Wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów dotyczące kwestii budżetowych w 2021 roku

Wystąpienie Krajowej Rady Kuratorów dotyczące kwestii budżetowych w 2021 roku

Krajowa Rada Kuratorów przygotowała wystąpienie dotyczące kwestii budżetowych w 2021 roku, które przekazane zostało do Ministerstwa Sprawiedliwości. Organ samorządu kuratorskiego wnosi o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie odpowiednich środków zapewniających ustawową waloryzację wynagrodzeń, możliwość wypłacania dodatków specjalnych dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich oraz awanse zawodowe. Poniżej całość wystąpienia.