XI Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego

XI Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego

2630

W dniu 20 maja 2017 roku Ośrodek Kuratorski nr 4 w Strzelinie przy Sądzie Rejonowym w Słupsku zorganizował XI Igrzyska Ośrodków Kuratorskich Okręgu Słupskiego pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Wójta Gminy Słupsk. W igrzyskach wzięły udział ośrodki kuratorskie z: Człuchowa, Damnicy, Miastka, Słupska i Strzelina. Łącznie około 80 osób. W tym roku prócz kształtowania wzorów i  nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej i sporcie stawiały sobie one za cel budzenie i pogłębianie miłości do kraju ojczystego, krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych. Z uwagi na powyższe młodzież prócz udziału w pieszym, ponad 8 kilometrowym rajdzie, miała możliwość zwiedzenia Słowińskiego Parku Narodowego, który to w 1977 został włączony przez UNESCO do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery, a w 1995 wpisany na listę terenów chronionych konwencją ramsarską o obszarach wodno-błotnych
o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym. Nieletni mieli również okazję zwiedzić Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie, które to prezentuje przyrodę najważniejszych ekosystemów Słowińskiego Parku Narodowego oraz wejść na latarnie morską w Czołpinie.

W czasie igrzysk młodzież, ale również wychowawcy mieli możliwość zmierzenia się z własnymi słabościami, pokonując trasę po wydmach oraz obcowania ze sobą w sprzyjającym do tego miejscu. Wspólne zmagania jednoczą, wyzwalają nowe cele i są okazją do odkrycia kolejnych zasobów uczestników. Na zakończenie w przystani żeglarskiej PTTK w Gardnie Wielkiej nad jeziorem Gardno odbyło się uroczyste ognisko, wręczone zostały nagrody dla dzielnych piechurów oraz drobne upominki przekazane przez Wójta Gminy Słupsk.
W czasie marszu po wydmach jeden z nieletnich chcąc podzielić się ze mną swoimi wrażeniami powiedział: „jak wrócę do domu to wszyscy będą chcieli, abym im zdał relację jak było, a ja muszę im powiedzieć, tego się nie da opowiedzieć, to trzeba przeżyć”.

Olga Geisler

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Strzelinie