Nowa książka autorstwa kuratora dr Pawła Kozłowskiego

Nowa książka autorstwa kuratora dr Pawła Kozłowskiego

Nakładem Wydawnictwa Impuls ukazała się książka Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie, której autorem jest kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Słupsku – dr Paweł Kozłowski. W swojej publikacji dr Kozłowski podjął próbę empirycznej i teoretycznej analizy systemów wartości, celów i planów życiowych adolescentów przejawiających zróżnicowane natężenie syndromu nieprzystosowania społecznego.

Pragnę bardzo mocno podkreślić, że Autor zaprezentował się jako osoba operująca wiedzą teoretyczną na poziomie ponadprzeciętnym, wykazał się ponadto nie tylko znajomością, ale także umiejętnością analizy i syntezy różnych aspektów posiadanej przez siebie wiedzy, tocząc bardzo ciekawe polemiki. Jest to bardzo istotne i podnosi walor pracy, albowiem Czytelnik nie dostaje do ręki kolejnej pozycji stanowiącej streszczenie innych książek, ale pracę, która odzwierciedla profesjonalizm jej Autora. […]

Przedstawiony materiał jest imponujący i niezwykle bogaty. Wielką umiejętnością Autora jest zaprezentowanie go w tak czytelny i pozwalający Czytelnikowi na jego śledzenie sposób. […] Książkę uważam za bardzo interesującą i potrzebną na polskim rynku. [fragment z recenzji prof. zw. dr hab. Beaty Pastwy – Wojciechowskiej]

Więcej na temat publikacji na stronie wydawnictwa Impuls. Gorąco zachęcamy do zakupu książki.