niedziela, 25 lipca, 2021
Autorzy Posts by M

M

104 POSTS 0 KOMENTARZE

Mamy TO we krwi to tytuł kampanii promującej krwiodawstwo, której autorami są kuratorzy sądowi z Wielkopolski. Przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu powstał Klub Honorowych Dawców Krwi, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych w ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce. W ciągu roku udało się im dotąd zebrać wspólnie 178 litrów krwi! Na tym kuratorzy z Obornik nie poprzestają i działają dalej zachęcając wszystkich kuratorów sądowych do włączania się w inicjatywę.

Już w dniu 9 sierpnia 2019 r. w godzinach od 10.00 do 16.00 w Sali Sesyjnej Starostwa Obornickiego odbędzie się kolejna akcja krwiodawstwa. Organizatorzy liczą, że pobiją ubiegłoroczny sierpniowy rekord 36 litrów krwi.

Krew w okresie wakacyjnym jest szczególnie potrzebna. Nasilenie ruchu na drogach koreluje z wzrastającą liczbą wypadków. Służby medyczne apelują o oddawanie krwi, która jest niezbędna do ratowania życia.

Trwa proces legislacyjny w zakresie rozwiązań prawnych, których celem ma być podwyższenie mnożników kwoty bazowej dla poszczególnych stopni służbowych kuratorów sądowych i aplikantów kuratorskich.

W uzasadnieniu projektodawca odnosi się do porozumienia zawartego w dniu 18 grudnia 2018 r. przez Ministra Sprawiedliwości ze związkami zawodowymi w sprawie wynagrodzeń pracowników sądów, zgodnie z którym kwota wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019, w części 15 „Sądy powszechne”, na podwyższenie wynagrodzeń urzędników sądowych, asystentów sędziego, sądowych specjalistów OZSS oraz pozostałych pracowników sądów (obsługa) w wysokości 5% zostanie podzielona pomiędzy ww. pracowników sądów kwotowo, w równej wysokości, na poziomie ok. 200 zł brutto na jeden etat. Ustalono, że zwiększenie wynagrodzeń będzie dotyczyć również kuratorów zawodowych z zachowaniem różnic wynikających z odmiennego systemu kształtowania wynagrodzeń tej grupy zawodowej.

Aktualnie projekt stosownego rozporządzenia jest w fazie uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania. Do przedstawienia swoich uwag w ramach konsultacji publicznych zaproszono m.in. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych. Poniżej przedstawiamy zgłoszone przez ten podmiot stanowisko: uwagi OZZKS

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Renaty Litwin, kurator specjalisty z II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Oławie. Zmarła w 49. roku życia. Ceremonia pogrzebowa miała miejsce 9 lipca 2019 r.

Renata była kuratorem zawodowym przez 23 lata. Praca była jej pasją. Angażowała się w życie podopiecznych, pomagała rozwiązywać problemy, okazywała im pomoc nierzadko wykraczającą poza ramy powierzonych jej obowiązków.

Najdłużej pracowała na terenie gminy Czernica i w Jelczu – Laskowicach. Zawsze podkreślała, że ludzie, z którymi tam współpracuje, to profesjonaliści, na których w każdej sytuacji może polegać. Poważała pracę pracowników socjalnych i funkcjonariuszy policji, wzajemnie sobie pomagali podczas pracy terenowej. Najważniejsi jednak byli dla niej kuratorzy społeczni, mówiła, że ma ich najlepszych na świecie, ceniła ich zaangażowanie, sumienność i terminowość.


Nasze wzajemne relacje miały charakter zarówno zawodowy jak i prywatny. W pracy często mieliśmy odmienne zdania, zdarzały się burzliwe dyskusje ale tworzyliśmy Zespół i to zawsze było najważniejsze.

Renata posiadała cenną umiejętność oddzielenia życia zawodowego od prywatnego. Kiedy została mamą, wychowanie syna stało się dla niej priorytetem. Była dumna z osiąganych przez niego wyników w nauce i sukcesów pozaszkolnych. W codziennym życia pędzie zawsze znajdowała czas na odwiedziny u rodziców, spotkania z przyjaciółmi.

Jej śmierć to dla nas wszystkich ogromna strata, z którą nie potrafimy się pogodzić.

Reniu – w naszych sercach pozostaniesz na zawsze.

Rodzinie, a szczególnie synowi Radkowi, mężowi Krzysztofowi, Rodzicom Janinie i Edwardowi Giblakom, siostrze Jolancie składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Kuratorzy I i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Oławie oraz pozostali kuratorzy okręgu wrocławskiego.

Krajowa Rada Kuratorów w dniu 21 czerwca 2019 roku skierowała do Ministra Sprawiedliwości opinię na temat projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej z 31 maja 2019 roku.

W przedmiotowym dokumencie główny organ samorządu kuratorskiego zwraca uwagę na szereg zagrożeń wynikających z projektowanych rozwiązań. Zauważa też propozycje rozwiązań, które ocenić można pozytywnie.

Dziękujemy delegatom Krajowej Rady Kuratorów za pracę włożoną w opracowanie stanowiska.

Zachęcamy do zapoznania się z opinią, którą można pobrać tutaj.

W dnu 21.05.2019 r. ukazał się raport z corocznego badania SPACE II Rady Europy pt: Probation and Prisons in Europe 2018. Wynika z niego, że liczba orzekanych w Europie kar alternatywnych dla pozbawienia wolności rośnie, przy jednoczesnym spadku liczby kar izolacyjnych. Wyniki badania statystycznego, zawierającego informacje na temat ilości wykonywanych kar alternatywnych, tj. warunkowego zawieszenia pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia, dozoru elektronicznego czy ograniczenia wolności zostały zaprezentowane na 24. Konferencji Rady Europy Dyrektorów Więzień i Służb Kuratorskich, która odbywa się w dniach 21 i 22 maja w Ayia Napa (Cypr).

Na dzień 31 stycznia 2018 r. w Europie było 1 810 357 osób znajdujących się pod nadzorem 41 krajowych agencji kuratorskich biorących udział w badaniu, co przekłada się na współczynnik 169 skazanych na 100 000 mieszkańców. Porównując tylko 34 krajowe agencje kuratorskie, które dostarczyły dane zarówno w 2016 r., jak i w 2018 r., łączna populacja osób poddanych oddziaływaniom kuratorskim wzrosła z 1 540 578 w 2016 roku osób do 1 723 652 w roku 2018. Jednocześnie średni współczynnik prizonizacji w Europie spadł w 2018 r. do 102,5 więźniów na 100 000 mieszkańców – co wynika z opublikowanej niedawno przez Radę Europy corocznej statystyki kar izolacyjnych za 2018 r. (SPACE I). Dla porównania współczynnik prizonizacji w Polsce na 31 stycznia 2018 r. wyniósł 194,4.

Krajami z największą liczbą osób pod nadzorem służb kuratorskich były Turcja (471 osób na 100 000 mieszkańców), Belgia (426), Szkocja (411), Litwa (392), Rosja (350), Rumunia (343 ), Łotwa (333), Estonia (331), Republika Mołdowy (321) i Wielka Brytania (Anglia i Walia) (317). Innymi administracjami o wskaźnikach probacyjnych wyższych niż średnia europejska były Portugalia (300), Francja (262), Holandia (251), Czechy (248), Słowacja (223) i Malta (217).

Raport roczny SPACE II jest częścią badania SPACE przeprowadzanego co roku dla Rady Europy przez Uniwersytet w Lozannie, pod kierunkiem profesora Marcelo Aebi. Badanie SPACE zawiera przegląd stosowania sankcji i środków polegających na pozbawieniu wolności (SPACE I) i sankcji alternatywnych (SPACE II) w państwach członkowskich Rady Europy.

Należy podkreślić, że najnowszy raport nie uwzględnia Polski oraz kilku innych krajów (Albani, Gruzji, Węgier, Lichtensteinu, Irlandii Północnej, San Marino i Północnej Macedonii, a także Bośni i Hercegowiny, w której nie powołano dotąd służby probacyjnej). Z raportem można zapoznać się tutaj.

Ze sprawozdania MS S40r wynika, że łączna liczba osób objętych oddziaływaniem polskich kuratorów sądowych wyniosła na koniec 2018 roku ponad 0,5 mln (549 233), z czego 245 337 to osoby objęte postępowaniem kuratorów sądowych pionu karnego. Dane te nie uwzględniają wywiadów środowiskowych, których w 2018 r. kuratorzy sądowi przeprowadzili łącznie 570 834! Z powyższych danych wynika, że Polska jest krajem o najwyższym (!) „współczynniku probacyjnym” (liczba osób poddanych oddziaływaniom kuratorskim na 100 tys. obywateli) w Europie. Współczynnik ten wynosi 649 [ 245337 (liczba osób poddanych oddziaływaniom kuratorów sądowych pionu karnego / 37774353 (liczba obywateli RP) x 100000 ] i jest aż o 178 większy od wykazanej w raporcie jako lider Turcji. Trudno zatem sobie wyobrazić realizację polityki karnej państwa bez udziału w niej kuratorskiej służby sądowej.

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych  został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000781635. 

Zadaniem Komitetu Założycielskiego jest obecnie pomoc w stworzeniu struktur Związku i zwołanie I Krajowego Zjazdu Delegatów. 

W dniu 21 maja 2019 r. Komitet Założycielski podjął uchwałę  w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych i dokonywania w nich wpisów. 

Na stronie Związku ozzks.pl w zakładce „dokumenty” zostały opublikowane instrukcja i dokumenty wyborcze umożliwiające założenie Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji OZZKS. W zakładce „kontakt” udostępniliśmy  adresy mailowe członków Komitetu Założycielskiego OZZKS właściwych dla poszczególnych apelacji sądowych.

Komitet Założycielski OZZKS.

1132

Z okazji 100-lecia Kurateli Sądowej w dniu 11.05.2019r. kuratorzy zawodowi Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej posadzili w Nadleśnictwie Babki Dąb „KURATOR”. 

Jak piszą sami zainteresowani: nie było łatwo, ale dzięki pomocy Kuratorów Okręgowych – p. Ireny Szostak i p. Jarosława Konarkowskiego udało się. Nasze drzewko już rośnie i wierzymy, że za klika lat kuratorzy też będą mieli swojego „Bartka”.  

Dąb szypułkowy jest symbolem długowieczności, dostojeństwa i siły. Najstarsze okazy mogą liczyć ponad 1000 lat. Mamy nadzieję, że „Kurator” się przyjmie i kolejne pokolenia kuratorskie będą mogły podziwiać jego wartość. Organizatorom wydarzenia gratulujemy pomysłu i w imieniu braci kuratorskiej dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza zaprasza do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM, dwudniowym szkoleniu pn. „Readaptacja społeczna i wsparcie readaptacyjne w aspektach badawczych i w praktyce”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 maja 2019 r. w Hotelu Dunajec*** w Nowym Sączu, ul. Romanowskiego 6.

OPIS SZKOLENIA

Osoby prowadzące szkolenie to specjaliści z obszaru readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej o niekwestionowanym dorobku akademickim i doświadczeniu praktycznym:

  • dr hab. Barbara Nowakprof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy, Instytut Pracy Socjalnej
  • Barbara Wilamowska – Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja w Krakowie, prowadząca od wielu lat Centrum Integracji dla byłych więźniów.

Pierwszego dnia odbędzie się moduł naukowo-badawczy, natomiast drugiego dnia uczestnicy wezmą udział w części praktycznej. 

Podsumowania dokona gość specjalny – Edward Szeliga – Prezes Fundacji Pomost w Zabrzu. To osoba posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ośrodka readaptacyjnego dla byłych więźniów, a w przeszłości będąca po „drugiej stronie” murów więziennych.

Rejestracja uczestników dostępna wyłącznie pod tym adresem: https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/nowy-sacz/szkolenie-readaptacja-spoleczna-i-wsparcie-readaptacyjne-w-aspektach-badawczych-i-w-praktyce-223435/?source=directory

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Uczestnikom zamieszkałym powyżej 50 km od Nowego Sącza organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg w hotelu, z pełnym wyżywieniem (obiad-kolacja-śniadanie-obiad). Zakwaterowanie odbywa się w pokojach dwuosobowych. Uczestnikom z Nowego Sącza i okolic zapewniono natomiast wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad-kolacja-obiad). Pomiędzy zajęciami dostępny będzie również serwis kawowy.

Obiekt w którym odbędzie się szkolenie (Hotel Dunajec*** w Nowym Sączu) dysponuje własną salą szkoleniową i restauracją oraz oferuje bezpłatny dostęp do wifi, parking, windę, pokój dla osób niepełnosprawnych. 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma od organizatorów zaświadczenie uczestnictwa oraz pomoc dydaktyczną w postaci podręcznika.

Planowana ilość uczestników – 32 osoby. Z jednej instytucji/organizacji/podmiotu w szkoleniu może wziąć udział maksymalnie 2 przedstawicieli.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia drobnych zmian w programie w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, jak również zmiany terminu szkolenia na późniejszy, w przypadku nie zebrania się wystarczającej grupy uczestników.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: 18 44 11 994 (poniedziałek-piątek w godz. 8:00 – 16:00), a także poprzez kontakt mailowy: akrolewska@sc.org.pl

Zapraszamy do udziału!


Szkolenie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zamieszczamy informację przesłaną przez kuratorów sądowych z Wielkopolski. Gratulujemy pomysłu oraz konsekwencji w działaniu i tradycyjnie trzymamy kciuki.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu, którego działalność zainicjowali członkowie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych, w ramach obchodów stulecia kurateli sądowej w Polsce przeprowadzi w maju dwie akcje krwiodawstwa pod tytułem „Mamy to we Krwi”.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na akcje krwiodawstwa. Pierwsza akcja odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dniu 6 maja (poniedziałek) w godzinach od 9:00 do 14:00 a druga w Starostwie Powiatowym w Obornikach w dniu 10 maja (piątek) w godzinach od 10:00 do 16:00.

Kuratorzy mają pomaganie we krwi i to dosłownie.

W ramach akcji 100 litrów krwi na stulecie kurateli sądowej w Polsce udało się zebrać wspólnie w 2018 roku 145,5 litra krwi. W tym roku planujemy zebrać następne 100 litrów krwi i tym samym uczcić honorowo obchody naszego święta.

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy. Piotr Cyruliczek i Roman Fons

858

Z wielką radością informujemy, że grono redaktorów portalu kurator.info poszerzyło się o kolejną osobę. Witamy oficjalnie na pokładzie Rafała Skręta z ZKSS w Sosnowcu. Rafał reprezentuje Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Auxilium. Ma duże doświadczenie w administrowaniu stroną kuratorzy.pl oraz forum kuratorskim (Aurelius).

Z Rafałem łączy nas bardzo wiele. Jesteśmy przekonani, że razem będziemy jeszcze skuteczniejsi w promowaniu dobrych praktyk kuratorskich.

Cieszymy się, że portal założony przez Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis staje się stopniowo wspólnym narzędziem środowiska kuratorskiego. O to nam od początku chodziło. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.

A żeby od razu iść za ciosem ogłaszamy, że odtąd będzie można znaleźć kuratora.info również na twitterze. Zapraszamy sympatyków i użytkowników tego serwisu do obserwowania nas również w tym medium.

Rafał – dzięki za zaufanie i działamy! Aleksander Samek i Grzegoz Miśta