piątek, Listopad 16, 2018
Informacje

Informacje

739
Prezydium Krajowej Rady Kuratorów uprzejmie informuje, że 13 kwietnia 2016 roku, w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie, odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Rady Kuratorów z...

1151
Nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls ukazała się właśnie publikacja "Polska kuratela sądowa na przełomie wieków. Nadzieje, oczekiwania, dylematy" pod redakcją prof. Marka Konopczyńskiego, Krzysztofa Stasiaka i...

919
Jak się okazuje, Wrocław jest nie tylko Europejską Stolicą Kultury, ale także kryminalną stolicą Polski. Porównanie liczby przestępstw dokonanych w 2014r. do liczby mieszkańców...

1124
Z przyjemnością informujemy, że pojawiła się nowa wersja strony internetowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych. Gratulujemy jej twórcom. Witryna jest nowoczesna i świetnie komunikuje wartości tego...

844
We wspólnym wystąpieniu Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Rzecznik Praw Dziecka zwrócili się do Ministra Sprawiedliwości z postulatem szerszego wykorzystania Systemu Dozoru Elektronicznego wobec osób...

689
4 kwietnia 2016r Stowarzyszenie MONAR organizuje ogólnopolskie seminaria we Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu  pod hasłem Bezdomność nie zaczyna się jesienią i nie kończy wiosną....

797
Ukazał się raport z badań na temat świadomości prawnej Polaków, zlecony przez Kwartalnik Iustitia. Wyniki zostały zaprezentowane na konferencji pt. „(Nie)świadomość prawna Polaków”, jaka została...

791
W imieniu organizatorów III Międzynarodowej Konferencji z cyklu Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia, która odbędzie się w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w...

880
W dniu 29 marca Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz...

767
15 marca w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyła się konferencja zatytułowana "Zachowania zdrowotne polskiej młodzieży na tle rówieśników z 42 krajów". Poświęcona była najnowszym wynikom...