wtorek, 28 maja, 2024
Tags Posts tagged with "konkurs wiedzy o zdrowiu"

konkurs wiedzy o zdrowiu

2582

W dniu 08.12.2017 r. w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu odbyła się trzecia edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Pana Anatola Gula. Konkurs skierowany był do wychowanków ośrodków kuratorskich z okręgu świdnickiego. Na starcie konkursu stanęło 8 trzyosobowych drużyn, które były reprezentacjami ośrodków. Pomysłodawcą wydarzenia jest Maciej Więcek, kurator rodzinny specjalista z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, wychowawca w Ośrodku Kuratorskim nr 3 w Wałbrzychu.

Organizatorami konkursu byli:

 1. Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy
 2. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu
 3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy
 4. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 5. Sąd Okręgowy w Świdnicy

Przystępując do organizacji konkursu zależało nam, aby w efekcie końcowym wyposażyć uczestników zajęć w Ośrodkach kuratorskich w wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  dostarczyć informacje jak zapobiegać  nałogom i zachowaniom ryzykownym. Przygotowania dzieci do konkursu miały służyć ich integracji, doskonalenia relacji koleżeńskich, współpracy w grupie, kształtowaniu właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego

Dzięki działaniom Z-ca Kuratora Okręgowego Anny Wielgus i jej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy, dzieci otrzymały zakres tematyczny z jakiego przygotowywały się do Konkursu. Ponadto każdy Ośrodek musiał przygotować plakat związany z tematyką AIDS.

W skład panelu sędziowskiego weszli  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Wioletta Pawelec, Z-ca Kuratora Okręgowego Pani Anna Wielgus, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pani Monika Bieżyńska  oraz  Pani Adrianna Kalin z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Do Konkursu przystąpiły następujące Ośrodki: Ośrodek Kuratorski nr 1 Wałbrzych, Ośrodek Kuratorski nr 2 z Boguszowa Gorc, Ośrodek Kuratorski nr 3 Wałbrzych, Ośrodek Kuratorski nr 5 Wałbrzych, Ośrodek Kuratorski z Kłodzka, Ośrodek Kuratorski z Nowej Rudy, Ośrodek Kuratorski z Ząbkowic Śląskich, Ośrodek Kuratorski ze Świebodzic.

Każdy z ośrodków działających przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy, mógł wystawić reprezentację składającą się z trzech osób. Konkurs miał formę testu pisemnego, po którym nastąpiła cześć praktyczna konkursu. Pytania były przygotowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy. Pytań było 20. Następnie oceniane były plakaty (w skali od 1 do 5 pkt). Pierwsze 10 pytań dotyczyło zdrowia, następne dotyczyły HIV i AIDS. Dzieci testy rozwiązały bardzo szybko, miłym widokiem dla oka było jak współpracowali w grupach. W oczekiwaniu na wyniki, Pani Adrianna Kalin z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadziła pokaz pierwszej pomocy.

Poniżej wyniki:

I miejsce Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu – 22 pkt.
II miejsce Ośrodek Kuratorski nr 5 w Wałbrzychu- 20 pkt.
III miejsce Ośrodek Kuratorski w Ząbkowicach Śląskich- 18 pkt
IV miejsce Ośrodek Kuratorski nr 1 w Wałbrzychu- 17 pkt
V miejsce Ośrodek Kuratorski nr 2 w Boguszowie Gorcach- 16 pkt
VI miejsce Ośrodek Kuratorski w Nowej Rudzie- 16 pkt
VII miejsce Ośrodek Kuratorski w Świebodzicach- 16 pkt
VIII miejsce Ośrodek Kuratorski w Kłodzku- 13 pkt

Nikt z uczestników nie wyjechał z pustymi rękoma z Wałbrzycha. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone grami edukacyjnymi i słodyczami. Każdy otrzymał paczkę. Drużyny, które znalazły się na podium nagrodzone zostały pucharami które ufundował Maciej Więcek z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Wałbrzychu. Gry i słodycze ufundowane zostały przez Dyrektor Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Panią Danutę Kowal. Kurator Okręgowy w Świdnicy Pani Ewa Zarazik oraz Z-ca Kuratora Okręgowego w Świdnicy Pani Anna Wielgus ufundowały dodatkowo dla każdego ośrodka paczkę słodyczy.

Organizatorzy pragną podziękować Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy Pani Monice Bieżyńskiej, Pani Adriannie Kalin z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za przygotowanie pytań i pokaz pierwszej pomocy, Dyrektor Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Danucie Kowal, Pani Kurator Okręgowej Ewie Zarazik i  Pani Z-cy Kuratora Okręgowego Pani Annie Wielgus oraz Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Wałbrzychu Pani Katarzynie Złoch za bardzo dużą pomoc przy organizacji Konkursu.

Maciej Więcek

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

2354

Już po raz trzeci wychowankowie ośrodków kuratorskich okręgu świdnickiego wezmą udział w konkursie wiedzy o zdrowiu organizowanym przez Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Sąd Okręgowy w Świdnicy oraz Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy. Konkurs honorowym patronatem objął pan Anatol Gila Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Konkurs odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.

2732

W dniu 09.12.2016  r w budynku Centrum Integracji Rodziny ul Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu odbyła się druga edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Pana Anatola Gula. Konkurs skierowany był do wychowanków Ośrodków kuratorskich z okręgu świdnickiego. Na starcie konkursu stanęło 8 trzyosobowych drużyn, które były reprezentacjami Ośrodków. Pomysłodawcą jest Maciej Więcek, starszy kurator zawodowy rodzinny z Sądu Rejonowego
w Wałbrzychu, wychowawca w Ośrodku kuratorskim nr 3 w Wałbrzychu. Organizatorami konkursu byli:

 1. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu
 2. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 3. Sąd Okręgowy w Świdnicy
 4. Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy
 5. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy

Przystępując do organizacji konkursu zależało nam, aby w efekcie końcowym wyposażyć uczestników zajęć w Ośrodkach kuratorskich w wiedzę i umiejętności
z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  dostarczyć informacje jak zapobiegać  nałogom
i zachowaniom ryzykownym. Przygotowania dzieci do konkursu miały służyć ich integracji, doskonalenia relacji koleżeńskich, współpracy w grupie, kształtowaniu właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego

Tak jak w roku poprzednim Z-ca Kuratora Okręgowego Anna Wielgus nawiązała współpracę ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy.

Z materiałów przygotowanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, wychowawcy Ośrodków przygotowali pogadanki tematyczne. Dodatkowo startujący
w konkursie Ośrodek musiał przygotować komiks składający się z 6 klatek na kartce formatu A3. Temat komiksu „ Jestem cool, dopalacze nie ściągną mnie w dół”. Prace składano w dniu konkursu do jury, w zaklejonej kopercie. Komiks oceniany był w skali od 1-5, punkty były dodane do pozostałych zdobytych podczas rywalizacji konkursowej.

Każdy z Ośrodków działających przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy, mógł wystawić reprezentację składającą się z trzech osób. Konkurs miał formę testu pisemnego, po którym nastąpiła cześć praktyczna konkursu. Pytania były przygotowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy.

W skład panelu sędziowskiego weszli Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Aleksandra Abramowska-Podlińska, Z-ca Kuratora Okręgowego Pani Anna Wielgus, Pani Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ze Świdnicy Monika Bieżyńska oraz  Pani Małgorzata Kruk ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Pani Agnieszka Maltz kierownik Działu Profilaktyki MOPS.

Do Konkursu przystąpiły następujące Ośrodki: Ośrodek kuratorski nr 1 Wałbrzych, Ośrodek kuratorski nr 2 z Boguszowa Gorc, Ośrodek kuratorski nr 3 Wałbrzych, Ośrodek kuratorski nr 5 Wałbrzych, Ośrodek kuratorski z Kłodzka, Ośrodek kuratorski z Nowej Rudy, Ośrodek kuratorski z Ząbkowic Śląskich, Ośrodek kuratorski ze Świebodzic i Ośrodek kuratorski ze Świdnicy

Konkurs rozpoczął się powitaniem gości, po czym oficjalnego otwarcia dokonała Pani Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Aleksandra Abramowska-Podlińska, która jednocześnie była przewodniczącą jury konkursowego.

Uczestnicy mieli do rozwiązania test, po którym przystąpili do części praktycznej. Drużyna losowała czynność, która mieli wykonać, do dyspozycji mieli artykuły pierwszej pomocy, które zapewniła Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Pracownicy. Warto zauważyć, iż jury bardzo wysoko oceniło zdolności dzieci w czynnościach pierwszej pomocy.

Młodzież poważnie potraktowała konkurs, co miało przełożenie na wyniki. Poniżej wyniki:
I miejsce Ośrodek Kuratorski nr 2 w Świdnicy, 36p.
II miejsce Ośrodek Kuratorski nr 1 w Ząbkowicach Śląskich, 35 p.
III miejsce Ośrodek Kuratorski z Kłodzka, 34p.
IV miejsce Ośrodek Kuratorski nr 4 w Świebodzicach, 33p.
V miejsce Ośrodek Kuratorski nr 5 w Wałbrzychu, 31p.
VI miejsce Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu, 28p.
VII miejsce Ośrodek Kuratorski nr 2 w Boguszowie Gorcach, 27p.
VIII miejsce Ośrodek Kuratorski w Nowej Rudzie, 26p.
IX miejsce Ośrodek Kuratorski nr 1 w Wałbrzychu, 24p.

Drużyny, które znalazły się na podium nagrodzone zostały pucharami które ufundował Maciej Więcek z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Wałbrzychu, grami edukacyjnymi
ufundowanymi przez Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy, paczkami ze słodyczami ufundowanymi przez Kuratora Okręgowego w Świdnicy Panią Ewę Zarazik oraz Z-cę Kuratora Okręgowego w Świdnicy Panią Annę Wielgus. Dyplomy ufundowała
i przygotowała Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Organizatorzy pragną podziękować  Kuratorowi Okręgowemu Pani Ewie Zarazik oraz Z-cy Kuratora Okręgowego Pani Annie Wielgus za pomoc przy organizacji Konkursu, wsparcie i ufundowanie słodkich nagród. Pani Dyrektor Monice Bieżyńskiej za przygotowanie materiałów, dyplomów i przeprowadzenie Konkursu.

Konkurs zakończył się pamiątkowym zdjęciem i zapowiedzią kolejnych edycji.

Maciej Więcek

This slideshow requires JavaScript.

 

 

 

 

 

 

 

2748

W dniu 09 grudnia 2016 r o g. 14:00 w Centrum Integracji Rodziny przy ul. Grota Roweckiego 3 w Wałbrzychu, odbędzie się II Konkurs Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy p. Anatola Gula.

Organizatorzy:

 1. Sąd Okręgowy w Świdnicy
 2. Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy
 3. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 4. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu
 5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy

W tym roku postanowiliśmy zmienić formułę. Materiały przygotowuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w  Świdnicy. Wychowawcy przygotowują uczestników. . Dodatkowo startujący w konkursie Ośrodek musi przygotować komiks składający się z 6 klatek na kartce formatu A3. Temat komiksu „ Jestem cool, dopalacze nie ściągną mnie w dół”. Prace należy złożyć w dniu konkursu do jury, w zaklejonej kopercie, opisanej nazwą Ośrodka. Ośrodek, który nie przygotuje komiksu, nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie. Komiks oceniany będzie w skali od 1-5, punkty będą dodane do pozostałych zdobytych podczas rywalizacji konkursowej. Każdy z Ośrodków może wystawić reprezentację składającą się z trzech osób. Konkurs będzie miał formę testu pisemnego, po którym nastąpi część praktyczna konkursu. Pytania będą przygotowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy. W skład panelu sędziowskiego wejdą przedstawiciele Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy, Sądu, Biura Kuratora Okręgowego w Świdnicy, MOPS Wałbrzych.

      Część pisemna będzie składała się z 20 pytań w formie testu wielokrotnego wyboru. Po zakończonym teście, odbędzie się część praktyczna konkursu. Z 10 zestawów z opisanym zdarzeniem, uczestnicy wybierają jeden zestaw i przygotowują się do odpowiedzi. Część praktyczna polega na wykonaniu czynności związanych np. z usztywnieniem złamanej ręki, zabezpieczeniem rany (punktacja od 1-5)

Relacja z ubiegłorocznej edycji konkursu znajduje się tutaj.

Zdjęcia z ubiegłorocznej edycji konkursu