poniedziałek, Maj 20, 2019
Tags Posts tagged with "bezpieczeństwo kuratorów sądowych"

bezpieczeństwo kuratorów sądowych

678

Nakładem wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazała się książka autorstwa Anny Janus-Dębskiej i Małgorzaty Gronkiewicz-Ostaszewskiej pod tytułem Kurator sądowy – zawód szczególnego ryzyka. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego.

Z opisu wydawniczego: Zawody niebezpieczne kojarzą się zazwyczaj z pracą żołnierza, zwłaszcza sapera, policjanta, strażaka, górnika czy strażnika więziennego. Mało kto jednak, z wyjątkiem wąskiej grupy specjalistów zajmujących się problematyką probacji oraz, rzecz jasna, samych zainteresowanych byłby skłonny zaliczyć do nich – pozornie spokojny, bezstresowy i nieryzykowny – zawód kuratora sądowego. Tymczasem jest to jedna z mniej bezpiecznych profesji, z czego opinia publiczna nie zdaje sobie sprawy. Brak świadomości społecznej odnośnie do dużego ryzyka związanego z wykonywaniem tego specyficznego zawodu wynika – przynajmniej po części – z bardzo małej liczby opublikowanych opracowań poświęconych tej istotnej kwestii […]. Doskonała znajomość materii omawianej w recenzowanej pracy wynika z faktu, że obie Autorki same wykonują zawód kuratora sądowego […].

Więcej informacji na temat prezentowanej publikacji można znaleźć na stronie IWS

W dniu 4 lipca 2018 roku do Ministra Sprawiedliwości wpłynęła poselska Interpelacja nr 23698 w sprawie niedostosowania regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Zawarto w niej następujące zagadnienia:
  1. Czy resort przewiduje wprowadzenie nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa kuratorów sądowych, w celu zabezpieczenia na poziomie ustawowym ochrony prawnej i pomocy psychologicznej (w tym superwizji), jako gwarancji bezpiecznego wykonywania zawodu kuratora?
  2. Czy Ministerstwo Sprawiedliwości gromadzi dane dotyczące zagrożeń pracy kuratorów? Jeżeli tak, to w jaki sposób dane te są faktycznie wykorzystywane?
  3. Czy ministerstwo dokonywało analizy procedury i praktyki postępowania prokuratury (np. badanie ilości umorzeń) w sytuacji zgłoszenia przez kuratorów podejrzenia popełnienia przestępstw popełnianych na ich szkodę w związku z art. 222, 223, 226 i 231a Kodeksu karnego?
  4. Czy resort przewiduje zaliczenie i wpisanie do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 664) zawodu kuratora sądowego jako zawodu o szczególnym charakterze?
  5. Czy planowane jest zapewnienie przez państwo ubezpieczeń kuratorów zawodowych i społecznych od skutków nieszczęśliwych wypadków a także odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem pracy w trudnych warunkach, o szczególnym charakterze i wysokim ryzyku zawodowym, w kontakcie z osobami skazanymi?
  6. Czy resort przewiduje wprowadzenie zmiany do ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz.U. z 2014 r. poz. 606 ze zm.), poprzez dodanie do wymienionych grup funkcjonariuszy publicznych – grupy zawodowej kuratorów sądowych?
  7. Czy resort przewiduje prace nad określeniem warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia kuratorowi zawodowemu za wykonywanie obowiązków służbowych w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych?
Z pełną treścią interpelacji można zapoznać się tutaj.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował kolejny raport na temat bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Został on opracowany z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości i stanowi odpowiedź na systematyczne apele Krajowej Rady Kuratorów o potrzebie podniesienia bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych. Jego autorem jest dr Paweł Kobes. Raport ma na celu omówienie obecnego stanu prawnego pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, a także wskazanie w tym względnie określonych luk. Jednym z zasadniczych celów Raportu jest także zaproponowanie nowych rozwiązań prawnych lub organizacyjnoprawnych, które mogą istotnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa omawianej grupy zawodowej. Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest tutaj.

W Gazecie Prawnej ukazał się artykuł autorstwa Anny Krzyżanowskiej pt. „Presja, niepokój, agresja. Zestresowany jak kurator” .  Autorka porusza w nim wiele kluczowych zagadnień z obszaru warunków pracy kuratorów sądowych w kontekście ostatniego raportu Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. W tekście zawarte są wypowiedzi Naczelnika Wydziału Kurateli p. Henryka Pawlaczyka. Więcej w serwisie – Gazetaprawna.pl Zachęcamy do lektury.

1647

Na stronie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ukazał się raport autorstwa dr Anna Janus – Dębska i Małgorzaty Gronkiewicz-Ostaszewskiej pt. Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego.

W raporcie przeczytać możemy między innymi: Z niniejszego opracowania wynika, że doświadczenia kuratorów sądowych istotnie wpływają na ich ocenę bezpieczeństwa podczas wykonywania obowiązków służbowych. Częściej doświadczali sytuacji zagrożenia respondenci, którzy twierdzili, że praca kuratora sądowego jest niebezpieczna – jedynie 9,2% spośród nich stwierdziło, że nigdy nie doświadczyło sytuacji zagrożenia. Natomiast spośród respondentów, którzy twierdzili, że praca kuratora jest bezpieczna, aż 36,4% zadeklarowało, że w okresie objętym badaniem nigdy nie doświadczyło sytuacji, które zagrażałyby ich bezpieczeństwu. Szczególnie istotne różnice obserwuje się w przypadku grożenia, ataków słownych, podważania kompetencji, zachowań urągających obyczajności i/lub okazywania lekceważenia oraz próby zmuszenia do odstąpienia od wykonywanych czynności służbowych (…).

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, który dostępny jest tutaj.

2649
W apelacji wrocławskiej trwa szkolenie, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa kuratorów sądowych w kontakcie z psami. Z różnych badań na temat bezpieczeństwa pracy kuratorów problem agresji ze strony psów wysuwa się na jedno z pierwszych miejsc. Decyzją Dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu p. Romana Purgała kompleksowym szkoleniem teoretyczno-warsztatowym objęto wszystkich 600 kuratorów zawodowych zatrudnionych w okręgach: wrocławskim, opolskim, świdnickim, jeleniogórskim i legnickim. Zajęcia odbywają się w profesjonalnym ośrodku Dog Academy w Nadolicach k. Wrocławia.  Szkolenia organizuje firma ITM Poland. Prowadzone są w 20-osobowych grupach, co umożliwia każdemu kuratorowi bezpośredni udział w zajęciach praktycznych. Szkolenie prowadzi pan Leszek Kois – Asystent Prób Pracy Związku Kynologicznego w Polsce specjalność 14: praca psów towarzyszących PT, test zachowania socjalnego BH, praca psów obronnych IPO i psów tropiących FH, trener szkoły „Chata Leona”, zawodowy treser psów (państwowe uprawnienia). Pan Kois zajmuje się szkoleniem psów do poszukiwań ludzi zaginionych – w latach 2013-2015 był członkiem i trenerem w Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Lipki, obecnie w Opolskiej Grupie Poszukiwawczo-Ratowniczej, gdzie pełni również funkcję Dowódcy Grupy. Ze względu na doświadczenie w pracy w Policji, prowadzący dobrze rozumie też  specyfikę pracy kuratorów sądowych.
tab_8281
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:
1.   Zrozumieć psa (udomowienie wilka);
2.   Komunikacja psów, sygnały wysyłane przez psy (jak uniknąć ataku ze strony psa);
3.   Zachowania podczas stresu u psów;
4.   Zachowania stróżujące i obronne u psów;
5.    Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas kontaktu z psami;
6.    Podstawy prawne odłowu psów;
7.    Bezpieczeństwo podczas wejścia na posesję gdzie przebywa pies;
8.    Bezpieczne wyjście z posesji gdzie przebywa pies;
9.    Podstawowe informacje z Ustawy o ochronie zwierząt;
10.  Obowiązki prawne opiekuna psa;
11.  Omówienie wykazu ras psów uznawanych za niebezpieczne.
tab_8318
14256514_1286694894687739_153638923_n
14218059_1286695141354381_497508970_n14171987_1286695121354383_1847055776_n
tab_8442