III Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Ośrodków Kuratorskich

III Konkurs Wiedzy o Zdrowiu Ośrodków Kuratorskich

2652

W dniu 08.12.2017 r. w sali konferencyjnej Sądu Rejonowego  w Wałbrzychu odbyła się trzecia edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowiu pod Honorowym Patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy Pana Anatola Gula. Konkurs skierowany był do wychowanków ośrodków kuratorskich z okręgu świdnickiego. Na starcie konkursu stanęło 8 trzyosobowych drużyn, które były reprezentacjami ośrodków. Pomysłodawcą wydarzenia jest Maciej Więcek, kurator rodzinny specjalista z Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, wychowawca w Ośrodku Kuratorskim nr 3 w Wałbrzychu.

Organizatorami konkursu byli:

  1. Biuro Kuratora Okręgowego w Świdnicy
  2. Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu
  3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świdnicy
  4. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
  5. Sąd Okręgowy w Świdnicy

Przystępując do organizacji konkursu zależało nam, aby w efekcie końcowym wyposażyć uczestników zajęć w Ośrodkach kuratorskich w wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy,  dostarczyć informacje jak zapobiegać  nałogom i zachowaniom ryzykownym. Przygotowania dzieci do konkursu miały służyć ich integracji, doskonalenia relacji koleżeńskich, współpracy w grupie, kształtowaniu właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego

Dzięki działaniom Z-ca Kuratora Okręgowego Anny Wielgus i jej współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy, dzieci otrzymały zakres tematyczny z jakiego przygotowywały się do Konkursu. Ponadto każdy Ośrodek musiał przygotować plakat związany z tematyką AIDS.

W skład panelu sędziowskiego weszli  Wiceprezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Wioletta Pawelec, Z-ca Kuratora Okręgowego Pani Anna Wielgus, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pani Monika Bieżyńska  oraz  Pani Adrianna Kalin z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Do Konkursu przystąpiły następujące Ośrodki: Ośrodek Kuratorski nr 1 Wałbrzych, Ośrodek Kuratorski nr 2 z Boguszowa Gorc, Ośrodek Kuratorski nr 3 Wałbrzych, Ośrodek Kuratorski nr 5 Wałbrzych, Ośrodek Kuratorski z Kłodzka, Ośrodek Kuratorski z Nowej Rudy, Ośrodek Kuratorski z Ząbkowic Śląskich, Ośrodek Kuratorski ze Świebodzic.

Każdy z ośrodków działających przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy, mógł wystawić reprezentację składającą się z trzech osób. Konkurs miał formę testu pisemnego, po którym nastąpiła cześć praktyczna konkursu. Pytania były przygotowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy. Pytań było 20. Następnie oceniane były plakaty (w skali od 1 do 5 pkt). Pierwsze 10 pytań dotyczyło zdrowia, następne dotyczyły HIV i AIDS. Dzieci testy rozwiązały bardzo szybko, miłym widokiem dla oka było jak współpracowali w grupach. W oczekiwaniu na wyniki, Pani Adrianna Kalin z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przeprowadziła pokaz pierwszej pomocy.

Poniżej wyniki:

I miejsce Ośrodek Kuratorski nr 3 w Wałbrzychu – 22 pkt.
II miejsce Ośrodek Kuratorski nr 5 w Wałbrzychu- 20 pkt.
III miejsce Ośrodek Kuratorski w Ząbkowicach Śląskich- 18 pkt
IV miejsce Ośrodek Kuratorski nr 1 w Wałbrzychu- 17 pkt
V miejsce Ośrodek Kuratorski nr 2 w Boguszowie Gorcach- 16 pkt
VI miejsce Ośrodek Kuratorski w Nowej Rudzie- 16 pkt
VII miejsce Ośrodek Kuratorski w Świebodzicach- 16 pkt
VIII miejsce Ośrodek Kuratorski w Kłodzku- 13 pkt

Nikt z uczestników nie wyjechał z pustymi rękoma z Wałbrzycha. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone grami edukacyjnymi i słodyczami. Każdy otrzymał paczkę. Drużyny, które znalazły się na podium nagrodzone zostały pucharami które ufundował Maciej Więcek z Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Wałbrzychu. Gry i słodycze ufundowane zostały przez Dyrektor Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Panią Danutę Kowal. Kurator Okręgowy w Świdnicy Pani Ewa Zarazik oraz Z-ca Kuratora Okręgowego w Świdnicy Pani Anna Wielgus ufundowały dodatkowo dla każdego ośrodka paczkę słodyczy.

Organizatorzy pragną podziękować Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdnicy Pani Monice Bieżyńskiej, Pani Adriannie Kalin z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej za przygotowanie pytań i pokaz pierwszej pomocy, Dyrektor Sądu Rejonowego w Wałbrzychu Pani Danucie Kowal, Pani Kurator Okręgowej Ewie Zarazik i  Pani Z-cy Kuratora Okręgowego Pani Annie Wielgus oraz Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Wałbrzychu Pani Katarzynie Złoch za bardzo dużą pomoc przy organizacji Konkursu.

Maciej Więcek

This slideshow requires JavaScript.