poniedziałek, 16 maja, 2022
Autorzy Posts by M

M

120 POSTS 0 KOMENTARZE

437

Po kilku dniach intensywnej pracy podopieczni Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod opieką Art Karina Wika ukończyli mural, który można już podziwiać przy ul. Mikołaja Reja 36 we Wrocławiu. Mural „O emocjach” zwraca uwagę na konieczność dbania o zdrowie psychiczne dzieci oraz odpowiednią edukację w tym obszarze. Przedstawia dziewczynę z zamkniętymi oczami, której różnokolorowe włosy symbolizują emocje – zarówno te pozytywne, jak i negatywne.

Projekt realizowany był w ramach działań Pracowni Wspólnie.eu – inicjatywy Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu i Strefy Kultury Wrocław we współpracy z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych Frontis. Program jest kierowany do grup inicjatywnych z Wrocławia i Dolnego Śląska, a jego celem jest promocja wartości europejskich, rozwój sieci wolontariackiej wspólnie.eu oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji osób chcących działać na rzecz swojej społeczności.

W ośrodku kuratorskim odbyły się warsztaty o emocjach i zajęcia z technik street artu. Młodzież wzięła też udział w spacerze po wrocławskim Nadodrzu, w trakcie którego oglądała tzw. kolorowe podwórka.

Tak opisuje inicjatywę autorka projektu muralu: „Wkurzam się okrutnie kiedy myślę o dzisiejszym systemie edukacji. Jak to możliwe, że uczymy dzieci matematyki, fizyki, biologii, wychowania fizycznego i wielu innych mniej lub bardziej przydatnych rzeczy a tematy zdrowia psychicznego są traktowane w tak powierzchowny sposób? Dlaczego nikt nigdy w szkole mi nie powiedział, że mam prawo do KAŻDEJ emocji, bo każda jest tak samo ważna? Czemu nikt nie mówił o tym jak wyrażać się w bezpieczny sposób? Jak radzić sobie z tymi trudnymi emocjami? Ile łatwiej byłoby dorastać gdyby o tym mówiono w szkołach”.

Z początkiem 2022 roku Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan we współpracy z Zakładem Karnym w Krzywańcu otworzyło Centrum Sztuki Osadzonych. Partnerami projektu są również Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis oraz Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

W pierwszym naborze do projektu zgłosiło się aż siedemdziesiąt osadzonych kobiet i mężczyzn. Rozpoczęły się już spotkania i warsztaty. Organizatorzy wspólnie z osobami odbywającymi karę pozbawienia wolności tworzą teatr, chór, muzykę i literaturę.

Osadzeni tworzą w ramach projektu nie tylko sztukę, lecz także samo Centrum – współdecydują bowiem o jego kształcie. Zwieńczeniem projektu będzie Festiwal Sztuki Osadzonych, który odbędzie się jesienią 2023 roku. W jego ramach którego pokazane zostaną efekty wspólnej pracy.

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. Interesującym rozwiązaniem jest powołanie w nim Rady Doradczej, czyli ciała złożonego z szóstki osadzonych reprezentujących różne linie programowe, dwóch przedstawicielek Stowarzyszenia Kobietostan, dwójki wychowawców Zakładu Karnego, zewnętrznej ewaluatorki oraz przedstawicielki społeczności kuratorskiej ze Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, oferującej zewnętrzną opinię i radę.

W ramach projektu odbędzie się również kurs dla kadr skierowany do wychowawców penitencjarnych oraz kuratorów sądowych stanowiący wstęp do pedagogiki teatru nastawionego na budowanie zespołowości, współdziałania i współtworzenia. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się z technikami i narzędziami, które posłużyć im mogą zarówno w inicjowaniu samej pracy teatralnej, jak i prowadzeniu innych procesów grupowych. Warsztaty mają na celu propagowanie metody teatru społecznego – dynamicznie rozwijającej się w Polsce i na świecie gałęzi (re)socjalizacji przez sztukę, skierowanej na rozwój empatii, nabywanie nowych kompetencji społecznych, przeciwdziałanie agresji, motywowanie.

W imieniu organizatorów projektu serdecznie zapraszamy do Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze na konferencję prasową w dniu 7 kwietnia 2022 roku o godzinie 11:00 – na żywo i online. Będzie to szansa na spotkanie z inicjatorkami projektu ze Stowarzyszenia Kolektyw Kobietostan i przedstawicielami Zakładu Karnego w Krzywańcu. Uczestnicy spotkania usłyszą o historii współpracy, bieżących działaniach i planach na przyszłość. Docelowo siedzibą Centrum Sztuki Osadzonych stanie się położony na terenie jednostki penitencjarnej budynek (dawny obiekt wojskowy z salą widowiskową), w którym obecnie trwają prace remontowe. Organizatorzy odpowiedzą na wszystkie pytania. Konferencja będzie prowadzona w formie hybrydowej.

Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu zdalnie zapraszamy 7 kwietnia o 11:00 na profil 
YouTube Kolektywu Kobietostan lub na Facebooka.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein  i Norwegię w ramach Funduszy EOG 
Organizator projektu: Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan.
Partnerzy projektu: Zakład Karny w Krzywańcu, Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis, Lubuski Teatr w Zielonej Górze.

Natomiast już we wtorek 12 kwietnia br. Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan zaprasza na warsztat „Teatr Wykluczonych” skierowany do wychowawców, kuratorów i pracowników socjalnych. Odbędzie się on w godz. 17.00 – 20.00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65 we Wrocławiu. Maksymalna liczba uczestników: 12. Wstęp wolny. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Rezerwacja miejsc i więcej informacji: Martyna Dębowska, kontakt@kobietostan.pl

Wydarzenie realizowane w ramach projektu Teatr – przestrzeń spotkania, dofinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

269

Pod koniec marca br. w nocy z Domu Dziecka znajdującego się przy ulicy Asnyka w Wałbrzychu skradziono ogrodowy zestaw wypoczynkowy. Pracownicy ośrodka zgłosili sprawę policji, jednak sprawcy nie udało się dotąd ustalić. Kradzież zszokowała mieszkańców Wałbrzycha tym bardziej, że w placówce znalazły dom i opiekę malutkie dzieci. Na sytuację szybko i spontanicznie zareagowało dwóch mieszkańców pobliskich Świebodzic. Jednym z nich jest Maciej Więcek, kurator zawodowy i kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Świebodzicach.

Te dzieci trafiając do domu dziecka już zostały przez dorosłych skrzywdzone. Teraz na dodatek zostały okradzione – nie mogliśmy na to spokojnie patrzeć” .

Pełna wypowiedź dostępna tutaj: https://fb.watch/c987t8r5b_/

Maciej Więcek wspólnie z Mateuszem Brzuchaczem – instruktorem z siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzicach, założyli na jednym z portali fundraisingowych zrzutkę publiczną, na której w ciągu kilku dni zebrano kwotę ponad 7 tys. złotych. Suma ta przewyższa szkody wyrządzone przez złodziei i pozwoli nie tylko odkupić skradzione meble, ale także uzupełnić plac zabaw o wiatę i zabawki. Z przebiegiem zrzutki można zapoznać się pod adresem: https://pomagam.pl/domdziecka4?fbclid=IwAR22_uV16ZVBVcsw5A9rHB6CDMVUVrDa7qSKw3uI2mW_tVfPxHRt_tOuUcU

Wielkie gratulacje dla kuratora Macieja Więcka, za kolejny odruch serca, który uruchamia wielkie dobro. To nie pierwszy raz, kiedy Maciej Więcek pomaga odzyskać wiarę dzieciom w to, że dorośli mogą być dobrzy!

O opisywanej akcji można przeczytać m.in. tu: https://dziennik.walbrzych.pl/swiebodzice-dwoch-kolegow-z-silowni-odkupi-skradzione-walbrzyskim-dzieciakom-meble-ogrodowe/

376

Redakcja portalu kuratorskiej służby sądowej kurator.info zachęca wszystkich kuratorów sądowych – społecznych i zawodowych, do włączenia się w akcję #DzieciUkrainy. Jej celem jest zbiórka środków finansowych na potrzeby organizacji pozarządowych świadczących bezpośrednio pomoc dla dzieci z ukraińskich domów dziecka oraz z rodzinnej pieczy zastępczej, które znajdują schronienie na terenie Polski w czasie inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Chodzi o dostarczenie dzieciom konkretnej, długoterminowej pomocy w obliczu wielkiej traumy, jaką jest wojna i jej wpływ na dziecięcą psychikę.

Organizatorem zbiórki jest Fundacja To się uda w koalicji z podmiotami pomagającymi bezpośrednio dzieciom. Założyliśmy jako redakcja portalu kurator.info administrowanego przez DSKS Frontis tzw. skarbonkę, za pośrednictwem której można przelewać pieniądze na cele akcji. Przekazane środki wpłyną bezpośrednio na konto organizatora i w stu procentach zostaną wydane na cele zbiórki.

Polska kuratela sądowa rodziła się w warunkach powojennych. Była odpowiedzią m.in. na potrzeby związane z dużą liczbą osieroconych dzieci. Dobro dzieci, gwarancja ich praw, tworzenie warunków bezpiecznego rozwoju tworzą fundamenty misji kuratorskiej. Nasza solidarność ma znaczenie. Serdecznie dziękujemy za każdy jej przejaw.

Dołącz do zrzutki pod adresem: https://zrzutka.pl/dzieciukrainy/s/kuratorinfo

656

W pierwszych dniach inwazji Rosji na Ukrainę Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis zwróciło się do Konsulatu Generalnego Ukrainy we Wrocławiu z deklaracją wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem ukraińskich pracowników służby probacyjnej. W odpowiedzi Konsulat poprosił o przekazanie na rzecz Obrony Terytorialnej Kijowa środków pomocy medycznej.

W dniach 2-3 marca br. zebrane przez kuratorów sądowych (nie tylko zrzeszonych w DSKS Frontis) rzeczy trafiły do punktu humanitarnego prowadzonego we Wrocławiu przez Fundację Ukraina, skąd niezwłocznie ruszyły w konwoju do Ukrainy. Dzięki szybkiej akcji i otwartości kuratorów sądowych udało się zebrać duże ilości bardzo potrzebnych środków medycznych. Apteki rezygnowały ze swoich marży, a ich pracownicy dołożyli starań, by w paczkach znalazło się jak najwięcej potrzebnych na linii frontu rzeczy, takich jak m.in. adrenalina, wenflony, środki przeciwbólowe, bandaże, środki odkażające, glukoza, opaski uciskowe. Paczkę ze środkami medycznymi przesłali również kuratorzy sądowi z Elbląga, a kuratorzy sądowi ze Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Auxilium nawiązali kontakt z organizatorami akcji, by zasilić po drodze konwój humanitarny zmierzający do Ukrainy. Środki na pomoc medyczną przekazali za pośrednictwem DSKS Frontis także zaprzyjaźnieni pracownicy naukowi. W pakowaniu paczek pomagała młodzież z Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kuratorom sądowym, którzy włączyli się w tę akcję lub w inne inicjatywy pomocowe. Wiemy, że jest ich bardzo dużo.

Kuratorzy okręgu białostockiego z głębokim żalem i smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty zawiadamiają, że 15 lutego 2022 r. odszedł od nas nasz Kolega śp. Andrzej Rzepniewski

-od grudnia 1981 roku do maja 1885 roku zawodowy kurator rodzinny Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim, po dwuletniej przerwie w pracy w sądzie od listopada 1987 roku kurator dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim, od 2002 roku kierownik zespołu do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, a od 1 kwietnia 2008 roku do 31 marca 2020 roku Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Białymstoku, Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Kuratorów w pierwszej i w drugiej kadencji,
ekspert Krajowej Rady Kuratorów, współtwórca projektu ustawy o kuratorach sądowych. Reprezentował środowisko kuratorskie w podkomisji nadzwyczajnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zajmującej się opracowywaniem ustawy o kuratorach sądowych, promotor idei samorządu kuratorskiego.

Straciliśmy Wspaniałego Kolegę, którego brak dopiero odczujemy. Andrzej na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. Niech spoczywa w pokoju.

Msza żałobna odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r. (piątek) o godzinie 13.00 w Kościele pw. Najświętszej Opatrzności Bożej przy ul. Wrzosowej 16 w Bielsku Podlaskim.

Kuratorzy okręgu białostockiego

Rodzina prosi, aby zamiast kwiatów wesprzeć dobrowolnym datkiem Hospicjum „Dom Opatrzności Bożej” w Białymstoku (nr konta: 45 1020 1332 0000 1602 0026 3707), w tytule przelewu podając: „W podziękowaniu za opiekę nad A. Rzepniewskim”. [źródło: Krajowa Rada Kuratorów]

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Debaty o resocjalizacji. Idea, badania, wektory rozwoju, organizowanej przez Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się 18 maja 2022 r. w formie stacjonarnej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW), ul. Dobra 56/66, sala nr 316. 

Celem konferencji jest wymiana poglądów, w oparciu o wystąpienia zaproszonych ekspertów, na temat działalności profilaktycznej i resocjalizacyjnej, kierunków ich rozwoju oraz efektywności na podstawie danych empirycznych, dobrych praktyk i ewaluacji. 

Konferencja ma formę debaty, co oznacza, że równie ważnym jej elementem, oprócz wystąpień ekspertów (5 prelegentów z Polski i z zagranicy), jest możliwość wymiany poglądów i doświadczeń uczestników, zainspirowanych podejmowaną problematyką. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://ipsir.uw.edu.pl/debaty-o-resocjalizacji

„..Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić..
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić…”

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej koleżanki Krystyny Mardosz-Kutrzeby, emerytowanego kuratora specjalisty dla dorosłych w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie.

Kuratorzy Sądu Okręgowego w Krakowie, będą zawsze pamiętać Krysię jako osobę bardzo ciepłą, pogodną, życzliwą i troskliwą.  

Odeszła za wcześnie!

Niezwykle trudno jest nam się z tym pogodzić. W naszych sercach i myślach pozostanie na zawsze.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 15 lutego 2022r o godzinie 13.40 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Kuratorzy sądowi okręgu krakowskiego

Białołęcki Bieg Wolności to nie tylko ciesząca się dobrą reputacją wśród biegaczy cykliczna impreza sportowa, ale także coraz mocniej ugruntowana w środowisku kuratorskim marka. Wydarzenie wymyślone przez kuratorkę zawodową Annę Myślińską, organizowane przy wsparciu warszawsko-praskich kuratorów sądowych, charakteryzuje świetna atmosfera i wzniosła idea. Bieg poświęcony jest pamięci osób internowanych w stanie wojennym i dlatego odbywa się co roku w rocznicę jego wprowadzenia tuż przy największym ośrodku dla osób internowanych za walkę o wolność i demokrację. Białołęcki Bieg Wolności od pierwszej edycji miał połączyć świętowanie trudnej historii Polski z celebracją Wolności – bardzo szeroko rozumianej.

Od samego początku BBW w swych założeniach ma angażować i integrować kuratorów sądowych oraz funkcjonariuszy Służby Więziennej, a zatem dwóch służb państwowych pracujących co do zasady po różnych stronach więziennego muru, ale we wspólnym obszarze bezpieczeństwa publicznego i resocjalizacji osób skazanych. Jest to dobra okazja do akcentowania etosu i misji kuratorskiej służby sądowej w warunkach niesformalizowanych. Pretekstem do tego staje się realizacja jednej z pasji życiowych, jaką jest bieganie. Dla wielu kuratorów sądowych regularne biegi to istotny zasób redukujący stres towarzyszący bardzo trudnej pracy i przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu. Czynniki ryzyka nasiliły się w czasie pandemii. W trakcie wydarzenia kuratorzy sądowi z różnych stron Polski nawiązują nowe relacje, które często udaje się pielęgnować przez cały rok. Nic więc dziwnego, że przybliżona data tegorocznego biegu znajduje się już w wielu kuratorskich kalendarzach. Oby tylko zdrowie dopisało.

VII edycja Białołęckiego Biegu Wolności odbyła się dokładnie miesiąc temu. Tym razem trasa wyznaczona została w sąsiadującym z Aresztem Śledczym na Białołęce lasku. Podobnie jak w latach poprzednich dystans 13 km stanowiły 3 pętle, każda po ok. 4.3 km. Trasa była nieco bardziej wymagająca, niż w ostatniej edycji z roku 2019 (w 2020r. odbył się bieg w wersji wirtualnej). Dlatego czasy zawodników trudno porównywać. W kategorii funkcjonariuszek SW i KSS całe podium zajęły kuratorki sądowe! Wygrała Wioletta Kaliczyńska z Gdańska, reprezentująca jednocześnie OZZKS. Wymagającą pagórkowatą trasę przebiegła w świetnym czasie: 01:12:30. Tylko minutę po niej linię mety minęła Paulina Serafin-Gorszkowska z Wrocławia. Podium uzupełniła Anna Myślińska z Warszawy. Wśród mężczyzn dwa pierwsze miejsca podium zajęli funkcjonariusze Służby Więziennej. Honor kuratorów sądowych obronił Arkadiusz Zelent z Mińska Mazowieckiego, zajmując trzecie miejsce z czasem 1:03:25. To kolejne podium tego zawodnika! Z szacunku dla ducha sportu należy podkreślić, że zwycięzcami w kategorii OPEN zostali Katarzyna Ślusarczyk (1:02:42) i Bartłomiej Falkowski (0:51:19). Gratulacje!

Z wielką przyjemnością udostępniamy słowa Anny Myślińskiej, skierowane do wszystkich kuratorów sądowych, którzy wzięli udział w VII Białołęckim Biegu Wolności: „Ogromnie się cieszę, że Bieg – pomimo licznych przeciwności, odbył się również w minionym roku, a kuratorzy sądowi byli obecni. Niektórzy z nas po raz kolejny przebiegli nietypowy dystans biegu, a inni pojawili się po raz pierwszy i jak podkreślają – nie ostatni. Bardzo to budujące i motywuje do tego, abyśmy rośli w biegową siłę i zarażali kolejnych biegaczy i biegaczki z naszego środowiska. W tym miejscu chciałam Wam wszystkim bardzo podziękować za udział i wszystkie wyrazy wsparcia i pomocy. Gratuluję Wam przede wszystkim wytrwałości, ale też wyników. Pokazujecie, że warto być systematycznym, konsekwentnym i nie poddawać się. Wierzę, że w następnych latach spotkamy się w jeszcze większym gronie. Kto wie, może pojawią się nowe pomysły na Bieg Wolności. Korzystając z okazji życzę Wam dobrego roku, abyście znaleźli czas dla siebie. Niech sport towarzyszy Wam w codziennym życiu i sprawi byście byli zdrowi, sprawni i uśmiechnięci każdego dnia” . Anna Myślińska.

My natomiast, oprócz gratulacji dla wszystkich kuratorów sądowych, którzy stanęli na linii startu biegu, kierujemy słowa podziękowania i gratulacji dla Anny Myślińskiej. Świetna robota!

Redakcja.

Z przyjemnością informujemy o sukcesach kuratorów sądowych. Niewątpliwie taką okazją jest publikacja podręcznika o wartościach i standardach sprawiedliwości naprawczej, który został niedawno opublikowany przez Europejskie Forum na Rzecz Sprawiedliwości Naprawczej. W zespole eksperckim zajmującym się jego przygotowaniem znalazła się polska kurator sądowa – dr Honorata Czajkowska z Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, będącego jednym z członków EFRJ.

Honorata Czajkowska jest stałą członkinią grupy roboczej ds. szkół naprawczych (Restorative Schools), która koncentruje się na pytaniu, w jaki sposób praktyka naprawcza (termin zwykle używany do stosowania wartości i zasad sprawiedliwości naprawczej w warunkach innych niż wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych) może być stosowana w szkołach do budowania zdrowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej i naprawienia tych relacji, gdy zostaną zniszczone przez trudne zachowania, konflikty lub przestępstwa.

Europejskie Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ) jest międzynarodową organizacją sieciową łączącą członków aktywnych w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej, w tym praktyków, naukowców i decydentów z całej Europy i nie tylko. Promuje rozwój badań, polityk i praktyk, aby zapewnić każdej osobie dostęp do usług sprawiedliwości naprawczej. Jego głównym celem jest włączenie mechanizmów sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, choć także w innych obszarch, takich jak rodziny, szkoły i społeczności lokalne jest to również istotne.

Podręcznik jest dostępny w wersji elektronicznej w języku angielskim tutaj.