Biblioteka RPD: „Ośrodek Kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne”

Biblioteka RPD: „Ośrodek Kuratorski. Ujęcie prawne, organizacyjne i metodyczne”

2645

Rzecznik Praw Dziecka na swojej stronie internetowej poinformował o wydaniu publikacji obejmującej kompleksowo kwestie prawne, organizacyjne i metodyczne funkcjonowania ośrodków kuratorskich. Autorami książki są kuratorzy zawodowi: dr Krzysztof Stasiak i dr Paweł Kozłowski.

Wydawca zwraca uwagę na znaczenie przedmiotowego opracowania dla wzmocnienia rozwoju i podniesienia efektywności pracy prowadzonej z dziećmi, a także dla doskonalenia struktury i organizacji ośrodków.

Pobranie publikacji w formie e-booka jest możliwe nieodpłatnie tutaj.