II Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Ośrodków Kuratorskich

II Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Ośrodków Kuratorskich

2787

W dniu 09.12.2016  r w budynku Centrum Integracji Rodziny ul Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu odbyła się druga edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Pana Anatola Gula. Konkurs skierowany był do wychowanków Ośrodków kuratorskich z okręgu świdnickiego. Na starcie konkursu stanęło 8 trzyosobowych drużyn, które były reprezentacjami Ośrodków. Pomysłodawcą jest Maciej Więcek, starszy kurator zawodowy rodzinny z Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu, wychowawca w Ośrodku kuratorskim nr 3 w Wałbrzychu. Organizatorami konkursu byli:

  1. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu
  2. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
  3. Sąd Okręgowy w Świdnicy
  4. Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy
  5. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy

Przystępując do organizacji konkursu zależało nam, aby w efekcie końcowym wyposażyć uczestników zajęć w Ośrodkach kuratorskich w wiedzę i umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  dostarczyć informacje jak zapobiegać  nałogom
i zachowaniom ryzykownym. Przygotowania dzieci do konkursu miały służyć ich integracji, doskonalenia relacji koleżeńskich, współpracy w grupie, kształtowaniu właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego

Tak jak w roku poprzednim Z-ca Kuratora Okręgowego Anna Wielgus nawiązała współpracę ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy.

Z materiałów przygotowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, wychowawcy Ośrodków przygotowali pogadanki tematyczne. Dodatkowo startujący
w konkursie Ośrodek musiał przygotować komiks składający się z 6 klatek na kartce formatu A3. Temat komiksu „ Jestem cool, dopalacze nie ściągną mnie w dół”. Prace składano w dniu konkursu do jury, w zaklejonej kopercie. Komiks oceniany był w skali od 1-5, punkty były dodane do pozostałych zdobytych podczas rywalizacji konkursowej.

Każdy z Ośrodków działających przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy, mógł wystawić reprezentację składającą się z trzech osób. Konkurs miał formę testu pisemnego, po którym nastąpiła cześć praktyczna konkursu. Pytania były przygotowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy.

W skład panelu sędziowskiego weszli Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Aleksandra Abramowska-Podlińska, Z-ca Kuratora Okręgowego Pani Anna Wielgus, Pani Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ze Świdnicy Monika Bieżyńska oraz  Pani Małgorzata Kruk ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Pani Agnieszka Maltz kierownik Działu Profilaktyki MOPS.

Do Konkursu przystąpiły następujące Ośrodki: Ośrodek kuratorski nr 1 Wałbrzych, Ośrodek kuratorski nr 2 z Boguszowa Gorc, Ośrodek kuratorski nr 3 Wałbrzych, Ośrodek kuratorski nr 5 Wałbrzych, Ośrodek kuratorski z Kłodzka, Ośrodek kuratorski z Nowej Rudy, Ośrodek kuratorski z Ząbkowic Śląskich, Ośrodek kuratorski ze Świebodzic i Ośrodek kuratorski ze Świdnicy

Konkurs rozpoczął się powitaniem gości, po czym oficjalnego otwarcia dokonała Pani Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Aleksandra Abramowska-Podlińska, która jednocześnie była przewodniczącą jury konkursowego.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test, po którym przystąpili do części praktycznej. Drużyna losowała czynność, która mieli wykonać, do dyspozycji mieli artykuły pierwszej pomocy, które zapewniła Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Pracownicy. Warto zauważyć, iż jury bardzo wysoko oceniło zdolności dzieci w czynnościach pierwszej pomocy.

Młodzież poważnie potraktowała konkurs, co miało przełożenie na wyniki. Poniżej wyniki:
I miejsce Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdnicy, 36p.
II miejsce Ośrodek Kuratorski nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, 35 p.
III miejsce Ośrodek Kuratorski z Kłodzka, 34p.
IV miejsce Ośrodek Kuratorski nr 4 w Świebodzicach, 33p.
V miejsce Ośrodek Kuratorski nr 5 w Wałbrzychu, 31p.
VI miejsce Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu, 28p.
VII miejsce Ośrodek Kuratorski nr 2 w Boguszowie Gorcach, 27p.
VIII miejsce Ośrodek Kuratorski w Nowej Rudzie, 26p.
IX miejsce Ośrodek Kuratorski nr 1 w Wałbrzychu, 24p.

Drużyny, które znalazły się na podium nagrodzone zostały pucharami które ufundował Maciej Więcek z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Wałbrzychu, grami edukacyjnymi
ufundowanymi przez Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, paczkami ze słodyczami ufundowanymi przez Kuratora Okręgowego w Świdnicy Panią Ewę Zarazik oraz Z-cę Kuratora Okręgowego w Świdnicy Panią Annę Wielgus. Dyplomy ufundowała
i przygotowała Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Organizatorzy pragną podziękować  Kuratorowi Okręgowemu Pani Ewie Zarazik oraz Z-cy Kuratora Okręgowego Pani Annie Wielgus za pomoc przy organizacji Konkursu, wsparcie i ufundowanie słodkich nagród. Pani Dyrektor Monice Bieżyńskiej za przygotowanie materiałów, dyplomów i przeprowadzenie Konkursu.

Konkurs zakończył się pamiątkowym zdjęciem i zapowiedzią kolejnych edycji.

Maciej Więcek

This slideshow requires JavaScript.