sobota, 18 maja, 2024
Tags Posts tagged with "Tadeusz Jedynak"

Tadeusz Jedynak

3513

Nakładem Wydawnictwa Marszałek ukazała się właśnie publikacja: Kuratela Sądowa w Polsce. Analiza systemu. Księga pamiątkowa dedykowana dr Tadeuszowi Jedynakowi, pod redakcją naukową dr Krzysztofa Stasiaka.

Książka jest dostępna tutaj.

Spis treści:
Ślady.
Wprowadzenie.
Tadeusz Jedynak – jego życie i dorobek.
Bibliografia Tadeusza Jedynaka.

Część I
Funkcjonowanie kuratorów sądowych w Polsce – wybrane aspekty.
Tadeusz Jedynak: Kodeks etyki kuratora sądowego.
Andrzej Rzepniewski: Ocena funkcjonowania kuratorów w Polsce po 15 latach obowiązywania ustawy o kuratorach sądowych.
Jakub Szmit: Wybrane warunki zatrudnienia kuratora sądowego.
Teodor Szymanowski: Humanitarny wymiar działań Kuratorskiej Służby Sądowej w Polsce.
Łukasz Wirkus: Stres w pracy kuratora sądowego – analiza zjawiska. 
Robert Opora: Sukces zawodowy w wypowiedziach rodzinnych kuratorów sądowych.

Część II
Praca kuratora sądowego – zagadnienia ogólne.
Krzysztof Stasiak: Kurator sądowy organem postępowania wykonawczego.
Wojciech Zalewski: „Humanizacja wymiaru sprawiedliwości”, czyli o roli kuratora
sądowego w realizacji sprawiedliwości naprawczej. Czy konieczna jest reforma polskiego systemu? 
Mariusz Sztuka: Wymagająca powinność (współczesne uwagi na marginesie artykułu Roberta K. Mertona Rola intelektualisty w instytucjach państwowych). 
Andrzej Bałandynowicz: Inkluzja, faworyzacja i integracja społeczna podstawą przeciwdziałania wykluczeniu i marginalizacji jednostki.
Ewa Wysocka: Znaczenie diagnozy osobopoznawczej i środowiskowej w polskim modelu kurateli sądowej – możliwości i ograniczenia. 

Część III
Praca kuratora sądowego – zagadnienia szczegółowe.
Barbara Stańdo-Kawecka: Przygotowanie skazanych do zwolnienia – skoordynowany system
czy rozproszone działania? 
Stefan Lelental, Magdalena Niewiadomska-Krawczyk: Współpraca zawodowych kuratorów sądowych dla dorosłych z samorządem lokalnym i innymi instytucjami w zakresie wykonywania kary ograniczenia wolności.
Paweł Kozłowski, Ośrodek kuratorski – przestrzeń aktualnych wyzwań grupowej nieinstytucjonalnej resocjalizacji nieletnich.
Łukasz Kwadrans: Kuratela rodzinna w postępowaniu opiekuńczym. Motywowanie oraz wspieranie rodziców w opiece i wychowaniu dzieci czy jedynie ochrona małoletnich? 
Honorata Czajkowska: Praca kuratora sądowego z rodziną dysfunkcyjną.

2070

Nasza redakcja została poproszona o zamieszczenie na portalu poniższej informacji:

Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce z ogromnym żalem przyjęło wiadomość o śmierci dr Tadeusza Jedynaka Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Stowarzyszenie pragnie na ręce żony i córek Ś.P. Tadeusza Jedynaka złożyć wyrazy współczucia dla Rodziny i bliskich mu osób. Odszedł mąż, ojciec, przyjaciel, osoba, która środowisku prawniczemu w Polsce znana była z wyjątkowego zaangażowania w pracę na rzecz kurateli sądowej. Działania dr Tadeusza Jedynaka stale przeplatały się z pracą sędziów rodzinnych, dla których był autorytetem w dziedzinie kurateli sądowej. Sięgaliśmy po jego publikacje, przysłuchiwaliśmy się jego wykładom, śledziliśmy zaangażowanie w pracach Krajowej Rady Kuratorów. Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce wyraża przekonanie, że dr Tadeusz Jedynak pozostanie w pamięci sędziów rodzinnych jako człowiek o wyjątkowej charyzmie, wyróżniający się zaangażowaniem i troską w działaniach kurateli sądowej, również tych zbieżnych z naszą służbą, ukierunkowanych na ochronę dobra małoletnich dzieci i rodziny. Środowisko sędziów rodzinnych w Polsce zapewnia o pamięci, w tych smutnych chwilach ciepłymi myślami zwracając  się w kierunku Rodziny Ś.P. Tadeusza Jedynaka. Niech odpoczywa w spokoju.

                                                                                                                                                                                         Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce

2463

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 lipca 2015r. po dzielnej walce z ciężką chorobą zmarł dr Tadeusz Jedynak, człowiek wybitnie zasłużony dla kuratorskiej służby sądowej w Polsce. Był ekspertem Krajowej Rady Kuratorów, wieloletnim Kuratorem Okręgowym Sądu Okręgowego w Słupsku, kuratorem specjalistą, doktorem nauk humanistycznych, autorem licznych publikacji poświęconych kurateli sądowej. Nasze środowisko poniosło niepowetowaną stratę. Rodzinie i wszystkim najbliższym zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 1 sierpnia.

Kondolencje na swojej stronie zamieściło również Ministerstwo Sprawiedliwości.

2161

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ukazał się niezwykle miły dla środowiska kuratorskiego komunikat. Tadeusz Jedynak, Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Słupsku, autor wielu wartościowych publikacji i opracowań nt. kuratorskiej służby sądowej otrzymał z rąk Ministra Sprawiedliwości Borysa Budki srebrny medal za wieloletnią działalność na rzecz wymiaru sprawiedliwości. W komunikacie ministerstwa przeczytać możemy:

„Pan dr Tadeusz Jedynak poświęca swoje życie zawodowe służbie kuratorskiej i dobru wymiaru sprawiedliwości. Stanowi wzór postawy zaangażowanej i pieczołowitej, a powierzone obowiązki wykonuje z niezwykłą energią i pasją. Jego sylwetka wchodzi w poczet osób budujących etos Kuratorskiej Służby Sądowej, która obecnie przeżywa dynamiczny rozwój. W 2015 roku obchodzi Jubileusz 25 lat pracy zawodowej.

Pan dr Tadeusz Jedynak przez cały okres służby dba o właściwy i rzetelny wizerunek Kuratorskiej Służby Sądowej. Jest jedną z osób, która ma istotny i rzeczywisty wkład w podniesienie stopnia rozpoznawalności zawodu, który reprezentuje, a także wzmocnienie prestiżu zawodu kuratora sądowego i budowanie zaufania do wymiaru sprawiedliwości”.

Serdecznie gratulujemy panu Tadeuszowi Jedynakowi wyróżnienia i jako środowisko kuratorów wyrażamy też naszą wdzięczność za Jego pracę na rzecz kuratorskiej służby sądowej w Polsce.

Pełny komunikat na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl