Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

2521

Dziś w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 91 zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które zacznie obowiązywać następnego dnia po ogłoszeniu, czyli od 15 stycznia.

Nowelizacją tą został dodany do wcześniejszego rozporządzenia m.in. Rozdział 3a, pt. „Szczepienia ochronne przeciwko COVID-19„. Jak wynika z lektury tego rozdziału, kuratorzy sądowi, jako grupa zawodowa, nie znaleźli się w gronie osób, co do których podmioty przeprowadzające szczepienia ochronne mają obowiązek stosowania szczepień wg kolejności przypisanej dla etapu zerowego, bądź pierwszego.

Warto przypomnieć w tym miejscu, że Krajowa Rada Kuratorów pismem z 8 stycznia br. zwracała się do Ministra Zdrowia o objęcie naszej grupy zawodowej szczepieniami ochronnymi w zerowym, bądź ewentualnie pierwszym etapie (zobacz tutaj).

Wcześniej, bo w grudniu 2020 roku, Krajowa Rafa Kuratorów wystosowała również pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w grupie kuratorów sądowych, gdzie postulowała o wystąpienie do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uwzględnienie grupy kuratorów sądowych w pierwszej transzy osób podlegających szczepieniom ochronnym, a o czym informowaliśmy z kolei tutaj.

Przyłączając się do apelu Krajowej Rady Kuratorów w zakresie szczepień ochronnych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych również zwrócił się z prośbą do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie kroków zmierzających do objęcia kuratorów zawodowych, oraz aplikantów kuratorskich szczepieniami przeciwko COVID – 19. Z wystąpieniem OZZKS można zapoznać się tutaj.