Uwagi OZZKS do specustawy, skierowane do Marszałka Senatu i Senatorów

Uwagi OZZKS do specustawy, skierowane do Marszałka Senatu i Senatorów


Poniżej udostępniamy przesłane do naszej redakcji uwagi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych do Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta, uchwalona w dniu 28.03. przez Sejm została, stosownie do art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przesłana do Senatu, celem dalszego procedowania (druk 96 – tutaj).

Uwagi OZZKS do ustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 – tutaj