Ombudsmani apelują o wprowadzenie instytucji kuratora „kolizyjnego” do postępowania opiekuńczego

Ombudsmani apelują o wprowadzenie instytucji kuratora „kolizyjnego” do postępowania opiekuńczego

źródło: www.brpd.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich we wspólnym wystąpieniu do Ministra Sprawiedliwości zwrócili uwagę na fakt, ze obecnie w postępowaniach opiekuńczych nie istnieje żaden mechanizm reprezentacji interesów dziecka. Zaapaleowali o otoczenie dziecka prawną opieką kuratora „kolizyjnego” i profesjonalnego pełnomocnika.

Rzecznicy zwrócili w piśmie uwagę na fakt, że w sprawach sądowych, w których rozstrzygane są tak istotne kwestie rodzinne, jak sposób wykonywania władzy rodzicielskiej, miejsce zamieszkania dziecka czy np. kontakty dziecka z rodzicem, często dochodzi do zasadniczego i głębokiego konfliktu pomiędzy rodzicami. Zajmują oni skrajne stanowiska procesowe i prezentują wykluczające się koncepcje na sytuację wychowawczą dziecka. Sprawia to, że interes dziecka nie jest w postępowaniach tych właściwie reprezentowany.

Rzecznicy zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości o zwiększenie reprezentacji dziecka w postępowaniu opiekuńczym poprzez:

 

  • rozszerzenie katalogu spraw, w których działa kurator „kolizyjny” na sprawy dotyczące pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej, a także sprawy dotyczące kontaktów (przynajmniej do spraw, w których zdaniem sądu zaistniało realne zagrożenie dobra dziecka przez działania, zwłaszcza procesowe, rodzica),
  •  zapewnienie właściwych kwalifikacji kuratora „kolizyjnego”, zgodnie ze wskazaniem zawartym w sygnalizacji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. S 2/14,
  •  zapewnienie, aby dziecko w postępowaniu opiekuńczym mogło korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który działałby zgodnie ze wskazaniami i życzeniami dziecka.

Pełny tekst wystąpienia rzeczników dostępny jest tutaj.

źródło: www.brpd.gov.pl