sobota, 28 stycznia, 2023
Autorzy Posts by M

M

132 POSTS 0 KOMENTARZE

Trudno wykonywać przez lata tak trudny zawód, jakim jest profesja kuratora sądowego, bez zasobów, które pozwalają przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu. Jednym z nich jest z pewnością sport. A wśród pasji sportowych jedną z najpopularniejszych jest bieganie. W gronie kuratorów nie brakuje osób, które mają na swoim rozkładzie maratony, a nawet ultramaratony, w tym te rozgrywane w górach. Ale każdy bieg, nawet ten krótszy, to szansa na utrzymanie równowagi psychofizycznej, odreagowanie stresów, inwestycja w zdrowie, a także szansa poznania wartościowych ludzi.

12 grudnia o godz. 12:13 wystartował po raz ósmy Białołęcki Bieg Wolności, jedna z ulubionych imprez biegowych kuratorów sądowych. Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka.

Po pierwsze – idea. Impreza odbywa się w okolicach daty ogłoszenia stanu wojennego i upamiętnia jego ofiary. Odbywa się przy Areszcie Śledczym na Białołęce, gdzie internowanych było wielu polskich patriotów, którym zawdzięczamy odzyskanie suwerenności naszej ojczyzny. Kuratorzy sądowi, którzy są służbą państwową, w sposób naturalny czują się odpowiedzialni za podtrzymanie pamięci o tym, co stanowi spoiwo naszej narodowej tożsamości.

Po drugie – afirmacja wolności. Kuratorzy sądowi w swoich zadaniach służbowych na horyzoncie zawsze widzą wolność. Nawet jedna z wykonywanych przez nas procedur nazywana jest „przygotowaniem do wolności”. Wykonujemy środki wolnościowe, pracujemy w środowisku otwartym, będąc promotorami nieraz ostatniej szansy, by nie trafić do więzienia.

Po trzecie – klimat. Ten na grudniowym biegu bywa surowy, ale trudne warunki to dla nas codzienność. Jednak nie pogodowy klimat jest najważniejszy, lecz ten związany z atmosferą międzyludzką. A ta jest ciepła, życzliwa, przyjazna – jak ogrzewanie zmarzniętych stóp i dłoni przy oryginalnych koksownikach dostarczonych przez Służbę Więzienną – jednego ze współorganizatorów biegu.

Po czwarte – integracja. Ten bieg łączy ludzi. Na tej imprezie wielu kuratorów sądowych nawiązało relacje, które pielęgnuje, przed kolejnymi edycjami motywując się do przyjazdu, kibicując sobie wzajemnie i śledząc swoje postępy na dedykowanych biegaczom aplikacjach.

Po piąte – ten bieg jest kuratorski, bo został wymyślony przez kuratorkę sądową – Annę Myślińską. Wprawiła w ruch machinę organizacyjną, która z roku na rok gwarantuje perfekcyjną organizację. Dba o to, by każdy kurator czuł się na biegu jak u siebie. Białołęcki Bieg Wolności stał się swoistymi nieoficjalnymi mistrzostwami Polski kuratorów sądowych. Kto wie, może kiedyś to się zmieni w stan oficjalny?

W tym roku kuratorzy sądowi rozbili bank! Padło wiele wartościowych wyników, a na podiach poszczególnych klasyfikacji nie pozostawiliśmy wiele miejsca innym. Zacznijmy od największego Jokera w talii kuratorskiej służby sądowej. Artur Rydz – Zastępca Kuratora Okręgowego w Sądzie Okręgowym w Kielcach zajął drugie (!) miejsce w klasyfikacji open z rewelacyjnym czasem. Dystans 13 kilometrów przebiegł w nieco ponad 48 minut, co oznacza, że każdy kilometr – w niełatwych warunkach (śnieg, wiatr), pokonywał w tempie średnio 3:43. Taki wynik pozwolił mu zdecydowanie wygrać w kategorii „Pracownicy Służby Więziennej i Kuratorzy sądowi”. Drugiego na mecie reprezentanta Służby Więziennej wyprzedził aż o 11 minut. To był knockout! Brawo! Z dumy pękali nie tylko licznie przybyli do Białołęki świętokrzyscy kuratorzy, ale cała reprezentacja kurateli sądowej. Na czwartym miejscu w tej kategorii dobiegł Robert Biedka z Sądu Rejonowego w Ostrołęce, któremu do podium zabrakło jedynie 22 sekund.

Wiadomo powszechnie, że polska kuratela jest kobietą. A polskie kuratorki są bardzo szybkie na trasach biegowych. Każdego roku na BBW odnoszą sukcesy i w tym roku nie mogło być inaczej, czego dowodem są dwa pierwsze miejsca w kategorii „Pracownicy Służby Więziennej i Kuratorzy sądowi”. Zwyciężyła Paulina Serafin-Gorszkowska z Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu (9 miejsce open!), a na drugim miejscu podium stanęła niezawodna Wioletta Kaliczyńska z Sądu Rejonowego w Gdyni. Tuż za podium znalazła się natomiast Anna Myślińska z Sądu Rejonowego dla Warszawy – Pragi Północ w Warszawie.

Pełne wyniki rywalizacji biegowej dostępne są tutaj.

Po raz kolejny w Białołęckim Biegu Wolności wystartował wyjątkowy biegacz – Pan Zdzisław Niewczas. Stanowi on inspirację dla każdego, kto biega, a zwłaszcza dla tych, którzy zastanawiają się, czy nie jest za późno, by zacząć biegać. Pan Zdzisław urodził się w 1932 roku. Mimo swoich 90 lat biega codziennie 8 km. Szacunek Panie Zdzisławie!

Białołęcki Bieg Wolności to doskonale zorganizowane wydarzenie, które integruje kuratorów sądowych i promuje nasz zawód przed szerszą publicznością. Jako portal kuratorskiej służby sądowej Kurator.info z wielką przyjemnością obserwujemy rozwój tej imprezy i z dumą pełnimy rolę patrona medialnego.

W relacji wykorzystano m.in. zdjęcia Jacka Deneki. Więcej zdjęć na facebookowym profilu biegu.

1095

21 listopada 2022r., a zatem w Dniu Życzliwości, odbyła się we Wrocławiu Gala Sprawiedliwości Naprawczej, w trakcie której po raz pierwszy przyznano nagrody za promowanie wartości sprawiedliwości naprawczej. Nagradzano w trzech kategoriach: osoba, podmiot i działanie. I właśnie w kategorii „podmiot” wyróżnienie przyznano wrocławskim zespołom kuratorskiej służby sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych. Doceniono w ten sposób zaangażowanie kuratorów sądowych w budowanie sprawnego modelu wykonywania prac na cele społeczne przez osoby skazane, nasycanego stopniowo narracją naprawczą. Nagrodę w imieniu środowiska kuratorskiego odebrali kuratorzy okręgowi – Mirosław Nawrocki i Monika Kłonica.

Organizatorzy gali postanowili przyznać również wyróżnienie specjalne – dla dr Honoraty Czajkowskiej, kurator zawodowej z I ZKSS w SR dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, autorki raportu dotyczącego Sprawiedliwości Naprawczej we Wrocławiu, za prezentowanie wrocławskich praktyk na arenie międzynarodowej. Pani kurator w minionym roku miała wystąpienie na 11. Międzynarodowej Konferencji European Forum for Restorative Justice (EFRJ) zatytułowanej „Justice beyond borders: Restorative connections through space and language”, która odbyła się w Sassari na Sardynii. Honorata Czajkowska jest stałą członkinią grupy roboczej EFRJ ds. szkół naprawczych (Restorative Schools), wspiera działania grupy roboczej EFRJ ds. miast sprawiedliwości naprawczej (Restorative Cities) i jest współautorką Międzynarodowego przewodnika po miastach sprawiedliwości naprawczej, który lada dzień zostanie wydany przez EFRJ.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Podkreślić należy, że sama kara ograniczenia wolności nie jest praktyką naprawczą, ani tym bardziej narzędziem sprawiedliwości naprawczej. Jednak zorganizowana w sposób naprawczy, nasycona komunikacją i wartościami charakterystycznymi dla sprawiedliwości naprawczej, może się sta(wa)ć praktyką naprawczą. By tak się stało powinno nastąpić swoiste sprzężenie pomiędzy sprawcą przestępstwa a społeczeństwem, które jest również dotknięte tym przestępstwem. Im więcej otwartości, dialogu, wzajemnego zrozumienia i świadomości, że praca na cele społeczne jest nie tyle karą, która ma stygmatyzować i traumatyzować, ale przede wszystkim szansą na naprawienie wyrządzonej szkody, tym bliżej do realizacji celów sprawiedliwości naprawczej. To zatem proces, wymagający edukacji wszystkich uczestników systemu realizacji kary, właściwej komunikacji. W trakcie wykonywania kary w nurcie sprawiedliwości naprawczej jest przestrzeń na dialog, który może wzbudzić w sprawcy chęć zrozumienia skutków popełnionego czynu i w efekcie zadośćuczynienia. Czasem dzieje się to bezpośrednio, częściej pośrednio. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu poświęconego pracom skazanych kierowanych przez wrocławskich kuratorów sądowych do realizacji prac na cele społeczne. By uruchomić film należy kliknąć w poniższy link.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwroclawskie.centrum.integracji%2Fvideos%2F674095840777161%2F&show_text=false&width=560&t=0

204

W dniach 20-26 listopada br. obchodzimy po raz kolejny Tydzień Sprawiedliwości Naprawczej. Redakcja naszego portalu od kilku lat promuje kulturę i mechanizmy sprawiedliwości naprawczej jako wzmacniające podmiotowość wszystkich uczestników procesów towarzyszących przestępczości. Wciąż setki tysięcy ludzi dotkniętych przestępczością, konfliktami i krzywdami nie ma dostępu do sprawiedliwości naprawczej i powinno się to zmienić. We wszystkich krajach na całym świecie sprawiedliwość naprawcza nie stanowi ani wyraźnej alternatywy ani choćby znaczącego uzupełnienia sposobów reakcji na przekroczenie norm prawa. Nie dzieje się tak przypadkowo.

To władze państwowe przyjęły na siebie odpowiedzialność za ściganie przestępców i tym samym rozciągnęły ochronę nad pokrzywdzonym, który mógłby inaczej mieć trudności z dochodzeniem sprawiedliwości. Jednocześnie władze zapewniają ochronę porządku prawnego w ogólności, uniemożliwiając krwawe samosądy, które zdarzały się w przeszłości (wcale nie tak odległej – vide Albania). Zdaniem m.in. wybitnego norweskiego kryminologa Nielsa Christiego procesy te jednak zaszły za daleko i we współczesnych wysoko rozwiniętych społeczeństwach nie powinny mieć racji bytu. Tak opisuje to Małgorzata Maciejewska w swoim artykule Nils Christie – ojciec norweskiej kryminologii. Koncepcje sprawiedliwości naprawczej i społecznego rozwiązywania konfliktów (Political Dialogues, 25/2018): Odebranie jednostkom tak elementarnego uprawnienia do udziału w życiu społeczności rozbija i tak już rozbite wspólnoty i nie przyczynia się do poprawy zaistniałej sytuacji, ani tej jednostkowej, ani ogólnej. Jedno z większych zagrożeń dla przyjaznego człowiekowi procesu upatruje Christie w profesjonalizacji. Prawnicy jako profesjonaliści mają umiejętność interpretowania norm w sposób nieprzystępny dla osoby bez wykształcenia prawniczego. Ich rozumienie sytuacji faktycznych przez pryzmat wykładni norm prawnych jest często zupełnie oderwane od rzeczywistości w perspektywie zwykłego człowieka i jest dla niego niezrozumiałe. Strony stają się więc bierne, oddając spór w ręce profesjonalistów. Christie nie waha się napisać, że prawnicy kradną konflikty innych ludzi. Działanie reprezentujących stronę profesjonalistów w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści z procesu nie zawsze uwzględnia rzeczywistą wolę i interesy. Zachęcamy do przeczytania całego tekstu, który jest dostępny tutaj. Warto poznać spojrzenie jednego z ojców współczesnej sprawiedliwości naprawczej.

Sprawiedliwość naprawcza jest podejściem polegającym na zajęciu się krzywdą lub ryzykiem szkody poprzez zaangażowanie wszystkich osób nimi dotkniętych i ma na celu dojście do wspólnego zrozumienia i w miarę możliwości porozumienia co do tego, w jaki sposób szkoda lub wykroczenie mogą zostać naprawione, a sprawiedliwość osiągnięta.

Nie ulega wątpliwości, że kuratorzy sądowi mogą odegrać znaczącą rolę w ułatwieniu zarówno sprawcom, jak i ofiarom przestępstw dostępu do narzędzi, jakimi dysponuje sprawiedliwość naprawcza. Nie bez powodu na rolę kuratorów sądowych zwracają uwagę rekomendacje Rady Europy. Trudno znaleźć drugą służbę publiczną, która miałaby taki dostęp do sprawców i osób pokrzywdzonych, determinowany przepisami prawa i treścią postępowań diagnostycznych i wykonawczych. Dlatego zachęcamy w tym trwającym Tygodniu Sprawiedliwości Naprawczej właśnie kuratorów sądowych do refleksji, skorzystania z dostępnych źródeł wiedzy, analizy prowadzonych spraw pod kątem włączenia procesu sprawiedliwości naprawczej. Może ktoś pokrzywdzony czeka na realne przeproszenie, zadośćuczynienie za wyrządzoną mu szkodę? Może ktoś chce mieć szansę, by w końcu wyrazić swój ból? A może ktoś potrzebuje przebaczyć sprawcy, bo w ten sposób widzi dopiero możliwość uwolnienia się od piętna doznanej krzywdy? Może to jest dobry czas do zastanowienia się, jak wygląda realizacja np. obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego? A jeśli w orzeczeniu sądowym takiego obowiązku nie ma, to czy to zamyka temat?

Polecamy szkolenia i webinaria organizowane przez European Forum for Restorative Justice. Rejestracja jest bezpłatna, jednak wymagana. Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://www.euforumrj.org/en/events

Coraz bliżej do imprezy sportowej, która systematycznie poszerza grono sympatyków, także wśród kuratorów sądowych. Białołęcki Bieg Wolności to coroczna impreza upamiętniająca wprowadzenie stanu wojennego w Polsce, 13 grudnia 1981 roku. Władze Stanu Wojennego internowały wówczas w Białołęce ponad 600 opozycjonistów, m.in. Bronisława Komorowskiego, Jacka Kuronia, Adama Michnika, Henryka Wujca, Karola Modzelewskiego, Janusza Onyszkiewicza, Jana Rulewskiego, Tomasza Jastruna i wielu innych. Impreza ma na celu upamiętnienie tamtych wydarzeń. Trasa przebiega wokół Aresztu Śledczego w Białołęce i wynosi 13 km (trzy okrążenia po 4,3 km). W tym roku odbędzie się już ósma edycja biegu, którego pomysłodawczynią jest kurator zawodowa – Anna Myślińska.

Po dwuletniej przerwie uczestnicy wracają na oryginalną trasę. Organizatorzy zapewniają, że również w tym roku na mecie nie zabraknie wojskowej grochówki i koksowników, przy których będzie można się ogrzać. Wyjątkowe w tym biegu jest to, że wystarczy ukończyć choćby jedno okrążenie, by zasłużyć na piękny okolicznościowy medal. Zatem jest on w zasięgu nawet początkujących amatorów biegania (lub slow joggingu). Kto wie, może to nawet dobry pomysł na debiut i przyspieszenie realizacji postanowienia noworocznego?

Jak co roku, zawodnicy zostaną sklasyfikowani również w kategorii „Pracownicy służby więziennej i kuratorzy sądowi”. Biegowi patronuje Krajowa Rada Kuratorów, wspiera Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, a jednym z patronów medialnych jest portal Kurator.info. Na liście startowej jest już spora grupka kuratorów sądowych, którzy szlifują formę biegową i umawiają się na spotkania przed i po biegu. Jednym z celów tej imprezy sportowej jest bowiem integracja środowiska i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. I to działa!

Limit uczestników organizatorzy określili na 500 osób. Zapisy są w toku. Pozostało już tylko nieco powyżej 150 miejsc, zatem warto się pospieszyć z decyzją.

VIII Białołęcki Bieg Wolności odbędzie się w niedzielę 11.12.2022r. Honorowy start biegu nastąpi ok. godziny 12:00, a start ostry o godzinie 12:13.
Regulamin i zapisy: https://b4sportonline.pl/bialolecki_bieg_wolnosci/
Organizator: Dzielnica Białołęka
Realizacja wydarzenia: Fundacja Run Vegan

Z przyjemnością informujemy o kolejnych sukcesach naukowych dra Bartłomieja Skowrońskiego, kuratora zawodowego IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie i jednocześnie pracownika naukowego Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej IPSiR Uniwersytetu Warszawskiego. Właśnie ukazały się w zagranicznych czasopismach jego dwie kolejne publikacje.

W prestiżowym czasopiśmie Frontiers in Psychology (Impact Factor 4.232), został opublikowany artykuł zatytułowany Introduction and validation of the Antisocial Beliefs Scale in a sample of Polish prisoners, który prezentuje właściwości psychometryczne (trafność, rzetelność) pierwszego polskiego narzędzia do diagnozy postaw antyspołecznych, którego autorem jest dr Bartłomiej Skowroński. Jest to rodzime narzędzie oparte o teorię wadliwej integracji postaw autorstwa Czesława Czapówa. Artykuł został opublikowany dzięki wsparciu Prorektora ds. badań, Pana prof. Zygmunta Lalaka.

Skowroński, B. (2022). Introduction and validation of the Antisocial Beliefs Scale in a sample of Polish prisoners. Frontiers in Psychology, 13:991687, doi: 10.3389/fpsyg.2022.991687


Z kolei w czasopiśmie International Journal of Prisoner Health ukazał się artykuł zatytułowany Psychophysical quality of life and its determinants in prisoners: the role of selected psychosocial factors autorstwa dra Bartłomieja Skowrońskiego oraz dr Elżbiety Talik z KUL. Jest to kontynuacja serii artykułów już opublikowanych, prezentujących wyniki badań na temat jakości życia osób przebywających w placówkach penitencjarnych.

Skowroński, B., Talik, E. (2022). Psychophysical quality of life and its determinants in prisoners: the role of selected psychosocial factors. International Journal of Prisoner Health, ahead-of-print doi.org/10.1108/IJPH-10-2021-0102

Panu kuratorowi serdecznie gratulujemy sposobu, w jaki łączy perspektywy praktyki kuratorskiej oraz badacza i życzymy kolejnych sukcesów na obydwóch drogach zawodowych.

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji „Blisko praktyki”, która odbędzie się w dniu 11 października 2022 r. (wtorek) w godz. 9.30-15.30 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66 Warszawa (sala nr 316).

Na konferencji podjęta zostanie refleksja nad współczesnym formatem zaangażowania eksperckiego w sprawy publiczne. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania: Czy będąc czynnymi ludźmi nauki, badaczami zjawisk, procesów i problemów społecznych, takich jak ubóstwo i nierówności społeczne, niepełnosprawność czy starzenie się społeczeństw dobrobytu, możemy być zarazem blisko praktyki i współdziałać z decydentami przy programowaniu polityk publicznych? Jak godzić role badacza i eksperta? Jakie wartości powinny przyświecać ingerencji państwa w życie społeczne, aby można było w programowaniu takich interwencji aktywnie uczestniczyć? Czy podejmując współpracę ekspert powinien wskazywać rozwiązania wzorcowe, czy takie, które – choć ułomne – można realnie wdrożyć? Jak akumulować wiedzę naukową, aby była użyteczna dla praktyki społecznej?

Przykładem praktycznego wykorzystywania wiedzy i aparatury naukowej w polityce społecznej jest minimum socjalne pozwalające określać koszty utrzymania na skromnym, ale godnym poziomie, a zarazem będące narzędziem kształtowania płacy minimalnej czy szacowania dochodu gwarantowanego. Rola zobiektywizowanych kategorii normatywnoanalitycznych rośnie w czasach niestabilnych, w warunkach postępującej inflacji i rosnących cen związanych z kryzysem energetycznym.

Konferencję organizuje Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW we współpracy z IGS-SGH oraz IPiSS w 100-lecie urodzin i 20-lecie śmierci Profesora Andrzeja Tymowskiego, cenionego naukowca, eksperta i praktyka specjalizującego się w kluczowych zagadnieniach polityki społecznej, inicjatora badań nad minimum socjalnym w naszym kraju.

Program konferencji dostępny na poniższym plakacie.

Osoby, które chcą wziąć udział w konferencji proszone są o potwierdzenie uczestnictwa poprzez rejestrację na stronie www.tymowski.pl.

[Materiał zredagowany przez organizatora]

Pracownicy Katedry Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają kuratorów sądowych na kolejną edycję Studiów podyplomowych z prawa karnego wykonawczego. Jest to jeden z najstarszych w Polsce kursów z tego obszaru, który ukończyło wielu kuratorów zawodowych i społecznych. Studia te pozwalają uczestnikom skonfrontować swoje doświadczenie zawodowe z wykładnią przepisów prawa. Prowadzący stwarzają możliwość wymiany perspektyw, pomagają rozwiązać wątpliwości nagromadzone w toku praktyki wykonywania orzeczeń sądów. Sprzężenie to owocuje nierzadko wartościowymi publikacjami i przyczynia się do promocji roli kuratorów sądowych w społeczeństwie.

Organizatorzy studiów od lat dokładają wszelkich starań, by oferta była możliwie jak najbardziej dostępna dla uczestników w trudnych warunkach gospodarczych. Mimo wysokiej inflacji i rosnących kosztów energii utrzymują cenę studiów na tym samym poziomie.

Dlaczego warto skorzystać z zaproszenia organizatorów studiów podyplomowych?

  • To wartościowy kurs prowadzony przez ekspertów specjalizujących się w prawie karnym wykonawczym, uwzględniający praktyczne konteksty poruszanych tematów;
  • Jedna z najniższych cen studiów podyplomowych na obecnym rynku edukacyjnym z dostępnością rozłożenia płatności na raty;
  • Możliwość studiowania w wyjątkowym mieście – otwartym, atrakcyjnym turystycznie, dobrze skomunikowanym; mieście spotkań, pierwszym polskim mieście sprawiedliwości naprawczej, mieście dialogu międzykulturowego;
  • Perspektywa poznania osób różnych zawodów i poznania ich doświadczeń w realizacji przepisów prawa karnego; W studiach za każdym razem, oprócz kuratorów sądowych, biorą udział przedstawiciele różnych profesji, w tym sędziowie, funkcjonariusze służby więziennej, policji, żandarmerii wojskowej;
  • Wprowadzane w ostatnim czasie liczne nowelizacje w kodeksach karnych i aktach wykonawczych stanowią duże wyzwanie dla praktyków; Uczestnictwo w studiach podyplomowych daje szansę nie tylko zapoznania się z nimi, ale przede wszystkim analizy systemowej zmieniających się uwarunkowań pracy.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z organizatorami studiów. Dane kontaktowe dostępne są na poniższym plakacie.

464

W dniach 28.09-1.10.2022r. w Kanadzie odbył się V Światowy Kongres Probacyjny. W poprzednich edycjach praktycy i eksperci kuratorscy gromadzili się w Londynie (2013), Los Angeles (2015), Tokyo (2017) i Sydney (2019). Tym razem miejscem refleksji na temat kondycji służb probacyjnych stała się Ottawa. Spotkanie zostało przeniesione z 2021 roku z powodu pandemii.

Elder Dan przedstawiający swoje świadectwo

Tematem kongresu uczyniono słowa: No One Left Behind, Building Community Capacity. Ten pojemny tytuł wydarzenia stworzył okazję do szerokiej gamy prezentacji plenarnych i warsztatów. Nie zabrakło przykładów dobrych praktyk w pracy ze społecznościami i grupami marginalizowanymi, opisów specjalistycznych interwencji i wyników badań, a także prezentacji innowacji w zakresie polityki i praktyki reakcji na przestępczość. Wśród prelegentów znalazły się osoby z wielu krajów, m.in. Irlandii, Rumunii, Gruzji, Ghany, USA, Japonii, Francji, Holandii, Czech, Niemiec, Anglii, Belgii, Szkocji, Portugalii, Słowenii, Finlandii, Szwecji, Nigerii, Sri Lanki, Korei Południowej i oczywiście Kanady.

Niestety po raz kolejny Polska nie była reprezentowana. Być może inaczej będzie na kolejnym kongresie, tym bardziej, że tym razem nie będzie daleko. Światowy Kongres Probacyjny wraca bowiem do Europy, a gospodarzem jego VI edycji będzie Holandia.

Zachęcamy do zapoznania się z programem zakończonego Kongresu.

źródło: Ioan Durnescu

Już same tematy prezentacji, jak i pojawiające się w mediach relacje z kongresu wskazują na wyraźny kierunek, w jakim podąża kuratela na świecie. Można go sprowadzić do wykorzystania wszystkich wypracowanych dotychczas narzędzi, w tym przede wszystkim zweryfikowanych naukowo metod, do pracy nad podniesieniem kompetencji społecznych podopiecznych. Wyłania się z tego rola służb probacyjnych już nie tylko nastawionych na kontrolę i egzekucję realizacji obowiązków probacyjnych, ale również na bezpośrednią pracę trenerską z osobami dozorowanymi. Powodzenie oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych, czego efektem będzie obniżenie poziomu recydywy i obniżenie poziomów faktorów ryzyka powrotności do przestępstwa, związane jest ze zmianą postaw podopiecznych służb kuratorskich. To może dokonać się głównie w procesie dostarczenia nowych kompetencji. Nie wystarczy bowiem wiedzieć czego nie robić i jakie są konsekwencje popełnienia przestępstwa i naruszenia obowiązków. Potrzeba nauczenia się funkcjonowania w różnych rolach społecznych. Choć wymaga to więcej czasu, przynosi trwalsze efekty, przez co docelowo bardziej opłaca się społeczeństwu.

Dr Brian Lovins (Prezes American Probation and Parole Association – APPA):

We need to change from “trail ‘em, nail ‘em, jail ‘em” and a compliance focus to building relationships and pathways for success. Rather than being referees enforcing rules, be coaches developing skills.

W dniu 22 września 2022 r. dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby najstarszego ośrodka kuratorskiego w Polsce – Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku. W uroczystości wzięli udział liczni Goście, w tym Władze Miasta, Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Słupsku, Kurator Okręgowy wraz z Zastępczynią, Kierownicy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych Sądu Rejonowego w Słupsku oraz Kierownicy ośrodków kuratorskich działających przy tym sądzie i Wychowawcy słupskiego ośrodka.

Ośrodek Kuratorski nr 1 w Słupsku prowadzi swoją działalność nieprzerwanie od 1 września 1971 r. Pierwszym kierownikiem był p. Józef Nierod. Następnie ośrodek kuratorski prowadzili p. Trajana Perlmuter, p. Maria Posełkiewicz, a przez kolejne 33 lata kierownikiem ośrodka była p. Dorota Szpakowska – Kulka. Od 2013 roku prowadzenie ośrodka powierzono obecnemu kierownikowi – p. dr. Pawłowi Kozłowskiemu, który zajmuje się także naukowo tematyką nieletnich, a także był członkiem zespołów eksperckich ds. zmian w prawie nieletnich oraz ds. standardów pracy ośrodków kuratorskich przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Przez pół wieku w ośrodku pracowało kilkudziesięciu wychowawców. Aktualnie zajęcia z nieletnimi prowadzą Panie Maria Dymarkowska, Jagoda Grobelna, Magdalena Kisielewska oraz Panowie Tomasz Piotrkowski i Seweryn Paściak.

Z uwagi na zwiększające się potrzeby na coraz szerszą działalność resocjalizacyjną, readaptacyjną, reintegracyjną, a także licznie realizowanie projekty resocjalizacyjne dotychczasowa siedziba ośrodka, w której placówka funkcjonowała przez ostatnie 21 lat, zaczęła stwarzać pewne ograniczenia. Stąd też podjęto działania w ścisłej współpracy z Władzami Miasta oraz Władzami Sądu Rejonowego, których zwieńczeniem było pozyskanie nowego lokalu. Nowa siedziba (piąta w historii placówki) jest przestronnym ok. 150 metrowym lokalem z pokojami do oddziaływań grupowych oraz klimatycznym pokojem do rozmów indywidualnych, w pełni wyposażoną w sprzęt AGD kuchnią oraz łazienką. W ośrodku znajduje się nowe, przystosowane do potrzeb pracy z nieletnimi umeblowanie, a także sprzęt ułatwiający realizację szerokiego wachlarza zajęć. Lokalizacja w ścisłym centrum miasta z pełnym dostępem do kilkunastu linii autobusowych pozwala na bezproblemowe dotarcie do placówki nieletnich, jak i ich rodziców oraz kuratorów.

Ośrodek Kuratorski nr 1 jest jedyną taką placówką w Słupsku i zajmuje się działalnością resocjalizacyjną młodzieży zamieszkującej w mieście. Zajęciami ośrodka w ciągu każdego roku objętych jest około 30 nieletnich. Działalność ta polega grupowych oraz indywidualnych działaniach resocjalizacyjnych bezpośrednio nakierowanych do podopiecznych, ale także spotkaniach – warsztatach z ich rodzicami. Ważnym aspektem działalności resocjalizacyjnej ośrodka kuratorskiego jest możliwość udziału młodzieży nieprzystosowanej społecznie w grupowych zajęciach resocjalizacyjnych bez konieczności zrywania więzi społecznych, opuszczania swoich środowisk rodzinnych, szkolnych, lokalnych. Zajęcia bowiem odbywają się codziennie w godzinach 15 – 19.

Misja resocjalizacyjna ośrodka kuratorskiego jest silnie zakorzeniona w środowisku lokalnym i stanowi ważny element łącznika wymiaru sprawiedliwości (w zakresie postępowania wykonawczego) ze społecznością lokalną. W imieniu całej kadry Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku wyrażam głębokie wyrazy wdzięczności za wieloletnie zaufanie. W związku z pozyskaniem nowej siedziby, o tak szerokim potencjale, bardzo dziękuję za zaangażowanie wielu osób, a szczególnie Pani Prezydent Miasta Słupska Krystynie Danileckiej – Wojewódzkiej, Pierwszej Zastępczymi Prezydent Miasta Słupska Marcie Makuch, Pani Prezes Sądu Rejonowego w Słupsku SSR Agnieszce Leszkiewicz, Pani Dyrektor Sądu Okręgowego w Słupsku Marcie Drzastwie, Panu Dyrektorowi Sądu Rejonowego w Słupsku Januszowi Głowackiemu, Panu Kierownikowi Oddziału Gospodarczego SR w Słupsku Dariuszowi Bońkowi, Zastępcy Kierownika Oddziału Gospodarczego SR w Słupsku Michałowi Wołczykowi oraz wszystkim Wychowawcom ośrodka. 

Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 1 w Słupsku przy Sądzie Rejonowym w Słupsku,

dr Paweł Kozłowski

Katedra Prawa Karnego Wykonawczego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego organizuje w ramach I Zlotu Katedr i Zakładów Prawa Karnego Wykonawczego Ogólnopolską konferencję naukową z okazji jubileuszu 25 lat od uchwalenia Kodeksu Karnego Wykonawczego. Wydarzenie odbędzie się w dniu 23 września 2022r. w sali im. prof. Witolda Świdy (Budynek D, ul. Uniwersytecka 22-26, Wrocław). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Po wyczerpaniu limitu miejsc fomularz zgłoszeniowy zostanie wyłączony. Każdemu uczestnikowi zostanie przygotowany certyfikat udziału w tym wydarzeniu naukowym.

Link do formularza rejestracyjnego:
https://forms.office.com/r/E1isqrU4zG

Poniżej plakat z programem wydarzenia.