O bezpieczeństwie kuratorów sądowych

O bezpieczeństwie kuratorów sądowych

3770

Na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazał się raport autorstwa dr Anna Janus – Dębska i Małgorzaty Gronkiewicz-Ostaszewskiej pt. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego.

W raporcie przeczytać możemy między innymi: Z niniejszego opracowania wynika, że doświadczenia kuratorów sądowych istotnie wpływają na ich ocenę bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych. Częściej doświadczali sytuacji zagrożenia respondenci, którzy twierdzili, że praca kuratora sądowego jest niebezpieczna – jedynie 9,2% spośród nich stwierdziło, że nigdy nie doświadczyło sytuacji zagrożenia. Natomiast spośród respondentów, którzy twierdzili, że praca kuratora jest bezpieczna, aż 36,4% zadeklarowało, że w okresie objętym badaniem nigdy nie doświadczyło sytuacji, które zagrażałyby ich bezpieczeństwu. Szczególnie istotne różnice obserwuje się w przypadku grożenia, ataków słownych, podważania kompetencji, zachowań urągających obyczajności i/lub okazywania lekceważenia oraz próby zmuszenia do odstąpienia od wykonywanych czynności służbowych (…).

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest tutaj.