Nowy raport IWS dotyczący nadzorów kuratorskich

Nowy raport IWS dotyczący nadzorów kuratorskich

Na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazał się raport autorstwa pani Aliny Prusinowskiej-Marek pt.: Skuteczność i celowość prowadzenia długoletnich (trwających od co najmniej 3 lat) nadzorów wykonywanych przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich – raport z badań aktowych .

Opracowanie zawiera wyniki badań aktowych przeprowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości, w okresie od kwietnia do września 2016 r.  Celem badań było sprawdzenie, czy trwające od co najmniej 3 lat nadzory wykonywane przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich są skuteczne i celowe. Badaniem objęto dokumenty z akt sądowych „Opm” i teczek kuratorskich „Opmk” w 206 sprawach z 26 sądów rejonowych. Uzupełniono je danymi jakościowymi uzyskanymi w trakcie dwóch wywiadów fokusowych z udziałem kuratorów zawodowych z apelacji warszawskiej. Autorka w końcowej części swojego raportu zawarła szereg cennych rekomendacji dotyczących m.in. potrzeby ujednolicenia sposobu dokumentowania czynności, potrzeby objęcia ubezpieczeniem społecznym kuratorów społecznych, wprowadzenia systemowej superwizji.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem.