Wspólny głos organizacji zrzeszających kuratorów sądowych w sprawie projektu Ustawy o kuratorskiej...

Wspólny głos organizacji zrzeszających kuratorów sądowych w sprawie projektu Ustawy o kuratorskiej służbie sądowej

Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, Krakowskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Pomorskie Stowarzyszenie Zawodowych Kuratorów Sądowych, Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych, Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych AUXILIUM, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, Stowarzyszenie Twórczej Resocjalizacji PO-MOST, Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE oraz Krajowa Rada Kuratorów podpisały wspólne oświadczenie, w którym wyrażają swoje zaniepokojenie kształtem projektu Ustawy o kuratorskiej służbie sądowej i apelują do projektodawcy o podjęcie dialogu z przedstawicielami środowiska i reprezentantami świata nauki.

O inicjatywie organizacji kuratorskich napisał też portal prawo.pl