Nakładem Wydawnictwa Marszałek ukazała się właśnie publikacja: Kuratela Sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana dr Tadeuszowi Jedynakowi, pod redakcją naukową dr Krzysztofa Stasiaka. Książka jest dostępna tutaj. Spis treści: Ślady. Wprowadzenie. Tadeusz Jedynak – jego życie i dorobek. Bibliografia Tadeusza Jedynaka.
Część I Funkcjonowanie kuratorów sądowych w Polsce – wybrane aspekty. Tadeusz Jedynak: Kodeks etyki kuratora sądowego. Andrzej Rzepniewski: Ocena funkcjonowania kuratorów w Polsce po 15 latach obowiązywania ustawy o kuratorach sądowych. Jakub Szmit: Wybrane warunki zatrudnienia kuratora sądowego. Teodor Szymanowski: Humanitarny wymiar działań Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce. Łukasz Wirkus: Stres w pracy kuratora sądowego – analiza zjawiska.  Robert Opora: Sukces zawodowy w wypowiedziach rodzinnych kuratorów sądowych.
Część II Praca kuratora sądowego – zagadnienia ogólne. Krzysztof Stasiak: Kurator sądowy organem postępowania wykonawczego. Wojciech Zalewski: „Humanizacja wymiaru sprawiedliwości”, czyli o roli kuratora sądowego w realizacji sprawiedliwości naprawczej. Czy konieczna jest reforma polskiego systemu?  Mariusz Sztuka: Wymagająca powinność (współczesne uwagi na marginesie artykułu Roberta K. Mertona Rola intelektualisty w instytucjach państwowych).  Andrzej Bałandynowicz: Inkluzja, faworyzacja i integracja społeczna podstawą przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji jednostki. Ewa Wysocka: Znaczenie diagnozy osobopoznawczej i środowiskowej w polskim modelu kurateli sądowej – możliwości i ograniczenia. 
Część III Praca kuratora sądowego – zagadnienia szczegółowe. Barbara Stańdo-Kawecka: Przygotowanie skazanych do zwolnienia – skoordynowany system czy rozproszone działania?  Stefan Lelental, Magdalena Niewiadomska-Krawczyk: Współpraca zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych z samorządem lokalnym i innymi instytucjami w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności. Paweł Kozłowski, Ośrodek kuratorski – przestrzeń aktualnych wyzwań grupowej nieinstytucjonalnej resocjalizacji nieletnich. Łukasz Kwadrans: Kuratela rodzinna w postępowaniu opiekuńczym. Motywowanie oraz wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci czy jedynie ochrona małoletnich?  Honorata Czajkowska: Praca kuratora sądowego z rodziną dysfunkcyjną.