„Wyróżnienie Białej Wstążki” dla kuratora sądowego

„Wyróżnienie Białej Wstążki” dla kuratora sądowego

2952
dav

Z wielką radością informujemy, że w dniu 6 grudnia 2017r. odbyła się Gala Finałowa VIII edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. W tegorocznej edycji „Wyróżnienie Białej Wstążki” w kategorii wymiar sprawiedliwości otrzymał kurator sądowy pan Krzysztof Kisiel. Konkurs organizowany jest przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” i ma na celu wybór mężczyzn, którzy w szczególny sposób zasłużyli się pomagając kobietom, reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji.

Pan Krzysztof Kisiel pracuje jako kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach  rodzinnych i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Braniewie (okręg elbląski), Realizując powierzone mu zadania jest również członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego w  Pieniężnie, pracuje w grupach roboczych prowadzących procedurę  „Niebieskie karty”. Laureat jest absolwentem Studium Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie, odbył szereg szkoleń dotyczących przemocy w rodzinie. Od  trzech lat realizuje programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców  przemocy. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje w działalności  zawodowej, a także poza nią – społecznie wspierając osoby doświadczające  przemocy doradztwem i specjalistycznymi konsultacjami. Krzysztof Kisiel   jest zapraszany w charakterze eksperta do audycji radiowych o tematyce społecznej, kilkukrotnie prowadził wykłady dotyczące przeciwdziałania przemocy podczas konferencji o charakterze regionalnym.

Więcej na temat regulaminu konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” można przeczytać tutaj.

Informacje na temat wszystkich kategorii konkursowych oraz osób, które otrzymały wyróżnienia dostępne są tutaj.

Przypomnijmy: Kampania Biała Wstążka to największa na świecie prowadzona w ponad 55 krajach świata, skierowana do mężczyzn, międzynarodowa kampania mająca na celu walkę z przemocą wobec kobiet. Kampania rozpoczęła się w 1991 roku w Kanadzie – właśnie wtedy w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, że nigdy nie będą sprawcą przemocy wobec kobiet i będą reagować widząc przemoc wobec kobiet.

Kampania jest coraz bardziej popularna również w Polsce. Od kilku już lat wiele miast włącza się w działalność na rzecz podniesienia świadomości społecznej – zwłaszcza mężczyzn – ma temat ochrony praw kobiet i przeciwdziałaniu przemocy wobec nich.

This slideshow requires JavaScript.