Zaproszenie do Piły na Międzynarodową Konferencję Naukową

Zaproszenie do Piły na Międzynarodową Konferencję Naukową

1091

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Interdisciplinary Perspectives on Crime, Criminal Justice and Public Safety. Jest to pierwsza z konferencji, które będą corocznie organizowane w ramach cyklu konferencyjnego pod nazwą Criminology and Public Safety. Konferencja odbędzie się w Kampusie Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile w dniach 07-09 grudnia 2022 r. w Pile, a jeden z paneli konferencyjnych będzie poświęcony oddziaływaniom resocjalizacyjno-korekcyjnym, także w ramach pracy kuratorów sądowych obu specjalności.

Szczegóły, dotyczące konferencji, której jednym z partnerów jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, w tym warunki uczestnictwa, komitet organizacyjny i naukowy konferencji i inne szczegóły dostępne są na stronie, dedykowanej temu wydarzeniu: https://cps.ans.pila.pl

Zaproszenie Organizatora dla kuratorów sądowych