Nakładem Wydawnictwa Marszałek ukazała się właśnie publikacja: Kuratela Sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana dr Tadeuszowi Jedynakowi, pod redakcją naukową dr Krzysztofa Stasiaka.

Książka jest dostępna tutaj.

Spis treści:
Ślady.
Wprowadzenie.
Tadeusz Jedynak – jego życie i dorobek.
Bibliografia Tadeusza Jedynaka.

Część I
Funkcjonowanie kuratorów sądowych w Polsce – wybrane aspekty.
Tadeusz Jedynak: Kodeks etyki kuratora sądowego.
Andrzej Rzepniewski: Ocena funkcjonowania kuratorów w Polsce po 15 latach obowiązywania ustawy o kuratorach sądowych.
Jakub Szmit: Wybrane warunki zatrudnienia kuratora sądowego.
Teodor Szymanowski: Humanitarny wymiar działań Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce.
Łukasz Wirkus: Stres w pracy kuratora sądowego – analiza zjawiska. 
Robert Opora: Sukces zawodowy w wypowiedziach rodzinnych kuratorów sądowych.

Część II
Praca kuratora sądowego – zagadnienia ogólne.
Krzysztof Stasiak: Kurator sądowy organem postępowania wykonawczego.
Wojciech Zalewski: „Humanizacja wymiaru sprawiedliwości”, czyli o roli kuratora
sądowego w realizacji sprawiedliwości naprawczej. Czy konieczna jest reforma polskiego systemu? 
Mariusz Sztuka: Wymagająca powinność (współczesne uwagi na marginesie artykułu Roberta K. Mertona Rola intelektualisty w instytucjach państwowych). 
Andrzej Bałandynowicz: Inkluzja, faworyzacja i integracja społeczna podstawą przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji jednostki.
Ewa Wysocka: Znaczenie diagnozy osobopoznawczej i środowiskowej w polskim modelu kurateli sądowej – możliwości i ograniczenia. 

Część III
Praca kuratora sądowego – zagadnienia szczegółowe.
Barbara Stańdo-Kawecka: Przygotowanie skazanych do zwolnienia – skoordynowany system
czy rozproszone działania? 
Stefan Lelental, Magdalena Niewiadomska-Krawczyk: Współp