Nagrody dla wrocławskich kuratorów

Nagrody dla wrocławskich kuratorów

2251

21 listopada 2022r., a zatem w Dniu Życzliwości, odbyła się we Wrocławiu Gala Sprawiedliwości Naprawczej, w trakcie której po raz pierwszy przyznano nagrody za promowanie wartości sprawiedliwości naprawczej. Nagradzano w trzech kategoriach: osoba, podmiot i działanie. I właśnie w kategorii „podmiot” wyróżnienie przyznano wrocławskim zespołom kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych. Doceniono w ten sposób zaangażowanie kuratorów sądowych w budowanie sprawnego modelu wykonywania prac na cele społeczne przez osoby skazane, nasycanego stopniowo narracją naprawczą. Nagrodę w imieniu środowiska kuratorskiego odebrali kuratorzy okręgowi – Mirosław Nawrocki i Monika Kłonica.

Organizatorzy gali postanowili przyznać również wyróżnienie specjalne – dla dr Honoraty Czajkowskiej, kurator zawodowej z I ZKSS w SR dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, autorki raportu dotyczącego Sprawiedliwości Naprawczej we Wrocławiu, za prezentowanie wrocławskich praktyk na arenie międzynarodowej. Pani kurator w minionym roku miała wystąpienie na 11. Międzynarodowej Konferencji European Forum for Restorative Justice (EFRJ) zatytułowanej „Justice beyond borders: Restorative connections through space and language”, która odbyła się w Sassari na Sardynii. Honorata Czajkowska jest stałą członkinią grupy roboczej EFRJ ds. szkół naprawczych (Restorative Schools), wspiera działania grupy roboczej EFRJ ds. miast sprawiedliwości naprawczej (Restorative Cities) i jest współautorką Międzynarodowego przewodnika po miastach sprawiedliwości naprawczej, który lada dzień zostanie wydany przez EFRJ.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Podkreślić należy, że sama kara ograniczenia wolności nie jest praktyką naprawczą, ani tym bardziej narzędziem sprawiedliwości naprawczej. Jednak zorganizowana w sposób naprawczy, nasycona komunikacją i wartościami charakterystycznymi dla sprawiedliwości naprawczej, może się sta(wa)ć praktyką naprawczą. By tak się stało powinno nastąpić swoiste sprzężenie pomiędzy sprawcą przestępstwa a społeczeństwem, które jest również dotknięte tym przestępstwem. Im więcej otwartości, dialogu, wzajemnego zrozumienia i świadomości, że praca na cele społeczne jest nie tyle karą, która ma stygmatyzować i traumatyzować, ale przede wszystkim szansą na naprawienie wyrządzonej szkody, tym bliżej do realizacji celów sprawiedliwości naprawczej. To zatem proces, wymagający edukacji wszystkich uczestników systemu realizacji kary, właściwej komunikacji. W trakcie wykonywania kary w nurcie sprawiedliwości naprawczej jest przestrzeń na dialog, który może wzbudzić w sprawcy chęć zrozumienia skutków popełnionego czynu i w efekcie zadośćuczynienia. Czasem dzieje się to bezpośrednio, częściej pośrednio. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu poświęconego pracom skazanych kierowanych przez wrocławskich kuratorów sądowych do realizacji prac na cele społeczne. By uruchomić film należy kliknąć w poniższy link.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwroclawskie.centrum.integracji%2Fvideos%2F674095840777161%2F&show_text=false&width=560&t=0