Posiedzenie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Posiedzenie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Dzisiaj (22 czerwca) w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej odbyło się posiedzenie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Posiedzeniu temu przewodniczyła adw. Magdalena Koczur-Miedziejko, w zastępstwie nieobecnego prezesa NRA, adw. Przemysława Rosatiego. W posiedzeniu tym udział wzięli reprezentanci Krajowej Rady Kuratorów (jednego z sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego) w osobach Aleksandry Dźwigulskiej – sekretarz KRK oraz Andrzeja Martuszewicza – eksperta KRK.

W agendzie tego spotkania, którą udostępniamy poniżej, przewidziano m.in. uzgodnienie stanowiska OPSZZP w związku z potrzebą nowelizacji rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Przy okazji omawiania tego punktu, Krajowa Rada Kuratorów otrzymała zapewnienie poparcia przez pozostałe samorządy naszych starań w uregulowaniu tego problemu.

Ważnym zagadnieniem była również inicjatywa organizacji w rocznicę podpisania Porozumienia Ogólnopolskiego Otwartego Dnia Zawodów Zaufania Publicznego. Jak donoszą przedstawiciele KRK, uczestniczący w tym spotkaniu – spotkanie należy uznać za udane i bardzo wartościowe. Porozumienie to bardzo ważna inicjatywa, a wszystkie zawody, wchodzące w skład Porozumienia, należą do bardzo specyficznych, w wielu zakresach zbliżonych do siebie, a jednocześnie bardzo różnych od innych profesji. Dlatego też Krajowa Rada Kuratorów planuje dalej włączać się w działania wspierające Zawody Zaufania Publicznego i pokazywać szczególnie specyfikę naszego zawodu.