sobota, 28 listopada, 2020
Autorzy Posts by M

M

77 POSTS 0 KOMENTARZE

81

We Wrocławiu trwa VI Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka”. Portal kurator.info po raz kolejny został partnerem akcji.

Tegoroczne hasło Kampanii brzmi: Policz do 10. Żyj bez przemocy! Skąd wzięła się ta nazwa?

Wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wiosną bieżącego roku realizował projekt pod nazwą Zgłoś przemoc!, którego uczestnikami byli studenci trzeciego roku kierunku Praca Socjalna Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Impulsem do realizacji projektu był okres pandemii i doniesienia medialne o zwiększonej liczbie przypadków występowania przemocy. 

Studenci poruszeni faktem, iż w czasie pandemii przemoc niemalże dosłownie została zamknięta w czterech ścianach, podjęli trud stworzenia projektów materiałów informacyjno – edukacyjnych mających uwrażliwić społeczność lokalną na zagadnienie przemocy w rodzinie. W ramach inicjatywy Zgłoś przemoc! studenci przygotowali projekty broszur, poradników, ulotek i plakatów mających zwrócić uwagę na problem przemocy w rodzinie. Studenci przygotowali swoje materiały na podstawie informacji i materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny, dostępnej literatury oraz dostępnych danych kontaktowanych do organizacji i instytucji działających na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc. 

Podczas realizacji projektu materiały były publikowane na Facebooku, stronie Kampanii „Biała Wstążka”, gdzie zaprosiliśmy internautów do wskazania, które z przygotowanych prac studentów przemawiają do Państwa najbardziej. Spośród nich największym zainteresowaniem cieszył się Poradnik dla ofiar przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa oraz ulotka Policz do 10.

I to właśnie ulotka Policz do 10 stała się inspiracją do tegorocznego hasła wrocławskiej Białej Wstążki: Policz do 10. Żyj bez przemocy!. Poniżej prezentujemy Państwu przesłanie naszego hasła, które chcemy, by usłyszały osoby stosujące przemoc, świadkowie przemocy oraz osoby jej doświadczające. 

VI Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” swym hasłem nawołuje: Policz do 10. Żyj bez przemocy! Hasło to ma być skierowanie szczególnie do osób prezentujących zachowania przemocowe, krzywdzące osoby im najbliższe. Ma nakłonić do refleksji i zastanowienia się nad swoim postępowaniem. Do zatrzymania się i poszukania pomocy, zanim będzie za późno. Chcemy również, by usłyszeli nas świadkowie przemocy. Chcemy, by wiedzieli jak ważna jest ich reakcja, jak istotne jest poczucie, że wobec nieszczęścia innych nie można pozostać obojętnym. Wreszcie chcemy, by usłyszały nas osoby doświadczające przemocy, by dostrzegły, że nie są same, że jesteśmy my – wszyscy wokół nich, gotowi do wsparcia i pomocy. Chcemy, by łatwym się stało do uwierzenia to, że przemoc można przerwać, że można się od niej uwolnić.

Zdarza się, że częściej niż innym towarzyszą Ci zachowania agresywne, nie panujesz nad swoimi emocjami, nie pomagasz najbliższym, choć wiesz, że są od Ciebie zależni? 
Policz do 10 – zatrzymaj się, powstrzymaj agresję lub bierność wobec potrzeb bliskich, pomyśl o konsekwencjach. Zanim cokolwiek zrobisz, zastanów się czy zdarza się, że: 
1. Rozwiązujesz konflikty  i wywierasz wpływ przy użyciu siły. 
2. Masz słabą samokontrolę zachowań agresywnych.
3. Popychasz, uderzasz, szarpiesz. 
4. Obrzucasz obelgami, wyzwiskami. 
5. Zmuszasz do zachowań, które poniżają innych. 
6. Wyśmiewasz drugiego w obecności innych. 
7. Przywłaszczasz bądź niszczysz nie swoje rzeczy. 
8. Zaniedbujesz osoby chore, wymagające opieki. 
9. Zabraniasz najbliższym kontaktów społecznych. 
10. Ciągle kontrolujesz bliskie osoby.
Jeżeli tak, istnieje ryzyko, że stosujesz przemoc – poproś o pomoc, zmień swoje zachowania.

Od 2015 r. towarzyszy nam Dekalog prawdziwego mężczyzny: 10 zasad, które prezentuje prawdziwy mężczyzna w życiu codziennym. Prawdziwy mężczyzna sprzeciwia się przemocy, więc jeżeli jeszcze nie wprowadziłeś tych zasad do swojego życia – nie zwlekaj, to jest ten moment. 

Jesteś świadkiem przemocy? PAMIĘTAJ: lepiej zareagować 10 razy i nie potwierdzić, że coś złego się dzieje, niż nie zareagować i pominąć ten jeden raz, który może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia osoby doznającej przemocy!  
1. Usłysz.  
2. Zobacz.  
3. Reaguj.  
4. Porozmawiaj z osobą doświadczającą przemocy, powiedz, że jesteś gotowy pomóc.  
5. Zaproponuj gotowość do działania w sytuacji eskalacji przemocy. 6. Zapoznaj się z możliwościami udzielenia pomocy.  
7. Poznaj adresy i dane kontaktowe do instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.  
8. Wskaż członkom rodziny nazwy, adresy i kontakt do instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.  
9. Porozmawiaj z osobą, która stosuje przemoc, powiedz jej, że słyszysz i tego nie akceptujesz.  
10. Zgłoś odpowiednim służbom.

Doświadczasz przemocy? Przemoc nie musi trwać, pamiętaj: 
1.  Nikt nie ma prawa traktować Cię źle. 
2. Fakt, że doświadczasz przemocy nie jest Twoją winą. 
3. Za stosowanie przemocy zawsze odpowiedzialność ponosi sprawca. 
4. Nie musisz się wstydzić prosić o pomoc. 
5. Nie jesteś z tym sama/sam, jest wielu ludzi gotowych do pomocy i wsparcia. 
6. Osobie doświadczającej przemocy przysługują uprawnienia i prawne rozwiązania do tego, by przerwać przemoc. 
7. Miej przygotowany swój plan awaryjny. 
8. W razie zagrożenia dzwoń na nr alarmowy 112. 
9. Masz wpływ na swoje życie. 
10. PAMIĘTAJ MASZ MOC.

O historii Kampanii „Biała Wstążka”:

Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki” są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie w blisko 60 krajach świata, w tym również w Polsce.

Idea wywodzi się z Kanady, gdzie to 6 grudnia 1989 roku na Politechnice w Montrealu doszło do zamachu, w których zostało zamordowanych 14 kobiet. Wśród nich była wrocławianka Pani Barbara Klucznik-Widajewicz. Zamachowiec popełniając zbrodnię kierował się przekonaniem, że kobiety, poprzez to, że się kształcą, są aktywne w życiu społecznym zagrażają porządkowi świata. Uważał, że ruchy feministyczne zrujnowały jego życie, obwiniał kobiety za to, że nie ukończył studiów technicznych ponieważ kobiety zajęły jego miejsce na uczelni. W 1991 r. Kanadyjczycy włączyli się aktywnie w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet inicjując tym samym trwającą już blisko 30 lat kampanię Białej Wstążki. W ciągu sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn zadeklarowało wówczas, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami i będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet.

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal – działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Wrocławska „Biała Wstążka”:

Od 2015 r., cyklicznie, w ramach 16 Światowych Dni Przeciwdziałania Przemocy wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizuje wrocławską kampanię „Biała wstążka”. Od 2019 r. Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” objęta jest Honorowym Patronatem Prezydenta Wrocławia, Pana Jacka Sutryka.
„Biała Wstążka” ma też swoich ambasadorów wśród znanych wrocławian. Do ich grona zaliczają się między innymi Pan prof. dr hab. Jan Miodek – polski językoznawca, Pan Błażej Michalski – aktor, Pan Piotr Celeban – zawodnik piłkarskiego klubu WKS Śląsk Wrocław, Pan Jakub Kamiński – grafik, autor plakatów i ilustracji, Pan Andrzej Gliniak – spiker wrocławskiego klubu WKS Śląsk Wrocław, Pan Marcin Rosiński – redaktor i dziennikarz, Pan Paweł Rańda – wicemistrz olimpijski i wrocławski radny, Pan Mariusz Jędra – wrocławski sztangista, medalista mistrzostw świata i olimpijczyk, Pan Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego we Wrocławiu, i wielu innych znakomitych wrocławian. Wrocławską „Białą Wstążkę” w 2018 r. poparła również Anna Wyszkoni, znana z wielu przebojów polska wokalistka.

Przy realizacji wszystkich edycji Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którego skład wchodzą przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Prokuratury, sądów, zespołów
kuratorskiej służby sądowej, organizacji pozarządowych, Wrocławskiego Centrum Zdrowia, Komisji Przeciwdziałania Problemów Alkoholowych.

Od 2015 r. ma u boku partnerów, którzy z ogromnym zaangażowaniem podejmują aktywność w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na przestrzeni 6 lat Partnerami Kampanii są lub byli między innymi, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytut Socjologii, Wrocławski Klub Sportowy WKS Śląsk Wrocław, Miasto Wrocław, Fundacja Non Licet, Świetlica środowiskowa „Źródełko”, Stowarzyszenie INTRO, Stowarzyszenie Kuratorów Frontis, portal kurator.info, Sąd Okręgowy we Wrocławiu, wrocławskie placówki światowe. W roku bieżącym do grona partnerów kampanii dołączyła Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu.

Powody, dla których zainicjowano przeprowadzenie wrocławskiej kampanii przeciwko przemocy, to przeciwdziałanie każdej formie przemocy, w tym przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków
m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z występowaniem przemocy – podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających w
obszarze przeciwdziałania przemocy na temat przemocy domowej, nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy
domowej oraz promowanie wartości rodzinnych.

IV Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka”.

Rok 2020 to trudny rok, odmienny od tych, które do tej pory przeżyliśmy. Realizacja tegorocznej kampanii „Biała Wstążka” będzie również odmienna od pięciu poprzednich. Odmienność ta polega głównie na tym, że z uwagi na pandemię, nie spotkamy się osobiście, by mówić o przemocy,
poddawać debatom trudne do rozwiązania zagadnienia, rozdawać na wrocławskim Rynku białe wstążeczki. Tegoroczna kampania przenosi się do Internetu i lokalnych mediów. To tutaj będziemy rozmawiać, to tutaj będziemy przekazywać sobie wzajemnie symbol kampanii – białą wstążeczkę, to tutaj będziemy prezentować artykuły, rozprawki, filmy, które mają na celu zwrócenie uwagi na powagę problemu, jakim jest przemoc.

Kampania ma swoją stronę na Facebooku @bialawstazkawroclaw, gdzie w zakładce „Albumy” można zapoznać się ze wszystkimi działaniami realizowanymi w okresie pięciu kampanii, a także z działaniami na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanymi w okresach pomiędzy poszczególnymi edycjami kampanii. Te inicjatywy są równie istotne jak sama kampania ponieważ o problemie przemocy należy mówić bez przerwy.

Zapraszamy do przyłączenia się do akcji! Na stronie na facebooku znajdą się wszelkie informacje o planowanych działaniach, a także tam właśnie będzie można w nich uczestniczyć. Wraz z rozpoczęciem kampanii będzie można pobrać nakładkę z białą wstążeczką na zdjęcie profilowe – tak rozpocznie się internetowy event „Białej Wstążki”, który zastąpi coroczną akcję rozdawania białych wstążeczek na wrocławskim Rynku. Wydarzenie to inauguruje VI Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka” 2020 – Policz do 10. Żyj bez przemocy!

Opracowanie: Izabela Pawłowska, Przewodnicząca Wrocławskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziłania Przemocy

Zdjęcie tytułowe pochodzi z serwisu wroclaw.pl i przedstawia mural, który został odsłonięty z okazji tegorocznej Kampannii Białej Wstążki.

223

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie najważniejszego dokumentu gwarantującego prawa wszystkim dzieciom – Konwencji o prawach dziecka. Właśnie mija 31 lat od jej uchwalenia. Z tej okazji zachęcamy do jej przeczytania! A jeszcze bardziej do jej czytania tym, dla ochrony których została powołana do życia – DZIECIOM. Jesteśmy przekonani, że to ważny aspekt wychowania i edukacji obywatelskiej. Żeby było łatwiej czytać (nie tylko) najmłodszym Fundacja Go’n’Act i Fundacja Dom Pokoju we współpracy z Gminą Wrocław opracowały ilustrowaną specjalną wersję Konwencji o Prawach Dziecka. Polecamy!

15 listopada rozpoczęły się obchody Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej. Kuratorzy sądowi na świecie w coraz większym stopniu uwzględniają w podejmowanych przez siebie oddziaływaniach zasady sprawiedliwości naprawczej. Przy tej okazji warto też przypomnieć, że jednym z prekursorów współczesnej sprawiedliwości naprawczej był kanadyjski kurator – Mark Yantzi.

Korzenie Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej sięgają 1975 roku w Anglii, gdzie kapelani więzienni zaczęli celebrować dzień zwracający uwagę na sytuację osadzonych w więzieniach – tzw. „Niedzielę Więźnia” (Prisoner’s Sunday). Pomysł został następnie rozpowszechniony w innych krajach, a 20 lat później przekształcił się w obchody „Tygodnia Więźnia”. Są kraje, w których tradycja ta utrzymuje się do dzisiaj (np. Belgia). W 1996 roku Kanada poszerzyła zakres tematyczny tygodnia więźnia przekształcając go w „Tydzień sprawiedliwości naprawczej: wspólnota, ofiary i więźniowie”. Następnie nazwę skrócono do „Tygodnia sprawiedliwości naprawczej”. Obecnie Międzynarodowy Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej (#RJWeek) odbywa się co roku w całej Europie i poza nią, a od 2000 roku patronuje mu Europejskie Forum Sprawiedliwości Naprawczej.

Wydarzeniem organizowanym w ramach tegorocznego Tygodnia Sprawiedliwości Naprawczej w języku polskim będzie debata pt. Czy jest miejsce na sprawiedliwość naprawczą w Polsce? Organizują ją członkowie międzynarodowego projektu Restorative Justice: Strategies for change (FB Fan Page: Sprawiedliwość Naprawcza w Polsce). To godzinne wydarzenie zgromadzi czworo naukowców i praktyków opowiadających się za i wspierających sprawiedliwość naprawczą w Polsce. Po indywidualnych wypowiedziach zaproszonych prelegentów odbędzie się sesja pytań i odpowiedzi. Gośćmi organizatorów będą: Profesor Wojciech Zalewski (Uniwersytet Gdański), Katarzyna Stryjek (Polskie Centrum Mediacji oddział Gdańsk-Sopot-Gdynia Trójmiasto), Joanna Pomagruk (mediator i trener, Wrocław) oraz Janusz Kaźmierczak (mediator, Fundacja Pracownia Dialogu). Polecamy. Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/687013888601726

145

11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Każdego dnia służymy Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywatelom, do czego zobowiązują nas słowa kuratorskiej przysięgi składanej przed podjęciem obowiązków zawodowych. Dziś szczególnie oddajemy hołd wszystkim pokoleniom naszych rodaków, którzy troszczyli się o pomyślność Ojczyzny, a zawłaszcza tym, którzy poświęcili dla niej najcenniejsze – własne życie.

3196

Wszystko wskazuje na to, że zbliżamy się do szczęśliwego finału długiego procesu wprowadzania w życie porozumienia z 2019 roku dotyczącego podwyżek dla kuratorów sądowych. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające Rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich znalazło się bowiem na liście aktów prawa oczekujących na publikację w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie wejdzie w życie z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, a zatem będzie to niemal na pewno 1 grudnia 2020 roku.

Aktualizacja: Wyznaczono 6.11.2020 r. jako datę ogłoszenia przedmiotowego aktu prawnego w Dziennku Ustaw RP.

Aktualizacja: Rozporządzenie zostało opublikowane!

460

Po wielu miesiącach przygotowań, przy nieocenionym zaangażowaniu Dyrektor Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu p. Małgorzaty Kaspryszyn, wsparciu byłego Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Macieja Skórniaka, Prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej Ireneusza Stembalskiego oraz innych życzliwych osób, rozpoczął działalność Ośrodek Kuratorski nr 1 przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej. Początkowo uroczystą inaugurację placówki planowano w kwietniu 2020 roku. Wiosenny lockdown zweryfikował te plany. Ostatecznie Ośrodek ruszył z początkiem października a pierwsi wychowankowie mają już za sobą pierwszy miesiąc realizacji tego środka wychowawczego.

Ośrodek Kuratorski znajduje się w świeżo wyremontowanych pomieszczeniach dzierżawionych od Szkoły Podstawowej nr 109 przy ul. Inżynierskiej we Wrocławiu. Wychowankom stworzono bardzo dobre warunki do rozwoju. W ośrodku znajdują się dwa pomieszczenia, kuchnia, łazienka z toaletą, zaplecze dla kadry. Placówkę wyposażono w nowoczesne meble, sprzęt multimedialny oraz akcesoria do nauki i integracji, jak choćby stół do gry w piłkarzyki.

Uruchomienie Ośrodka poprzedziło szkolenie kadry wychowawców, złożonej z kuratorów zawodowych i społecznych. Swoją wiedzą i bogatym doświadczeniem podzielił się kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Świebodzicach – kurator specjalista Maciej Więcek. Było to badzo cenne spotkanie, w ramach którego wychowawcy mogli uzyskać wskazówki i poznać kulisy funkcjonowania ośrodka.

Aktualnie sąd rodzinny skierował do Ośrodka siedmioro wychowanków. Aklimatyzacja przebiegła wyjątkowo udanie. Grupa szybko się integruje. Młodzież lubi spędzać czas w placówce. Dość dobrze układa się także współpraca z rodzicami.

Wychowawcy Ośrodka mają bardzo ambitne plany dotyczące programowanych oddziaływań wychowawczych. Część kadry przeszła certyfikowane szkolenie z treningu zastępowania agresji i ta metoda będzie również jednym z narzędzi pracy z podopiecznymi. Kadrę Ośrodka tworzą kuratorzy zawodowi: kurator specjalista Sylwia Jaskuła, kurator specjalista Joanna Poprawa, starszy kurator zawodowy Paulina Serafin-Gorszkowska, kurator specjalista Agnieszka Sosińska oraz kuratorzy społeczni: Beata Nawara i Paweł Kaczmarek. Kierownikiem Ośrodka jest kurator specjalista Aleksander Samek.

To pierwszy ośrodek kuratorski otwarty w okręgu wrocławskim po wielu latach przerwy. Ośrodki kuratorskie funkcjonowały we Wrocławiu do czasu powodzi stulecia w 1997 roku. Wówczas, także w wyniku szkód wyrządzonych przez powódź, działalność ośrodków została zamknięta. Jak się okazało – na wiele lat. Prowadzone są obecnie rozmowy z samorządem lokalnym w zakresie pozyskania bazy lokalowej pod kolejne ośrodki kuratorskie. Ich otwarcie nie nastąpi jednak wcześniej niż w latach 2021-2022.

1992

Dobre wieści w trudnych czasach. Dr Honorata Czajkowska – kurator zawodowa rodzinna z I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu i Prezeska Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS została właśnie wybrana na członkinię Working Group on Restorative Schools, utworzonej przy Europejskim Forum Sprawiedliwości Naprawczej (European Forum for Restorative Justice).

Europejskie Forum Sprawiedliwości Naprawczej (EFRJ) jest międzynarodową organizacją sieciową łączącą podmioty działające w dziedzinie sprawiedliwości naprawczej – praktyków, naukowców i decydentów w całej Europie i poza nią. Promuje badania, rozwój polityk i praktyk, w celu zapewnienia powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług w zakresie sprawiedliwości naprawczej, w dowolnym czasie i w każdym przypadku. Jej głównym celem jest promocja zastosowania sprawiedliwości naprawczej w sprawach karnych, ale inne obszary, takie jak mediacja rodzinna, szkolna i społeczna, również znajdują się w orbicie jej zainteresowania.

W skład Working Group on Restorative Schools weszło 13 osób z 8 krajów – Hiszpanii, Norwegii, Irlandii, Australii, Gruzji, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Polski. Będą oni w szczególności analizować w jaki sposób praktyka naprawcza może być wykorzystywana w szkołach do budowania zdrowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej oraz naprawiania tych relacji, które na skutek konfliktów, trudnych zachowań czy przestępstw, wymagają odbudowy. Do głównych zadań grupy będzie należało m. in. stworzenie dokumentu wyjaśniającego potencjalny wkład sprawiedliwości naprawczej w społeczności szkolnej, poparcie i zachęcanie do badań nad potencjalnym zastosowaniem sprawiedliwości naprawczej w szkołach czy inicjowanie projektów umożliwiających realizację założeń sprawiedliwości naprawczej. Ponadto, działania grupy będą zmierzały do zwiększenia świadomości wszystkich podmiotów tworzących i funkcjonujących w przestrzeni szkolnej (kadra szkolna, dzieci i młodzież, administracja) w zakresie znaczenia relacji między nimi, sposobu, w jaki wchodzą w interakcje czy radzenia sobie z konfliktami i wyzwaniami w konstruktywny sposób. A zatem uczenia, jak stać się odpowiedzialnymi obywatelami, którzy mogą dokonać zmiany szerząc wartości, takie jak więź, solidarność, odpowiedzialność i integracja.

Więcej informacji dotyczących przedmiotowej grupy roboczej znajduje się pod linkiem: https://www.euforumrj.org/en/call-new-working-group-restorative-schools Uczestnictwo w w/w grupie było możliwe dzięki członkostwu w Europejskim Forum Sprawiedliwości Naprawczej, do którego Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS przystąpiło w maju 2019 roku. Aktualnie jest jedną z dwóch polskich organizacji zrzeszonych w ERFJ.

Gratulujemy Honoracie Czajkowskiej sukcesu i cieszymy się, że polska kuratela sądowa będzie reprezentowana w tym interesującym i potrzebnym projekcie. Trzymamy kciuki.

Wrocławskie Stowarzyszenie Pychoedukacji i Terapii Evolutio wraz z partnerami zapraszają na szóstą edycję cenionej w środowisku praktyków interdysycplinarnej konferencji naukowej. W tym roku wydarzenie będzie jednodniowe i odbędzie się 26 listopada 2020 r. w formule online. Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 18.11.2020 r., wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona. Udział jest bezpłatny. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w konferencji otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 20.11.2020 r.

Po raz kolejny portal kurator.info oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS są partnerami konferencji. Poprzednie edycje cieszyły się bardzo dużą popularnością i spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem uczestników. Szczególnie doceniany był walor interdyscyplinarności oraz łączenia perspektyw teoretycznej z praktyczną. Nie inaczej będzie w tym roku, o czym przekonuje program wydarzenia.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www lub fb organizatora.

Krajowa Rada Kuratorów przygotowała wystąpienie dotyczące kwestii budżetowych w 2021 roku, które przekazane zostało do Ministerstwa Sprawiedliwości. Organ samorządu kuratorskiego wnosi o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie odpowiednich środków zapewniających ustawową waloryzację wynagrodzeń, możliwość wypłacania dodatków specjalnych dla kuratorów pracujących w ośrodkach kuratorskich oraz awanse zawodowe. Poniżej całość wystąpienia.

Czas epidemii koronawirusa jest wyzwaniem także dla stacji krwiodawstwa. Krwi brakuje w wielu miejscach w Polsce. Tym bardziej na szacunek zasługuje konsekwencja, z jaką kuratorzy sądowi z okręgu poznańskiego kontynuują akcję Mamy to we krwi. Do tej pory udało im się już przeprowadzić zbiórki, w czasie których pozyskano łącznie ponad 300 litrów krwi!

Tym razem na apel organizatorów odpowiedziało 70 osób, z czego 56 oddało krew a jedna dołączyła do bazy dawców szpiku. 7 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Obornikach zebrano 25,2 litra krwi. Akcja była dedykowana malutkiej Lence Graś.

Gratulujemy organizatorom akcji Mamy to we krwi z kuratorami zawodowymi Romanem Fonsem i Piotrem Cyruliczkiem na czele. Nieustannie podziwiamy i trzymamy kciuki za kolejne akcje.