IPSiR świętuje 50-lecie istnienia i zaprasza na konferencję dedykowaną profilaktyce i resocjalizacji

IPSiR świętuje 50-lecie istnienia i zaprasza na konferencję dedykowaną profilaktyce i resocjalizacji

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Debaty o resocjalizacji. Idea, badania, wektory rozwoju, organizowanej przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się 18 maja 2022 r. w formie stacjonarnej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), ul. Dobra 56/66, sala nr 316. 

Celem konferencji jest wymiana poglądów, w oparciu o wystąpienia zaproszonych ekspertów, na temat działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej, kierunków ich rozwoju oraz efektywności na podstawie danych empirycznych, dobrych praktyk i ewaluacji. 

Konferencja ma formę debaty, co oznacza, że równie ważnym jej elementem, oprócz wystąpień ekspertów (5 prelegentów z Polski i z zagranicy), jest możliwość wymiany poglądów i doświadczeń uczestników, zainspirowanych podejmowaną problematyką. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://ipsir.uw.edu.pl/debaty-o-resocjalizacji