wolności, w której każdy może stać się twórcą, a więc skorzystać ze swobody wypowiedzi, dostarczyć treść, a nie tylko biernie konsumować treści dostarczone przez innych.

W poradniku znajdziemy opis różnych form cyberniepokojenia / cyberprzemocy / cyberagresji, w tym hejtu – a więc mowy nienawiści i stalkingu online. Publikacja nie omawia w sposób wyczerpujący zagadnienia cyberprzemocy z punktu widzenia psychologii Internetu, jako zjawiska społecznego czy kwalifikacji cyberagresji pod kątem prawnym. Poradnik nie pretenduje także do miana opracowania naukowego.

Jego celem jest uświadomienie użytkownikowi Internetu, że pewne zachowania w cyberprzestrzeni rzutują na realną rzeczywistość, wpływają na zdrowie i życie innych osób i mogą spowodować sankcje karne, odczuwalne przez wiele lat. Przemoc i niepokojenie, mimo iż dokonywane w cyberprzestrzeni, są rzeczywiste i powodują realne konsekwencje, zarówno wobec ich ofiar, jak i sprawców. Autorce opracowania zależy na tym, by użytkownicy zaczęli zastanawiać się nad swoim zachowaniem w Internecie – czy sami nie są stają się cyberagresorami. Jeśli z kolei ofiary cyberprzemocy po lekturze niniejszego poradnika zdecydują się stawić czoło trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli – to oznaczać będzie, że poradnik spełnił swoje zadanie.

Zachęcamy do pobierania Poradnika oraz jego promowania.