Nowe Prezydium Krajowej Rady Kuratorów

Nowe Prezydium Krajowej Rady Kuratorów

Z upoważnienia Prezydium KRK informujemy, że podczas XI posiedzenia Krajowej Rady Kuratorów, które odbyło się w dniach 25-26 kwietnia 2017r. w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy al. Ujazdowskich 11 dokonano zmian w składzie prezydium Rady. Z funkcji przewodniczącego zrezygnował Henryk Pawlaczyk – naczelnik Wydziału Kurateli w Departamencie Wykonywania Orzeczeń i Probacji w MS. Uzupełnione prezydium kształtuje się następująco: Przewodniczący prezydium – Grzegorz Kozera,  delegat okręgu częstochowskiego, z-ca przewodniczącego prezydium – Waldemar Saliński, delegat okręgu elbląskiego, sekretarz prezydium – Renata Cieszko, delegat okręgu siedleckiego.   (Przewodniczący G. Kozera – pierwszy z lewej strony, z-ca przewodniczącego W. Saliński – środek, sekretarz prezydium – Renata Cieszko – pierwsza z prawej strony).

BRAK KOMENTARZY

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.