środa, Sierpień 22, 2018
Informacje

Informacje

835
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy z dnia 22 grudnia 2015r. jest na szybkiej ścieżce...

655
Jak podaje serwis rp.pl po pięciu tygodniach od uruchomienia systemu darmowej pomocy prawnej zainteresowanie nim jest znikome. Do 1500 biur w całej Polsce zgłosiło...

878
Na kanwie sprawy brutalnego zgwałcenia młodej kobiety w Zabrzu przez recydywistę skazanego na 13 lat więzienia za przestępstwa na tle seksualnym, który dostał trzymiesięczną...

891
W dniu 14 stycznia 2016 roku oficjalnie uruchomiono stronę internetową Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych. W dniu 24 września 2015 roku przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń...

932
Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Wychowania do Pracy w Instytucie Pracy Socjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Krakowie organizuje w dniu 9 marca br....

880
Fundacja po DRUGIE w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Sędziów Rodzinnych Pro Familia i Fundacją na Rzecz Rozwoju Probacji PROBARE zapraszają do udziału w seminarium interdyscyplinarnym...

716
Wrocławski sąd okręgowy skazał na karę bezwzględną dwóch lat pozbawienia wolności, 10 tysięcy złotych grzywny i 5 tysięcy złotych nawiązki na rzecz fundacji walczącej...

671
Rzecznik Praw Dziecka apeluje o zaostrzenie kar za popełnienie przestępstwa ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, określonego w art. 156 Kodeksu karnego. Propozycja nowelizacji zakłada wprowadzenie...

819
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje cykl szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć dla członków zespołów interdyscyplinarnych...

706
W dniu 01.02.br. uruchomiono internetową platformę edukacyjną projektu „Integracja przez Inspiracje”. Bezpośrednimi uczestnikami projektu będą przedstawiciele publicznych instytucji pracujących na rzecz osób i rodzin...