IV krynicka konferencja za nami

IV krynicka konferencja za nami

115 uczestników, 34 prelegentów (w tym 6 prelegentów z zagranicy), 32 wykłady, 6 moderatorów, blisko 17 godzin wykładów, wiele godzin dyskusji pozakuluarowych oraz miło spędzony czas wolny. To wszystko w dniach 17 – 19 października 2018 r. miało miejsce w Krynicy Zdroju.

Wydarzenie podzielone na panele tematyczne, w znacznej części oddane praktykom i pasjonatom resocjalizacji, ale również naukowcom i prawnikom, odbyło się pod hasłem: Readaptacja społeczna w kontekście uwarunkowań prawnych i psychologicznych.

Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, została objęta honorowym patronatem Burmistrza Krynicy Zdroju – dra Dariusza Reśko, Prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie –płka Włodzimierza Więckowskiego.

W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów – p. Grzegorz Kozera.

Dla wszystkich, którzy nie mogli przyjechać do Krynicy Zdroju organizatorzy mają dobrą informację:  Jeszcze w tym roku ukaże się na łamach Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego tom specjalny Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego zawierający wystąpienia konferencyjne prelegentów.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom konferencji podkreślając wkład w stworzenie bardzo dobrej atmosfery i aktywny udział w wymianie doświadczeń.

Fotorelacja i materiał filmowy z wydarzenia dostępne są na stronie: http://konferencjakrynica.pl

Gratulujemy organizatorom, wśród których znalazło się Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych. Szczególne słowa uznania i wdzięczności – w imieniu całego środowiska kuratorskiego, należą się panu kuratorowi Krzysztofowi Jasińskiemu z Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, który jest spiritus movens tej cennej inicjatywy. Trzymamy organizatorów za słowo i mamy nadzieję, że za rok spotkamy się ponownie wokół zagadnień readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej na piątej – jubileuszowej edycji wydarzeń krynickich.