piątek, 3 lutego, 2023
Tags Posts tagged with "kuratorzy sądowi"

kuratorzy sądowi

2652
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

W dniach 17-20.05.2018 roku odbył się Rajd Turystyczny „Gorce 2018”.

W dniu 17 maja śmiałkowie przy wymagającej pogodzie, niepozbawieni przygód dotarli do miejsca docelowego- Schroniska PTTK na Turbaczu, gdzie szybko nastąpiła integracja.

W kolejnym dniu pogoda również okazała się niebanalna. Grupa rozdzieliła się na trzy zespoły, które wg potrzeb, chęci i możliwości zwiedzały gorczańskie szczyty, polany i doliny. I w tym przypadku sprawdziło się, że kto ma najdalej w góry, ten najwięcej po nich chodzi. Wieczór spędzony przy blasku ogniska sprzyjał zacieśnianiu więzów i nawiązywaniu przyjaźni.

Trzeciego dnia gdy słońce wygrywało nierówną walkę z chmurami zwarta już grupa, przeszła do zaprzyjaźnionego Schroniska PTTK na Starych Wierchach, gdzie po obiadowej biesiadzie udała się w stronę Turbacza. Wieczorna biesiada odbywała się zarówno przy ognisku, jak i schroniskowych salach.

Ostatni dzień upłynął na pożegnaniach. Zarówno ze sobą, jak i z górami. Uczestnicy udali się na ostatnie wędrówki, a następnie w drogę do swoich domów.

Podsumowując: w rajdzie brały udział 22 osoby, wszyscy deklarowali, że nie będzie to ich ostatnia przygoda z górami.

Myślę, że już teraz śmiało można powiedzieć, że organizacją rajdu wypełniła lukę w imprezach integrujących nasze środowisko. Podczas rajdu padła propozycja „a może Pieniny…”

Pozdrawiamy i do zobaczenia w przyszłym roku.

 

Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS zaprasza do Wrocławia na międzynarodową konferencję pt. 99. What works? Kuratorska Służba Sądowa w Polsce – w przededniu jubileuszu. Możliwości i perspektywy , organizowaną z okazji zbliżającego się jubileuszu 100-lecia polskiej kurateli sądowej. Wśród prelegentów m.in. cenieni polscy i brytyjscy eksperci z nurtu sprawiedliwości naprawczej. Oprócz samej konferencji organizatorzy przygotowują szereg imprez towarzyszących. Wśród nich m.in. pokaz spektaklu Fundacji Jubilo „Odzwierciedlenie”, teatru realizowanego w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu. Rejestracja uczestników wystartuje jeszcze w maju. Portal kurator.info jest patronem medialnym wydarzenia. Zachęcamy do udziału w październikowych wrocławskich wydarzeniach. Liczymy na dobre spotkanie i integrację środowiska. Więcej informacji na specjalnej stronie dedykowanej konferencji: www.konferencja.wroclaw.pl oraz na stronie wydarzenia na facebooku.

W kinoteatrze „Jutrzenka” w Bieruniu w dniu 28 listopada odbyła się konferencja pn. „Bieruń bez przemocy” organizowana w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych „Auxilium”było współorganizatorem tego wydarzenia wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bieruniu.

Uczestników konferencji przywitali pan Piotr Ćwiękała- dyrektor MOPS w Bieruniu oraz pani Aneta Marczak Cywińska- prezes ŚSKS „Auxilium, a konferencję otworzył Burmistrz Miasta Bieruń, pan Krystian Grzesica, który patronował temu wydarzeniu.

Na wstępie, uczestnicy konferencji mieli okazję zobaczyć przedstawienie pt. „Gdzie Ona jest?” w wykonaniu Artystycznej Grupy Antyprzemocowej Art. 207 z Bielska-Białej. Następnie swoje prelekcje wygłosili m.in. pan Henryk Pawlaczyk, były przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, a obecnie Naczelnik Wydziału Kurateli w Departamenice Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministestwa Sprawiedliwości, mł. inspektor Krzysztof Kazek, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka, dr Grzegorz Wrona, adwokat oraz certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, oraz Małgorzata Szulik, specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA, trenerka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, założycielka Fundacji Dobrych Praktyk.

Pełny opis wydarzenia wraz z galerią zdjęć znajduje się na stronie Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych AUXILIUM www.ssksauxilium.pl 

 

W dniach 15-17 listopada br. w Krynicy – Zdrój już po raz trzeci odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona problemom readaptacji, resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej. Uczestniczyło w niej blisko stu słuchaczy i prelegentów, w tym przedstawiciele świata nauki, sędziowie, kuratorzy sądowi, funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji pomocowych, a także goście ze Słowacji.

Tegoroczna konferencja kładła szczególny akcent na zagadnienie wsparcia readaptacyjnego w prewencji wykluczenia i recydywy.

Wydarzenie honorowym patronatem objęli: Burmistrz Krynicy – Zdrój, dr Dariusz Reśko, Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniew Krupa oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk. Włodzimierz Więckowski. Konferencja została zorganizowana przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie oraz Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych.

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się m.in.:  prof. zw. dr hab. Stefan Lelental – Uniwersytet Łódzki, dr hab. prof. UJ Barbara Stańdo – Kawecka, dr hab. prof. UP w Krakowie Barbara Nowak, Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Krynickie wydarzenie po raz kolejny okazało się doskonałą okazją do spotkania praktyków i teoretyków. Merytoryczne dyskusje przenosiły się poza salę obrad plenarnych. Kameralność obiektu, doskonała organizacja (brawa należą się tu przede wszystkim inicjatorowi przedsięwzięcia – Zastępcy Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu p. Krzysztofowi Jasińskiemu oraz grupie nowosądeckich kuratorów zawodowych), dobór prelegentów – wszystko to sprzyjało budowaniu atmosfery przyjaznej wymiany poglądów oraz podnoszenia wiedzy i kompetencji zawodowych. Krynicka konferencja buduje mosty międzyinstytucjonalne, przyczynia się do poprawy jakość współpracy poszczególnych organów, służb organizacji i instytucji. nawiązane relacje owocują konkretnymi projektami (m.in. portal codalej.info, wizyty studyjne, narzędzia w specjalizacjach). Konferencja jest przestrzenią integracji środowisk. Każdy, kto wraca do Krynicy na tę konferencję czuje się jak w domu. Nic dziwnego, że z roku na rok rezerwacje miejsc kończą się coraz wcześniej.

Gratulujemy organizatorom stworzenia wydarzenia, które w szybkim tempie staje się rozpoznawalną marką na mapie konferencyjnej. Tym bardziej docenić należy fakt, że jest to inicjatywa kuratorska, która w należny sposób eksponuje rolę kuratorów sądowych w procesie readaptacji i resocjalizacji skazanych.

Z niecierpliwością czekamy na datę przyszłorocznej – 4. edycji krynickiej konferencji.

Poniżej materiał filmowy oraz fotorelacja z konferencji.

This slideshow requires JavaScript.

 

2112

Po uchwaleniu przez Sejm RP w dniu 12 października 2017r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. procedowany akt prawny został przesłany do dalszych prac w Senacie RP. Najbliższe posiedzenia Izby Wyższej ma się odbyć w dniach 18 i 19 października 2017r.

Jak podaje dziennik Rzeczpospolita: Sądy rodzinne i opiekuńcze dostały też jednoznaczną podstawę do zlecania kuratorom wywiadów środowiskowych w sprawach małoletnich i dorosłych objętych opieką lub kuratelą – uchwalił Sejm. Będą mogli to czynić po powzięciu wiadomości o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie sprawy z urzędu przez sąd, jeszcze przed formalnym rozpoczęciem.

Na problem braku podstaw prawnych do podejmowania czynności przez kuratorów sądowych w omawianych przypadkach od długiego czasu zwracało uwagę wiele podmiotów w tym Krajowa Rada Kuratorów.  Opinia samorządu zawodowego kuratorów sądowych została przedstawiona w dniu 27 września 2017r. podczas posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji, podczas której posłowie pracowali nad opisywanym aktem prawnym. Z treścią stanowiska KRK można zapoznać się TUTAJ.

 

 

Organizatorzy konferencji „Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy”, która odbędzie się w dniach 15-17 listopada br. w Krynicy Zdroju przedstawili program wydarzenia. Po raz kolejny udało się im połączyć w gronie prelegentów znakomitych teoretyków i doświadczonych praktyków. Wsród tych pierwszych znajdą się m.in. prof. Stefan Lelental z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Uniwersytetu Jagielońskiego Barbara Stańdo-Kawecka i prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Barbara Nowak.  Pierwszego dnia konferencji swoje wystąpienie nt. roli kurateli sądowej w przeciwdziałaniu recydywie i wykluczeniu  przedstawi Naczelnik Wydziału Kurateli Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji p. Henryk Pawlaczyk. Jednym z moderatorów konferencji będzie też p. Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.

Z informacji organizatorów wynika, że zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże. Zapowiada się zatem bardzo dobre spotkanie. W Krynicy co roku można liczyć na bardzo ciekawe dyskusje kuluarowe. Sprzyja temu kameralny klimat konferencji.

Redakcja naszego portalu jest już po raz trzeci patronem medialnym krynickiego wydarzenia. Po konferencji przedstawimy obszerną relację.

Program konferencji:

 

1984

W dniu 27 lipca 2017 r. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych przyjęło stanowisko nr 10/2017 dot. prośby do Prezydenta RP o zainicjowanie dialogu ze środowiskiem prawniczym.

Doceniono w nim fakt, że Pan Prezydent uwzględnił głosy środowisk obywatelskich oraz prawniczych i zapowiedział skierowanie ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz o Sądzie Najwyższym do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Podtrzymano jednak niepokój związany ze zmianami w Prawie o ustroju sądów powszechnych oraz kierunkiem dalszych zapowiadanych zmian.

Pełny komunikat Porozumienia dostępny jest pod adresem prawnicyrazem.pl

Tekst przyjętego przez Porozumienia Stanowiska dostępny jest TUTAJ. 

2767

Seminarium zorganizowane zostało przez II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wągrowcu. Partnerami seminarium był Urząd Miasta Wągrowca oraz Powiat Wągrowiec. Patronatem objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Milenium.

Seminarium prowadziła Iwona Nowak – kierownik zespołu kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich oraz kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu.

Gości powitali: wicestarosta p. Michał Piechocki i z-ca burmistrza p. Bogdan Mikołajczak, wiceprezes Sądu Rejonowego w Wągrowcu sędzia Rafał Agaciński oraz Kuratorzy Okręgowi z Sądu Okręgowego w Poznaniu : p. Jarosław Konarkowski, p. Justyna Piekarska a także przedstawiciel Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych p. Maciej Pietraszak. 

Zaproszonych gości, prelegentów i uczestników  powitał również dziekan wydziału GSW dr Mikołaj Orlikowski.

Z zaproszenia na seminarium skorzystało ok. 160 osób, wśród których uczestniczyli kuratorzy sądowi okręgu poznańskiego, nauczyciele i dyrektorzy szkół z całego powiatu wągrowieckiego i innych placówek zajmujących się sprawami nieletnich: funkcjonariusze policji, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, wychowawcy ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych, pedagodzy i psychologowie.

Celem seminarium było zdiagnozowanie problemów emocjonalnych nieletnich, wpływu na funkcjonowanie oraz formy oddziaływań socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w placówkach do tego powołanych jak również wymiana poglądów, doświadczeń i kompetencji w zakresie zapobiegania demoralizacji nieletnich.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład pani psycholog dr Teresy Jadczak-Szumiło, która przedstawiła diagnozę zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz znaczenie ich w funkcjonowaniu i procesie edukacji.

Równie ciekawy był wykład sędziego rodzinnego Rafała Agacińskiego, który opowiedział o prawnych możliwościach stosowania izolacyjnych środków wychowawczych wobec nieletnich.

Uczestnicy seminarium ze skupieniem i ciekawością wysłuchali wykładów dyrektorów i kierowników placówek a mianowicie:

pan Maciej Durecki przedstawił formy oddziaływań i osiągnięcia na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie,

pan Jacek Domagalski  opowiedział o efektywności oddziaływań socjalizacyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy,

-psycholog Zakładu Poprawczego w Poznaniu pani Adriana Ulbrych przedstawiła metody resocjalizacji i funkcjonowanie nieletnich w ich zakładzie, -kierownik Ośrodka Kuratorskiego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu pani Iwona Nowak przedstawiła proces wychowania dzieci i młodzieży w tejże placówce.   

Zaproszeni goście i uczestnicy Seminarium mieli przyjemność doświadczyć występu muzycznego wychowanek z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pod kierunkiem pani Małgorzaty Szpendowskiej-Wylegalskiej.

DSC_5532 DSC_5525 DSC_5517 DSC_5512 DSC_5511 DSC_5510 DSC_5509 DSC_5508 DSC_5498 DSC_5497 DSC_5493 DSC_5490 DSC_5488 DSC_5485 DSC_5481 DSC_5479 DSC_5478 DSC_5476 DSC_5475 DSC_5472 DSC_5470 DSC_5469 DSC_5468 DSC_5466

3738

Mamy To we krwi. Pomoc potrzebującym jest wpisana w nasze DNA nie tylko w działaniach zawodowych ale też społecznych. Służba kuratorska to naturalna postawa poświęcenia tego co w nas najlepsze, często przekraczająca nasze zadania i nie liczone w ministerialnych statystykach. Kuratorzy Sądu Okręgowego w Poznaniu razem z Komendą Miejską Policji w Poznaniu i uczniami I L.O w Poznaniu w dniu 12.12.2016r oddali krew rozpoczynając program pt. „Mamy To we Krwi” Wspólnie oddajemy krew i prowadzimy akcje edukacyjną, wskazując młodzieży szkolnej jak żyć w zgodzie z wartościami bez narkotyków, używek, dopalaczy.

kurator Roman Fons (SR Poznań Grunwald i Jeżyce)

Koleżankom i kolegom z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych gratulujemy kolejnej wartościowej inicjatywy! Redakcja.

 

 

 

3400

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Słupsku obchodzi w tym roku piękny jubileusz 45-lecia istnienia. Z tej okazji odbyła się uroczysta debata. Zachęcamy do zapoznania się z relacją z tego wydarzenia, a wszystkim kuratorom zaangażowanym w funkcjonowanie ośrodka – z dr Pawłem Kozłowskim na czele, oraz jego wychowankom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych latach. W tym miejscu w sposób szczególny chcielibyśmy z wdzięcznością podkreślić 33-letni wkład w funkcjonowanie ośrodka, jaki włożyła jego wieloletnia kierownik – śp. pani kurator Dorota Szpakowska-Kulka.

W dniu 23 listopada 2016 roku w Sali Konferencyjnej Sądu Okręgowego w Słupsku oraz w Siedzibie Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku odbyła się Uroczysta Debata z okazji 45 – lecia działalności ośrodka. Debatę patronatem honorowym  objęli Minister Sprawiedliwości Pan Zbigniew Ziobro, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku Pan Dariusza Ziniewicz i Prezydent Miasta Słupska Pan Roberta Biedronia.

Ośrodek Kuratorski nr 1 został utworzony na podstawie prawnej Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1971 roku i od 1 września 1971 roku realizuje swoją misję resocjalizacyjną. Pierwszym kierownikiem był p. Józef Nierod. Następnie ośrodek kuratorski prowadzili p. Trejana Perlmuter, p. Maria Posełkiewicz, a przez kolejne 33 lata kierownikiem ośrodka była p. Dorota Szpakowska – Kulka. Od grudnia 2013 r. prowadzenie ośrodka powierzono obecnemu kierownikowi – p. Pawłowi Kozłowskiemu.

Skierowanie do ośrodka kuratorskiego jest jednym ze środków wychowawczych orzekanych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych, jak i wobec nieletnich przejawiających symptomy demoralizacji. Warto nadmienić, że całościowych koszt miesięczny realizacji tego środka wychowawczego na jednego wychowanka wynosi ok. 250 zł miesięcznie.

Działalność ośrodka polega na grupowych oraz zindywidualizowanych działaniach resocjalizacyjnych bezpośrednio obejmujących nieletnich podopiecznych, ale także w ramach cyklicznych spotkań warsztatowych ich rodziców. Plan pracy ośrodka kuratorskiego nr 1 oparty jest na autorskim programie opracowanym na podstawie diagnozy zaburzeń natężenia eksternalizacyjych i internalizacyjnych zachowań problemowych u nieletnich podopiecznych ośrodka. Jest on rozwijany w poszczególnych obszarach projektami resocjalizacyjnymi takimi jak między innymi w ostatnim czasie:

 • zajęcia survivalowe,
 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • „Projekt kulturotechniczny Forum Hip – Hopowe” połączony z warsztatami muzycznymi, tanecznymi, koncertem hip – hopowym oraz spotkaniem z raperem Kalim w Lublina,
 • projekt kulturotechniczny pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka „Jestem podmiotem, a nie przedmiotem… (więcej na www.kuratorzy.gda.pl),
 • „Żywa lekcja historii” wraz z Bractwem Rycerskim im Księcia Bogusława V,
 • udział wychowanków ośrodka kuratorskiego w cyklicznym projekcie profilaktycznym „Niećpa” organizowanym przez Miasto Słupsk,
 • spotkanie z Profesor Nurią Simo Gil z University of Vic (Hiszpania), zajmującą się naukowo zagadnieniem demokracji w szkolnictwie katalońskim jako działaniem na rzecz aktywnej edukacji obywatelskiej,
 • trening mentalny i trening sportowy z Panem Marcinem Prusem, wielokrotnym reprezentantem Polski w siatkówce.
 • udział w „Jubileusz 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego – lekcja patriotyzmu dla wychowanków ośrodków kuratorskich okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku” z wizytą
  u Ministra Sprawiedliwości RP – inicjatywa śp. dra Tadeusza Jedynaka (więcej na www/ kuratrzy.gda.pl),
 • udział w cyklicznej imprezie – Igrzyskach Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego, które co roku organizowane są przez inny ośrodek.

Ośrodek współpracuje z wieloma instytucjami ze Słupska w zakresie realizacji planu pracy. Misja resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego jest bowiem silnie zakorzeniona w środowisku lokalnym i stanowi ważny element łącznika wymiaru sprawiedliwości (w zakresie postępowania wykonawczego) ze społecznością lokalną oraz instytucjami samorządowymi i pozarządowymi.

Stąd też obchody rocznicowe przybrały formę debaty będącej merytorycznym spotkaniem ponad 70 osób. Brali w niej udział między innymi przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, w tym Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Dariusz Ziniewicz, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Słupsku SSO Mariola Watemborska, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupsku SSR Krzysztof Obst, Dyrektor Sądu Rejonowego w Słupsku p. Marta Drzastwa, Wiceprezydent Miasta Słupska p. Krystyna Danilecka – Wojewódzka, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki p . Jolanta Szachnowska, Sędziowie z przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Słupsku SSR Barbarą Łakomiec, kuratorzy sądowi z Kuratorem Okręgowym w Słupsku p. Krzysztofem Gierszyńskim i zastępcą Kuratora Okręgowego p. Iwoną Urbanowicz, kierownicy ośrodków kuratorskich okręgu słupskiego, prezes Fundacji Probare p. Andrzej Martuszewicz, Prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Zawodowych Kuratorów Sądowych p. Krzysztof Stasiak, przedstawiciele oświaty (27 dyrektorów lub ich przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjów ze Słupska), przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku.

 Moderatorami debaty byli SSO Danuta Jastrzębska – rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Słupsku oraz dr Paweł Kozłowski – kierownik ośrodka kuratorskiego w Słupsku. Dyskusja przebiegała w węzłowych obszarach:

I. Ośrodek kuratorski – optyka organizacyjna, legislacyjna, orzecznicza.

II. Działalność resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego – wyzwania, możliwości rozwiązań metodycznych, ograniczenia.

III. Ośrodek kuratorski – miejsce w lokalnym systemie profilaktyki.

Celem debaty było przedstawienie tzw. dobrych praktyk płynących z wieloletniej działalności ośrodka kuratorskiego, a także wypracowanie wniosków de lege ferenda mających na celu doprecyzowanie założeń organizacyjnych, merytorycznych realizacji tego środka wychowawczego. Wnioski z debaty zostaną przekazane w najbliższym czasie Ministrowi Sprawiedliwości RP oraz Krajowej Radzie Kuratorów.

 

Zapraszamy także do obejrzenia materiału video wemitowanego przez lokalną telewizję.

http://www.tv-slupsk.pl/video/345,obserwator-24112016 (od 10:30 minuty)

dyplom