Stanowisko KRK w sprawie zmian legislacyjnych regulujących kontakty osoby uprawnionej z małoletnim...

Stanowisko KRK w sprawie zmian legislacyjnych regulujących kontakty osoby uprawnionej z małoletnim dzieckiem w obecności kuratora sądowego

W dniu 28.04.2016r. Prezydium Krajowej Rady Kuratorów przekazało do Ministerstwa Sprawiedliwości stanowisko dotyczące konieczności zmian legislacyjnych regulujących kontakty osoby uprawnionej z małoletnim dzieckiem w obecności kuratora sądowego. Dokument ten został również przekazany minister Beacie Kępie podczas spotkania, które odbyło się z inicjatywy KRK w dniu 28.04.2016r.

Opracowane przez Krajową Radę Kuratorów stanowisko jest równocześnie ustosunkowaniem się środowiska kuratorskiego do petycji skierowanej w dniu 09.02.2016r. przez Stowarzyszenie Dla Dobra Dziecka pod tytułem „O poszanowanie życia rodzinnego dziecka i jego tożsamości” do Rzecznika Praw Dziecka.

Tezy zawarte w opracowaniu Krajowej Rady Kuratorów zostały również zamieszczone w stanowisku przygotowanym przez KRK i Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, które w dniu 20.04.2016r. zostało przyjęte przez Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych (pisaliśmy o tym tutaj).

Tekst stanowiska KRK dostępny jest tutaj.