Ukazał się podręcznik o wartościach i standardach sprawiedliwości naprawczej

Ukazał się podręcznik o wartościach i standardach sprawiedliwości naprawczej

Z przyjemnością informujemy o sukcesach kuratorów sądowych. Niewątpliwie taką okazją jest publikacja podręcznika o wartościach i standardach sprawiedliwości naprawczej, który został niedawno opublikowany przez Europejskie Forum na Rzecz Sprawiedliwości Naprawczej. W zespole eksperckim zajmującym się jego przygotowaniem znalazła się polska kurator sądowa – dr Honorata Czajkowska z Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych Frontis, będącego jednym z członków EFRJ.

Honorata Czajkowska jest stałą członkinią grupy roboczej ds. szkół naprawczych (Restorative Schools), która koncentruje się na pytaniu, w jaki sposób praktyka naprawcza (termin zwykle używany do stosowania wartości i zasad sprawiedliwości naprawczej w warunkach innych niż wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych) może być stosowana w szkołach do budowania zdrowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej i naprawienia tych relacji, gdy zostaną zniszczone przez trudne zachowania, konflikty lub przestępstwa.

Europejskie Forum na rzecz Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ) jest międzynarodową organizacją sieciową łączącą członków aktywnych w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej, w tym praktyków, naukowców i decydentów z całej Europy i nie tylko. Promuje rozwój badań, polityk i praktyk, aby zapewnić każdej osobie dostęp do usług sprawiedliwości naprawczej. Jego głównym celem jest włączenie mechanizmów sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, choć także w innych obszarch, takich jak rodziny, szkoły i społeczności lokalne jest to również istotne.

Podręcznik jest dostępny w wersji elektronicznej w języku angielskim tutaj.