wtorek, 31 marca, 2020
Autorzy Posts by M

M

51 POSTS 0 KOMENTARZE

W poniedziałek 2.12.2019 r. startują zapisy do imprezy biegowej, która z roku na rok zyskuje na popularności także wśród kuratorów sądowych. Nic dziwnego, skoro jego promotorką i jedną z pomysłodawczyń jest kurator sądowa – p. Anna Myślińska.

Od pięciu lat pani kurator wraz ze Służbą Więzienną i Dzielnicą Białołęka organizuje Białołęcki Bieg Wolności wokół Aresztu Śledczego na Białołęce. Bieg wypada zawsze w okolicy rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. W tym roku odbędzie się 14 grudnia od godz. 12:13. Podstawowy dystans to 13 km, ale można również ukończyć tylko jedną z trzech pętli tj. 4,3 km.

Impreza ma charakter otwarty, a jednym z jej celów jest upamiętnienie osób internowanych w stanie wojennym. Już od pierwszej edycji organizatorzy zapraszają do udziału kuratorów sądowych oraz funkcjonariuszy służby więziennej. Chcą w ten sposób integrować środowisko i popularyzować uprawienie sportu jako sposobu na radzenie sobie ze stresem, zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Bieg z roku na rok cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Dzielnica funduje puchary dla najlepszych uczestników, również wśród kuratorów i funkcjonariuszy Służby Więziennej. Od pierwszej edycji w organizację biegu angażują się także Kuratorzy Okręgowi Sądu Okręgowego Warszawa-Praga.

Z okazji 100-lecia kurateli sądowej w Polsce organizatorzy zwolnili w tym roku z opłaty startowej uczestniczących w biegu kuratorów sądowych. Urząd Dzielnicy Białołęka i Służba Więzienna zapewniają nagrody, organizację, posiłek, medal za ukończenie biegu. Specjalne puchary dla najszybszej kuratorki zawodowej i najszybszego kuratora zawodowego ufundował Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych.

Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie: www.biegwolnosci.waw.pl Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Zdjęcie: Jacek Deneka
(źródło: https://www.facebook.com/bialoleckibiegwolnosci)

Bardzo miło nam poinformować, że w październiku 2019 r. po ponad rocznym okresie rozmów, videokonferencji, ustaleń i spotkań, nieletni z Ośrodka Kuratorskiego nr 1 przy Sądzie Rejonowym w Słupsku zostali beneficjentami projektu „Swim for Your Future”. Spiritus movens projektu jest Pan Tomasz Piotrkowski wychowawca w ośrodku kuratorskim, kurator społeczny, a jednocześnie entuzjasta sportu i trener lekkoatletyki. Projekt resocjalizacyjny otrzymał akceptację Prezesa The Decathlon Corporate Foudation Pana Jean Pierre’a Haemmerleina, która przeznaczyła środki finansowe na jego realizację, w tym zakup sprzętu sportowego niezbędnego do projektu, a także usług, w okresie najbliższych 3 lat. Celem fundacji jest promowanie projektów z wykorzystaniem nauki, szkoleń oraz uprawianiem sportu dla osób znajdujących się m. in. w trudnej sytuacji społecznej, ekonomicznej.

Projekt jest realizowany przez sieć partnerów, którzy mają swoje jasno określone zadania. Partnerem projektu jest między innymi Słupskie Towarzystwo Osób Pozytywnie Aktywnych, jako tzw. gwarant dżentelmeński, który będzie koordynował kontynuowanie udziału w projekcie osób, które już opuszczą ośrodek kuratorski. 

Poza tym Dyrektor sklepu sportowego Decathlon Słupsk – Pani Magdalena Drozd koordynuje przedsięwzięcia sportowe organizowane przez Decatholn, w których udział mogą wziąć nieletni z ośrodka kuratorskiego, a także wraz z grupą pracowników – wolontariuszy z Decathlon organizuje dni otwarte dla nieletnich w firmie w celu zapoznawania ich ze specyfiką pracy oraz szkoleniami w różnych obszarach pracy i sportów. 

Systematyczny trening mentalny jest prowadzony przez Pana Marcina Prusa (97 – krotnego Reprezentanta Polski w Siatkówce, MVP Mistrzostw Świata w Siatkówce w Bahrajnie, a także najlepszego siatkarza 25 – lecia Zaksy Kędzienyn – Koźle – wielokrotnego Mistrza Polski w siatkówce i ambasadora Szkolnych Ośrodków Siatkarskich), który prowadzi swoje działania w ośrodku kuratorskim w ramach realizacji zdań z zakresu miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywana problemów uzależnień w Słupsku. 

W celu „podążania” za osobami biorącymi udział w projekcie, nieletni są objęci badaniem dynamiki zmian planów życiowych, które jest realizowane przez dra Pawła Kozłowskiego – kierownika ośrodka i jednocześnie adiunkta w Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 

Pierwszy etap projektu jest wykonywany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Słupsku, którego ratownicy – instruktorzy prowadzą naukę pływania. Po tym etapie nieletni przystąpią do egzaminów na kartę pływacką. Następnie będą prowadzone dalsze działania szkoleniowe w celu uzyskania przez nieletnich uprawnień młodszych ratowników wodnych i kolejne. Celem jest także to, iż  w przyszłości, po uzyskaniu odpowiednich uprawnień, to oni będą szkolić młodsze osoby z ośrodka kuratorskiego. 

Działania resocjalizacyjne w oparciu o sporty wodne na obecnym etapie odbywają się w Parku Wodnym Trzy Fale w Słupsku, dzięki czemu poza samą nauką pływania jest także czas na zabawę, rekreację oraz na rozmowy wychowawcze poza siedzibą ośrodka. Wszystko na poziomie dużej dynamiki, energii i nadziei na realizację konkretnych celów i planów życiowych.  

Toruńska Fundacja Daj Szansę organizuje w dniu 29 listopada 2019 r. konferencję pt. FASD trauma niewidzialna. Jak sprawić żeby prawo i orzecznictwo podążało za rzeczywistością problemu.

Przedstawiamy treść zaproszenia.

Szanowni Państwo!!!

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w Konferencji organizowanej przez Fundację na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Daj Szansę w ramach Projektu Centrum Diagnozy i Terapii FASD w Toruniu, która odbędzie się 29 listopada 2019 r. o godzinie 900 w auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu przy pl. bł Stefana Ferlichowskiego 1.

Spotkanie będzie miejscem podsumowania drugiego roku działalności Centrum.

Liczymy również, że dzięki Państwa udziałowi stanie się areną dyskusji o wyzwaniach na przyszłość w kontekście przepisów prawa i orzecznictwa o niepełnosprawności.

Zaplanowane wystąpienia interesujących prelegentów staną się, o czym jesteśmy przekonani, przyczynkiem do ciekawych dyskusji. 

Pan Emil Szumiło z żywieckiego Centrum Psychologicznego ITEM przedstawi kompetencyjny potencjał orzeczników, terapeutów i nauczycieli dzieci z FASD.

Pani sędzia Marta Jarząbek – Słobodzian z Sądu Rejonowego w Cieszynie podzieli się z nami doświadczeniami sędziego rodzinnego stojącego na straży dobra dziecka, w kontekście szkód wywoływanych przez ekspozycję na alkohol w okresie prenatalnym.

Pani Aleksandra Poeplau Pełnomocnik Wojewody ds. osób. niepełnosprawnych i rodziny przyjrzy się FASD w perspektywie przesłanek do orzekania o niepełnosprawności.

Termin konferencji zbiegł się z rocznicą śmierci nieodżałowanego pana dr Krzysztofa Liszcza, którego wspomni kurator zawodowy rodzinny pan Piotr Bolewicki bazując na niedokończonym wywiadzie, który ledwie zaczął spisywać w ubiegłym roku, zanim dobiegła nas smutna wiadomość najpierw o chorobie, a potem śmierci Pana Doktora.

Liczymy na Państwa udział w spotkaniu różnych profesji wokół jednego problemu.

Nadal wierzymy, że wspólnie można więcej!
Udział w Konferencji jest całkowicie bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o dokonywanie rejestracji drogą elektroniczną lub na nr telefonu 789 – 438 – 393. Rejestracja zostanie zakończona w dniu 27 listopada 2018 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.

680

Własną śmiercią można własne życie tylko potwierdzić, ale zaprzeczyć mu nie można, ponieważ nasza śmierć czyni dopiero nasze życie ostatecznie nieodmiennym. (…) Akceptacja śmierci i protest przeciw niej to dwie nieusuwalne strony naszego życia.

Leszek Kołakowski, Klucz niebieski albo opowieści biblijne zebrane ku pouczeniu i przestrodze / Mini wykłady o maxi sprawach.

Jak co roku w tych dniach nasze myśli kierujemy w stronę bliskich nam osób, które pożegnaliśmy. Wśród nich są też nasze koleżanki i koledzy z pracy. Także za nich zapalamy świeczkę i ogarniamy ich modlitwami, dobrymi myślami, pamięcią, wdzięcznością. Spoczywajcie w pokoju.

15 listopada 2019 roku Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Białymstoku wraz z kuratorami sądowymi z okręgu białostockiego organizują z okazji okrągłego jubileuszu kurateli sądowej konferencję naukową pt: Obecność białostockiej myśli i działań w 100-leciu polskiej kurateli sądowej. Wiek doświadczeń – jak przekuć prawo w praktykę. Wydarzenie odbędzie się w Auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i praktycy – kuratorzy zawodowi. Organizatorom gratulujemy inicjatywy i życzymy powodzenia. Prezentujemy program konferencji:

W dniu 4 października w Urzędzie  Wojewódzkim w Opolu w salach im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz im. Edmunda Osmańczyka  odbyły się uroczyste obchody 100 – lecia polskiej kurateli sądowej w okręgu opolskim połączone z konferencją szkoleniową pt. Z historii ku przyszłości. O nowych wyzwaniach  polskiej   kurateli  sądowej, zorganizowane  przez Pana Jerzego Połukorda Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu  pod honorowym patronatem Pana Adriana Czubaka Wojewody Opolskiego. Patronat medialny objęły  Radio Opole, Telewizja Polska Odział Regionalny w Opolu oraz Redakcja Nowej Trybuny Opolskiej. 

W uroczystościach wzięło udział 150 osób. Wśród zaproszonych Gości byli m.in: Pani Violetta Porowska  – Wicewojewoda Opolski , Pan Jacek Saramaga – Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu , Pani Liliana Kapera – Kopczyk Prokurator Okręgowy w Opolu, Pan insp. Leszek Czereba – Dyrektor  Okręgowy Służby Więziennej, Pan  Jacek Basik –  Zastępca  Komendanta Wojewódzkiego  Policji w Opolu, Pan Marian Jagielski – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, Pan Prof.  Stanisław Leszek Stadniczeńko  – Wydział Prawa i Administracji Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Pan dr. Hab. Prof. UO  Edward Nycz – Zastępca  Dyrektora  Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Pan Witold Zembaczyński – Poseł na Sejm, Pan Janusz Kowalski, który w zastępstwie reprezentował Pana  Patryka Jakiego –  Posła  do Europarlamentu, byłego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Prezesi Sądów Rejonowych i Dyrektorzy  Sądów, Pan Andrzej Martuszewicz – I przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów, Ekspert Krajowej Rady Kuratorów, obecnie  Prezes Fundacji na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”, Pan Grzegorz Kozera – Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów oraz Kuratorzy Zawodowi  Okręgu Opolskiego, a także Emerytowani Kuratorzy Sądowi .

Uroczystość rozpoczęła się Hymnem Legionistów, w trakcie którego Pan Waldemar Kotas ze Stowarzyszenia Pamięci 19 Pułku Ułanów Wołyńskich im. Gen. Edmunda Różyckiego w Opolu (w stroju ułana) odczytał Depeszę z dnia 16 listopada 1918 r. do Szefów Mocarstw notyfikującą powstanie Narodu Polskiego, a następnie Dekret Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego  1919 r. w przedmiocie utworzenia sądów dla nieletnich, który wręczył Panu Prezesowi Sądu Okręgowego w Opolu. 

Zaproszeni Goście w swoich wystąpieniach podkreśli rolę i znaczenia kuratorskiej służby sądowej w sprawnym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, szacunek i uznanie dla  naszej  trudnej i ciężkiej  pracy  pełnej poświecenia  na rzecz drugiego człowieka. KSS okręgu opolskiego została uhonorowana prestiżową  nagrodą przyznawaną przez Okręgową Izbę Adwokacką w Opolu – statuetką Karolinki. Pan Janusz Kowalski odczytał  List Gratulacyjny od Pana Europosła Patryka Jakiego.

Podczas  uroczystości Pan Paweł Mehl Wiceprezes  Sądu Okręgowego w Opolu wręczył  awansowanym Kuratorom decyzje awansowe oraz wyróżniającym się Kuratorom  symboliczne, pamiątkowe medale okolicznikowe: na awersie łacińska paremia  Acta probant se ipsa, na rewersie logo KSS. Pan P. Jaki , Pan prof.  St. L. Stadniczeńko, Pan Prof. E. Nycz, Pan insp. L. Czereba oraz Pan Jacek Ruszczewski  zostali  uhonorowani okolicznościowymi statuetkami za zasługi dla opolskiej kurateli sądowej. Szczególną statuetką za wieloletnią pracę, organizowanie opolskiej  kurateli sądowej oraz budowanie jej tożsamości zawodowej została uhonorowana Pani Bożena Kamińska – wieloletni kurator okręgowy ds. rodzinnych i nieletnich, a następnie – do czasu przejścia na emeryturę – Kurator Okręgowy.

Z dużym zainteresowanie spotkały  się wystąpienia prelegentów: Andrzeja Martuszewicza pt. Od dekretu Naczelnika Państwa do ustawy o kuratorach sądowych – o tożsamości kuratorskiej służby sądowej, prof. Stanisława Leszka Stadniczeńki pt. W służbie dziecku. Stosowanie Konwencji o Prawach Dziecka w pracy kuratora sądowego (obchodzimy 30. rocznicę uchwalenia  Konwencji o Prawach Dziecka), dr. Ewy Kosowskiej-Korniak pt. Mediacyjne kompetencje kuratora sądowego w wykonywaniu ustawowych zadań, w tym na rzecz ochrony interesu prawnego małoletnich, dr. Łukasza Kwadransa pt. Wielokulturowość Opolszczyzny jako wyzwanie w pracy kuratorów sądowych oraz Rafała Sitarza pt. Współpraca kuratorów rodzinnych i sądów rodzinnych z przedstawicielami sektora pomocy społecznej i policji w województwie opolskim. Rekomendacje.

W trakcie kuratorskiego święta zostały podpisane przez Panią Wiolettę Porowską i Pana Jerzego Połukorda  Rekomendacje, które zostały opracowane przez Rafała Sitarza Kuratora Okręgowego w Opolu we współpracy z Panem Mieczysławem Wojtaszkiem Dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim.


Obchodom jubileuszu towarzyszyły także audycje radiowe poświęcone zagadnieniom kurateli sądowej, w których wzięli udział kuratorzy zawodowi okręgu opolskiego. Była to doskonała promocja profesji kuratora sądowego i przybliżenie szerszemu audytorium kulisów jego pracy.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” oraz Dolnośląska Szkoła Wyższa zapraszają na V INTERDYSCYPLINARNĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ pn.: Więzi, które chronią. Język, który nie rani, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-22 listopada 2019 roku.

Celem konferencji jest pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat uzależnień i przemocy, a także dyskusja dotycząca tych zagadnień. Konferencja adresowana jest do pracowników naukowych: pedagogów, psychologów, socjologów, psychiatrów, oraz do praktyków: terapeutów, nauczycieli, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę.  

Miejsce: Centrum Konferencyjne Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław. Program konferencji dostępny poniżej.

Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do 08.11.2019 r. wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zapisów. Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w konferencji otrzyma potwierdzenie drogą mailową do dnia 16.11.2019r.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Konferencja dofinansowana jest ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl)

W tym roku patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęło Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS. Portal kurator.info jest jednym z partnerów medialnych konferencji.

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa w imieniu organizatorów – Stowarzyszenia Sursum Corda oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, do Krynicy – Zdroju na kolejną, piątą już konferencję poświęconą readaptacji społecznej, pomocy postpenitencjarnej i resocjalizacji pt. Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych. Tym razem to cieszące się renomą wydarzenie odbędzie się w dniach 11 – 13 grudnia 2019 r.

Program szczegółowy zostanie opublikowany na około 10-14 dni przed konferencją. Ramy czasowe zajęć merytorycznych zaplanowano analogiczne jak w latach poprzednich, tj. start I dnia (środa 11 grudnia) około godz. 14-tej, zakończenie III dnia (piątek 13 grudnia) około godz. 13-tej. Organizatorzy przewidują około dwudziestu wystąpień, w 4-5 panelach tematycznych. Wystąpienia prezentowane w j. słowackim, będą tłumaczone na j. polski. Po każdym z referatów będzie możliwość zadawania pytań. Krytyczny głos zostanie oddany również byłym więźniom, którzy mają własne doświadczenia z systemem readaptacji i pomocy postpenitencjarnej.

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, prelegenci będę mieć możliwość wysoko punktowanej (20 pkt) publikacji własnych wystąpień – artykułów.

Koszt udziału w konferencji w 2019 r. wynosi 700 zł brutto i obejmuje: zakwaterowanie, tj. 2 noclegi z pełnym wyżywieniem w pokoju dwuosobowym, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, bezpłatny przejazd na wycieczkę drugiego dnia konferencji. 

Koszt udziału w całej konferencji bez noclegów (w tym 3 przerwy kawowe, 3 x obiad, 2 x kolacja) wynosi 400 zł brutto.
Udział w wybranym dniu z jednym noclegiem (w tym przerwa kawowa, obiad, kolacja) – 300 zł brutto.
Udział w wybranym dniu bez noclegu (w tym przerwa kawowa, obiad, kolacja) – 200 zł brutto.

Portal kurator.info tradycyjnie jest partnerem medialnym wydarzenia. Z największą przyjemnością rekomendujemy krynicką konferencję.

Więcej informacji: www.konferencjakrynica.pl

W dniu 23 września 2019 r. w sali 1D im. Unii Europejskiej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się konferencja szkoleniowa dla kuratorów zawodowych apelacji wrocławskiej pt. Dialog motywujący – skuteczne narzędzie wsparcia pracy kuratora sądowego. Organizatorem wydarzenia było biuro Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego we Wrocławiu we współpracy z Polskim Instytutem Dialogu Motywującego. Głównym prowadzącym szkolenie był dr David Prescott (Portland, Maine, USA), światowej sławy ekspert w dziedzinie pracy ze sprawcami przestępstw seksualnych, autor 17 książek i wielu artykułów dotyczących leczenia skutków przemocy seksualnej i następstw traumy. Wspierał go Dominik Meinhart-Burzyński, prezes Polskiego Instytutu Dialogu Motywującego. Obaj prelegenci są członkami MINT.

Konferencję otworzył Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu – p. Wojciech Łukowski w towarzystwie Wiceprezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu p. Artura Kosmali. Na sali obecni byli Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu p. Artur Moneta i Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu p. Magdalena Rypińska a także kuratorzy okręgowi sądów okręgowych. Wystąpień słuchało ok. 500 osób, w tym przede wszystkim kuratorzy zawodowi apelacji wrocławskiej. Konferencja była tłumaczona konsekutywnie z języka angielskiego.


W pierwszej części prelegenci przedstawili założenia metody Dialogu Motywującego i omówili stosowane w niej narzędzia. W drugiej części dr David Prescott przedstawił założenia metody Modelu Dobrego Życia, której jest współautorem.

Dialog Motywujący to metoda pracy z trudnym rozmówcą – pacjentem, uczniem, klientem, dozorowanym, nadzorowanym etc. Oparty jest na podejściu humanistycznym, terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii inspiracji i psychologii motywacji. Twórcami metody są prof. William Miller i prof. Stephen Rollnick. Dialog Motywujący to oparty o współpracę styl prowadzenia rozmowy,  służący umocnieniu u osoby jej własnej motywacji i zobowiązania do zmiany.

Model Dobrego Życia (Good Lives Model) został opracowany i rozwinięty przez Toniego Warda i współpracowników. Ma na celu wyposażenie podopiecznych w zasoby wewnętrzne i zewnętrzne, tak aby wiedli dobre życie w sposób społecznie akceptowalny i mający dla nich znaczenie osobiste. Model Dobrego Życia jest oparty na modelu RNR (Risk, Need, Responsivity). Potrzeby kryminogeniczne (tj. dynamiczne czynniki ryzyka) są w nim rozpoznawane jako wewnętrzne lub zewnętrzne bariery w prowadzeniu dobrego życia. Dlatego też, zastanawiając się, jak pomóc przestępcom w powstrzymaniu się od popełnienia dalszych przestępstw, należy udostępnić im prospołeczne sposoby osiągnięcia podstawowych dóbr życiowych (jak np. przyjaźń, pokój wewnętrzny, zdrowe życie, wiedza). Odcięcie dostępu do nich bez wskazywania alternatywnych sposobów ich osiągnięcia może doprowadzić bowiem do frustracji, braku sensu lub celu, a ostatecznie zwiększyć szanse na dalsze naruszanie norm prawnych.

Obie metody pracy – DM i GLM, są metodami o skuteczności potwierdzonej badaniami naukowymi, zakwalifikowanymi do tak zwanych Evidence Based Practices (EBP).


W dniu 24 września 2019 r. w sali konferencyjnej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu odbyły się warsztaty dla 30 kuratorów zawodowych okręgu wrocławskiego. Warsztaty poprowadził dr David Prescott. Uczestniczący w nich kuratorzy reprezentowali wszystkie zespoły kuratorskiej służby sądowej obu specjalizacji. Warsztaty były pogłębieniem treści prezentowanych w czasie konferencji. Uczestnicy mieli możliwość przećwiczenia narzędzi stosowanych w dialogu motywującym. Zwracano uwagę na znaczenie odzwierciedleń, wywoływania języka zmiany i pracy na ambiwalencji podopiecznych. Kuratorzy mieli sporo pytań do prelegenta a ten nie tylko rzeczowo odpowiadał na przedstawiane kwestie ale też przy okazji wzorowo modelował prowadzenie rozmów z klientem w kierunku wzmocnienia motywacji wewnętrznej do zmiany. Uczestnicy warsztatów opowiedzieli się za kontynuowaniem prac nad implementacją metody dialogu motywującego i modelu dobrego życia do ich pragmatyki zawodowej. Planowane są kolejne spotkania, które pomogą poszerzyć przedmiotowe kompetencje (m.in. szkolenia, grupy samouczące się).


Uczestnicy szkolenia dziękują Dyrektorowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – p. Arturowi Monecie i Dyrektor Sądu Okręgowego we Wrocławiu – p. Magdalenie Rypińskiej oraz Polskiemu Instytutowi Dialogu Motywującego za organizację konferencji i warsztatów.

442

W dniu 5 września 2019 r. uroczyście otwarto Ośrodek Kuratorski przy Sądzie Rejonowym we Włocławku. Placówka powstała po 18 latach przerwy dzięki zaangażowaniu Kuratora Okręgowego Pawła Urbańskiego, Zastępcy Kuratora Okręgowego Macieja Włocha, oraz kierownictwa Sądu Rejonowego we Włocławku Dariusza Bracisiewicza. Jest przeznaczona dla 15 nieletnich. Będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14 -18. Będą w niej prowadzone zajęcia terapeutyczne oraz zajęcia z zakresu nauki języka angielskiego. Młodzież ma też zapewnioną opiekę psychologa. Kierownikiem ośrodka została p. kurator Karina Duchewicz.

Fotorelację z uroczystości otwarcia ośrodka zamieścił portal nwloclawek.pl

Relację z ceremonii można też przeczytać na stronie Sądu Okręgowego we Włocławku.


źródło: TV Kujawy
źródło: TV Kujawy